Thijs Logistiek bezorgt het plezier
mrt10

Thijs Logistiek bezorgt het plezier

Thijs Logistiek uit Weert is specialist bij uitstek in fijnmazige distributie. Binnen de hele Benelux wordt 98 procent binnen 24 uur bezorgd. Het zwaartepunt ligt op stads- en regiodistributie. Lading die ‘s middags is opgehaald, wordt de volgende ochtend bezorgd. Moeilijk bereikbare plaatsen in binnensteden, bouwwerven, ziekenhuizen: Thijs ontzorgt de klant volledig! Variërend van producten voor de automotive en de bouw tot...

Lees verder
Rubriek: Havenberoepen
mrt09

Rubriek: Havenberoepen

De haven van Antwerpen is een veelzijdige haven, waarbij de centrale ligging voor distributie over Europa het kroonjuweel is. Het havengebied vormt tevens de draaischijf naar alle andere werelddelen; goed geoutilleerd voor alle typen ladingen en een sterk op elkaar inspelend bedrijfsleven voor overslag, industrie en logistiek. De verschillende sectoren in Antwerpen maken gebruik van 12.068 hectare havengebied met 169 kilometer nuttige...

Lees verder
RAMLAB ontwikkelt 3D printing voor havenindustrie
mrt08

RAMLAB ontwikkelt 3D printing voor havenindustrie

Bij een kleine rondgang laat dr. Ni Ya (31) een met een 3D printer gemaakt model zien van een tand voor een snijkopzuiger in de baggerindustrie. Het is een van de prototypes die hij de afgelopen maanden heeft gemaakt met behulp van de twee 3D-printers, een kleiner en een grotere, die sinds eind vorig jaar staan opgesteld in het RAMLAB in het Innovation Dock gevestigd in een van de grote fabrieksloodsen op het voormalige RDM-terrein op...

Lees verder
Ook voor de binnenvaart informatietool
mrt07

Ook voor de binnenvaart informatietool

Voordat de daadwerkelijke aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen start, vinden er volop voorbereidende werkzaamheden plaats. In april wordt de tijdelijke huisvesting voor verschillende nautische dienstverleners (bootslieden en havenloodsen) opgeleverd. Dit gebouw komt ter hoogte van de Westsluis. Na het bouwrijp maken en het plaatsen van de tijdelijke huisvesting volgt het kabel- en leidingenwerk en het aanbrengen van de...

Lees verder
Haven Rotterdam zet in op energietransitie
feb06

Haven Rotterdam zet in op energietransitie

Energietransitie. Dit woord viel een aantal keren tijdens de eindejaarsbijeenkomst van de Havenvereniging Rotterdam in het Nieuwe Luxor. Eerst in de toespraak van havenwethouder Adriaan Visser en vervolgens tijdens de presentatie van Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. Duurzaamheid en circulaire economie als speerpunten van beleid. De grootste haven van Europa zet in op de overgang van traditionele brandstoffen naar...

Lees verder
Haven Moerdijk behoedzaam op eigen benen
feb05

Haven Moerdijk behoedzaam op eigen benen

Met fraaie groeicijfers over 2016 staat het voormalige Havenschap Moerdijk  per 1 januari van dit jaar op eigen benen. Als naamloze vennootschap moet het nieuwe Havenbedrijf Moerdijk slagvaardiger kunnen opereren en samenwerken met anderen. Dat laatste is al in gang gezet in de vorm van ‘verkennende gesprekken’ die worden gevoerd met het Havenbedrijf Rotterdam. Het verzelfstandigde Havenbedrijf Moerdijk overweegt meer vermogen aan te...

Lees verder