Qua-vac huisleverancier voor reiniging afvalwater van schepen

Rioolafvalwater ongezuiverd lozen op de binnenwateren en ook op het grootste deel van de zeeën en oceanen wordt niet meer getolereerd. Het in Almere gevestigde Qua-vac heeft de oplossingen die ervoor zorgen dat het overboord gezette water weer aan alle zuiverheidsnormen voldoet. Qua-vac werkt hiervoor met de door het Finse Evac Oy ontwikkelde Evac Complete Cleantech Solution. Qua-vac is de exclusieve Evac Oy distributeur voor de Benelux-landen en daarmee huisleverancier voor de Nederlandse scheepsbouwers.

 

Qua-vac heeft zijn markt het afgelopen jaar met het uitdoven van de Covid-pandemie weer flink zien aantrekken. Tweeënhalf jaar geleden met het uitbreken van de Covid-pandemie viel de nieuwbouw van schepen flink terug en kwam met name de voor Qua-vac belangrijke bouw van riviercruiseschepen bijna volledig stil te liggen. Tegelijkertijd bleven andere segmenten van de scheepsbouw zoals met name de Nederlandse superjachtbouw wel overeind. Maar nu gaat het ook met andere sectoren weer de goede kant op en boomt vooral de jachtbouw.

 

Qua-vac opereert in een markt die sterk aan regels is gebonden. Sinds enkele decennia mag er bijvoorbeeld niks meer overboord op de binnenwateren en sinds 2012 mogen ook zeeschepen nergens meer ongezuiverd afvalwater lozen of ander afval overboord kieperen. Als oplossing voor het lozen van afvalwater heeft Evac Oy al in de jaren negentig de Evac Membraan Bioreactor (MBR) ontwikkeld, een rioolafvalwaterzuiveringsinstallatie voor aan boord schepen die alle afvalwater van het schip, zogeheten zwart en grijs water, zuivert tot een niveau dat het weer voldoet aan de normen om op het oppervlaktewater te mogen lozen.

 

Een compact formaat MBR ingebouwd aan boord van een jacht.

Kleinere systemen

De eerste systemen voor de zuivering van afvalwater waren met name bedoeld voor de grotere schepen met grotere bemanningen en/of grote aantallen passagiers. Schepen met kleinere bemanningen vangen hun afvalwater vaak op in tanks die bij aankomst in een haven worden leeggepompt. Maar de behoefte aan kleinere systemen op meerdere typen schepen, vooral als het gaat om meer passagiers in de binnenvaart en de jachtbouw, is in de loop der jaren steeds sterker geworden.

De nieuwe generatie, kleinere MBR’s zijn door hun geringere omvang makkelijker in te bouwen en daardoor ook geschikter voor de kleinere schepen waardoor ze ook voor nieuwe doelgroepen van schepen beschikbaar komen. Dat geldt dus ook voor de systemen die Qua-vac in de aanbieding heeft voor de verwerking en opslag van voedsel-, zowel droog als vloeibaar, en ander vast afval (o.a. glas en papier). ‘Installatie van dat soort systemen op schepen komt steeds meer in schwung en door de systemen kleiner te maken, maak je ook je doelgroep groter.’

 

Ontwikkeling gaat door

Qua-vac verkoopt de systemen, bouwt ze in en verzorgt het onderhoud maar de R&D, onderzoek en ontwikkeling vindt grotendeels plaats bij Evac Oy in Finland. Zo lanceerde Evac op de grootste internationale scheepsbouwbeurs SMM in Hamburg een nieuwe generatie afvalzuiveringsinstallaties. Evac heeft een nieuwe, middelgrote versie van hun Evac Membraan Bioreactor (MBR voor de zuivering van afvalwater voor verschillende typen vaartuigen ontwikkeld). Deze nieuwe MBR’s behandelen alle afvalwaterstromen volgens de huidige normen – en verder.

 

Volgens Evac bieden de nieuwe MBR’s de best mogelijke behandelingsresultaten door tot 99% van de microplasticdeeltjes uit het afvalwater te filteren en inclusief de optie voor verwijdering van nutriënten. De kwaliteit van het gezuiverde afvalwater is zo goed dat het behandelde water kan worden hergebruikt of verder verwerkt aan boord van het schip. Door een nutriëntenverwijderaar in het systeem op te nemen, kunnen schepen in milieugevoelige gebieden opereren en al het door passagiers en bemanning geproduceerde afvalwater behandelen en lozen zonder gevaar voor de volksgezondheid of het marine milieu.

 

Duurzaamheidsstreven

Duurzaamheid en operationele efficiëntie zijn de belangrijkste drijfveren geweest in het ontwikkelingsproces van de volgende generatie Evac MBR Mid-range. ‘Het nieuwe, opgewaardeerde systeem is voorzien van vele gunstige eigenschappen. Naast de reeds voorkomende uitstekende zuiveringsresultaten hebben we de efficiëntie van het systeem aanzienlijk verbeterd,’ verklaart de product line manager van Evac’s afvalwaterzuiveringsoplossingen.

 

De compacte MBR’s van Evac laten zich door
Qua-vac in steeds meer typen schepen inbouwen.

 

Volgens Evac kenmerkt de nieuwe MBR zich door een robuust ontwerp en dankzij het volledig automatische ontwerp is er weinig onderhoud nodig. De tanks zijn allemaal van roestvrij staal; daardoor is de corrosiebestendigheid verbeterd, zonder dat coating binnen of buiten de tank nodig is. Ook is de membraanreinigingsmethode verbeterd en zijn de sensoren en de leidingen verbeterd voor een veiligere en eenvoudigere werking. Het nieuwe verbeterde ontwerp is compact en neemt 50% minder ruimte in aan boord dan zijn voorganger. De middenklasse MBR’s zijn volgens Evac ideaal voor marine- en offshore-installaties, kleinere passagiersschepen met minder afvalwaterstromen aan boord en superjachten van alle afmetingen.

 

Naar nul milieu-impact

‘Onze ambitie is om de ontwikkeling van onze water- en afvalverwerkingstechnologieën te stimuleren tot een niveau waarop de milieu-impact voor onze klanten tot nul kan worden teruggebracht. Afvalverwerking vereist een gezamenlijke inspanning, en samen met onze klanten en partners kunnen we dit realiseren – een toekomst zonder afval,’ aldus Evac. Met de nieuwe MBR’s heeft Qua-vac een steeds uitgebreider aanbod voor een grotere markt van schepen. Zijn opdrachtgevers en klanten zijn de werven en vooral de ontwerpbureaus die de MBR’s van Evac in hun scheepsontwerpen moeten meenemen.

 

De nieuwe, kleinere MBR-systemen van Evac betekenen dat deze ook aan kleinere verbruikers kan aangeboden worden. Vanaf systemen voor 40 personen kunnen we ze nu ook voor 20 aanbieden. In plaats van zes vierkante meter is er voor de inbouw nu nog maar twee vierkante meter nodig. Qua-vac vertaalt de vraag van de klant en de ontwerpbureaus naar de R&D-afdeling in Finland. De klant verwacht een goed product dat jaren meegaat, verantwoord gebouwd is, cradle to cradle recyclebaar is, of het nu van roestvrij staal, gecoat staal of kunststof is.

 

De Evac Compactor comprimeert karton en
hard plastic aan boord van schepen.

De markt waarin Qua-vac in Nederland opereert omvat zowel de marine, jachtbouw, de offshore-bevoorradingsschepen, passagiersschepen, vrachtvaarders, ro-ro-veerboten, riviercruise als shortsea. De inbouw van een MBR kan met of zonder inbouw van een tank waarin het afvalwater wordt opgevangen. Dat vergroot het vaargebied omdat er ook steeds vaker gebieden zijn waarin helemaal niets mag worden geloosd.

 

Dubbele uitvoering

In de cruise- en jachtbouw wordt vaak gekozen voor inbouw van een MBR. In de jachtbouw vaak ook nog met een tank waarin het gezuiverde afvalwater tijdelijk kan worden opgevangen. Als de gasten rond het jacht gaan zwemmen vindt het men toch niet zo fijn als er tegelijkertijd afvalwater, hoe schoon ook, kan worden geloosd. De gedachte eraan alleen al blijft voor velen niet zo fris. Als het schip weer vaart kan er dan alsnog op open zee worden geloosd.

 

Voor de komende tijd verwacht Qua-vac een toenemende vraag naar haar systemen. Ontwerpbureau’s kunnen de MBR’s het beste gelijk in hun eerste ontwerpen meenemen om ze tijdig door Evac in Finland te laten engineeren en doorrekenen. Tussen aanvraag en inbouw zit vaak een doorlooptijd van twee tot drie jaar.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op