Zeeuwse havens tonen progressie

In weerwil van de grillige economische omstandigheden, gaven de Zeeuwse havens in 2013 een stijging van de watergebonden overslag te zien. De overslag via binnenvaart en zeevaart was in 2013 ongeveer 68 miljoen ton, een stijging van 500.000 ton ten opzichte van 2012. De zeeoverslag toonde weliswaar een lichte daling, maar de binnenvaartoverslag steeg. De zeeoverslag was in 2013 goed voor 33 miljoen ton, tegenover 34 miljoen ton in 2012. In totaal werd 35 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart van en naar de Zeeuwse havens vervoerd. In 2012 was dit nog ruim 33 miljoen ton. De maatregelen die Zeeland Seaports neemt om de binnenvaart te stimuleren, onder andere door het aanbieden van goede faciliteiten in de havens van Vlissingen en Terneuzen zijn kennelijk succesvol.
In 2013 nam ook de gronduitgifte een grote vlucht. Met 41 havengebonden hectare en 65 hectare glastuinbouwgrond heeft Zeeland Seaports in 2013 een record aan grond uitgegeven. Dat werd allemaal bekendgemaakt op de drukbezochte bijeenkomst van Zeeland Seaports en ZPPC op de Mariahoeve in Nieuwdorp, Vlissingen-Oost.
Zo heeft inmiddels ook tomatenkwekerij Van Adrichem zich gevestigd aan de Axelse Vlakte in Westdorpe. De eerste plantjes zijn al de grond ingegaan waarna er in april geoogst kan worden. Het bedrijf bouwt in fases. Van Adrichem zal in Zeeuws-Vlaanderen goed zijn voor een teelt van tomaten in 25 hectare netto glas. Dat levert dit jaar al tientallen banen aan extra werkgelegenheid op. Dit goede nieuws bevestigt het potentieel van Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen als uitstekende vestigingslocatie voor glastuinbouw.

Familiebedrijf
Het familiebedrijf Van Adrichem heeft van oudsher vestigingen in Steenbergen en de Lier en heeft voor uitbreiding gekozen in het Zeeuwse havengebied vanwege de gunstige omstandigheden en vestigingsvoorwaarden. Sinds de start van Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen hebben zich drie commerciële kwekers gevestigd in het gebied. De economische crisis en de EHEC affaire brachten de ontwikkeling van het gebied een halt toe. Vanaf dat moment is er regelmatig door de buitenwacht getwijfeld aan de levensvatbaarheid van het project vanwege de grote investeringen die vooraf zijn gemaakt door met name Zeeland Seaports en Yara. Beide bedrijven nemen deel in WarmCO2, dat de levering van CO2 en restwarmte verzorgt aan het tuinbouwgebied, afkomstig uit het productieproces van kunstmestgigant Yara. Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen is een project van Zeeland Seaports, het havenbedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, beheer en exploitatie van de Zeeuwse zeehavens. Het is een uniek glastuinbouwproject ten zuiden van Terneuzen waar in twee polders in totaal 190 hectare beschikbaar is voor netto glas voor glastuinbouw. Bijzonder aan het project is de levering van warmte en CO2 vanuit de nabijgelegen industrie. Dit biedt de kwekers een gegarandeerde levering tegen gunstige tarieven.

Open Havendag op 24 mei
Zeeland Port Promotion Council, de belangenbehartiger van de Zeeuwse havenbedrijven, werkt ondertussen toe naar de 7e Open Havendag op zaterdag 24 mei 2014 in Vlissingen Oost. ZPPC wil namelijk de burgers meer bewust maken van de impact van de Zeeuwse havens op de welvaart in haar provincie. De Zeeuwse havens vormen het trekpaard van de regionale economie. De 250 bedrijven in het havengebied zijn goed voor bijna twintig procent van de Zeeuwse werkgelegenheid. Inclusief indirecte banen gaat het om een kwart van het totaal. ZPPC is een stichting die is uitgegroeid tot een promotieorgaan voor de hele Zeeuwse havengemeenschap. In nauwe samenwerking met Zeeland Seaports wordt actief deelgenomen aan beurzen, missies, congressen, evenementen en netwerkbijeenkomsten. ,,Wij zijn van en vóór het aangesloten havenbedrijfsleven in Zeeland en willen graag een gezicht geven aan de Zeeuwse havengemeenschap. We vestigen de aandacht van verladers, ver weg en dichtbij, op de ligging en voordelen van de Zeeuwse havens en op de toegevoegde waarde die onze participanten in die havens te bieden hebben. Dichterbij huis, regionaal en landelijk, is een belangrijke taak van ZPPC om maatschappelijk draagvlak te creëren voor het versterken van de Zeeuwse havens en de activiteiten die daar plaatsvinden”, aldus ZPPC-voorzitter Henk de Haas in zijn toespraak te Nieuwdorp. ZPPC bezocht in 2013 onder andere de beurzen Intermodal in Sao Paulo, Transrussia in Moskou en Transport & Logistiek in München. In het eigen Vlissingse Sloegebied bracht ZPPC een bezoek aan jachtenbouwer Amels in Vlissingen.

Corebusiness
Naast belangenbehartiging is netwerken corebusiness voor ZPPC. ,,We bieden ‘onderdak’ aan de Zeeuwse havengemeenschap door het creëren van een omgeving waarin onze participanten elkaar, en andere voor het functioneren van de havens relevante partijen, kunnen ontmoeten. Die rol kunnen we het beste vervullen als zoveel mogelijk bedrijven uit onze havens participeren in ZPPC. De bedrijven die nog niet participeren roep ik op om dat alsnog te doen.” Dick Gilhuis, commercieel directeur en waarnemend CEO van Zeeland Seaports, richtte zich vervolgens tot de ongeveer 150 aanwezigen. Voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst leidde hij een persconferentie. Hans van der Hart uit Kruiningen is een half jaar geleden afgetreden als CEO. Hij bracht Zeeland Seaports op koers naar een geïntegreerd en verzelfstandigd havenbedrijf. Onder zijn leiding zijn verschillende ontwikkelingen tot stand gebracht, zoals het ValuePark Terneuzen, de aanleg van de Autrichehaven en Scaldiahaven en de uitbreiding van de Kaloothaven. Bovendien was er de nodige acquisitie van bedrijvigheid en hebben bestaande bedrijven in het havengebied uitgebreid.

Strategische ligging
Zeeland Seaports heeft zich in de afgelopen veertig jaar ontwikkeld tot derde zeehaven van Nederland. Ze is als Zeeuws havenbedrijf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en de exploitatie van de havens van Vlissingen en Terneuzen. Het gebied is ruim 4600 hectare groot. De Zeeuwse havens hebben door hun strategische ligging concurrentievoordeel ten opzichte van havens als Antwerpen, Zeebrugge en Hamburg. Zeeland ligt vooraan en is daardoor uitstekend bereikbaar vanuit de diepe zee. Door de natuurlijke ligging van de Zeeuwse wateren en de uitstekende service kunnen schepen in Zeeland eerder aanleggen en vertrekken dan elders. Daarnaast zijn er goede achterlandverbindingen via binnenvaart, spoor en weg.

VOC
Het Voorlichtings- en Opleidingscentrum voor de glastuinbouw (VOC) in Westdorpe en het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen gaven onlangs het startsein voor een wervingscampagne voor nieuwe medewerkers in de glastuinbouw, met medewerking van de gemeente Terneuzen. De komst van twee nieuwe tuinbouwbedrijven – naast tomatenkweker Van Adrichem heeft zich ook het Belgische paprikateeltbedrijf de Verenigde Groentetuinders gemeld – levert de komende jaren ruim honderd banen op. Vacatures kunnen worden ingevuld via een opleiding in het VOC. Het centrum opende in 2008 haar deuren en heeft sindsdien 450 mensen opgeleid, van wie de helft direct aan de slag kon. Een kleine honderd opgeleiden vond emplooi in de glastuinbouw, de rest ging bij andere bedrijven aan het werk, bijvoorbeeld als logistiek medewerker bij een havenbedrijf.

Windmolenpark
De Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) is in het consortium ZOWP (Zeeland Offshore Wind Project) samen met Zeeland Seaports, Heerema, Verbrugge en Delta bezig met de voorbereidingen voor een windmolenpark voor de Zeeuwse kust. ,,Binnen vijf à zes jaar moet een windmolenpark voor de Zeeuwse kust alle Zeeuwse huishoudens van stroom kunnen voorzien. Voor ons zijn de plannen heel concreet. Wat betreft timing en kosten moeten we het kunnen redden”, aldus Tjeu van Mierlo van de Zeeuwse Milieufederatie. Het park, met een capaciteit van 1.000 megawatt komt meer dan twintig kilometer uit de Walcherse kust. Hierdoor zal het niet storend zijn voor het uitzicht vanaf de wal. Volgend jaar wil de ZMF het vergunningentraject opstarten. Toch is het plan nog niet helemaal rond. Er wordt nog gezocht naar investeerders en ook de vergunningen zijn niet zomaar binnen. Ook bestaat de kans dat er andere partijen zijn die aanspraak willen maken op de gewenste locatie.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op