Zeeland Airport faciliteert offshore wind energiemarkt

De toonaangevende logistieke dienstverlener Peterson heeft plannen aangekondigd om haar werkgebied verder uit te breiden door een passagiersterminal te ontwikkelen op Zeeland Airport. Tijdens Offshore Energy in de Rai te Amsterdam werd daartoe op de stand van Zeeland Seaports een intentieverklaring ondertekend. Doelstelling is om klanten in de offshore wind energiemarkt optimaal te bedienen. Zeeland Airport ligt dichtbij het dorp Arnemuiden, op slechts 3,5 kilometer van de haven van Vlissingen.

Vanaf Peterson’s nieuwe terminal is het slechts 15 minuten vliegen naar de windmolenparken Borsele. Peterson biedt al een complete luchtvaartdienst aan vanaf Den Helder Airport voor met name personeel in de olie- en gasindustrie op de Noordzee. Nederland loopt in Europa voorop met de snelle ontwikkeling van offshore windenergie. Zowel in Zeeland als Den Helder is er een uitstekend vestigingsklimaat voor aanleg en onderhoud van offshore windparken. Nederland heeft een uitstekend track record op het gebied van de offshore wind energiemarkt. Onze offshore windindustrie heeft ongeveer een kwart van de Europese markt in handen. Naast de al bestaande windparken voor de Noordzeekust zal er in Nederland tot 2023 nog minimaal 3500 MW worden bijgebouwd. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van Borssele 1 en 2 voor de Zeeuwse kust. Vervolgens worden ook Borssele 3, 4 en 5 en de nieuwe windparken voor de Noord-Hollandse en de Zuid-Hollandse kust gerealiseerd.

De havens van Vlissingen, IJmuiden, Den Helder en Rotterdam profileren zich alle op het gebied van de offshore wind energiemarkt. Ondanks de nog jonge markt is Zeeland al sinds 2009 betrokken bij de aanleg en het onderhoud van ongeveer dertig offshore windparken voor de Engelse, Nederlandse, Duitse en Belgische kust. “Peterson heeft veel ervaring met serviceverlening aan klanten in de renewables, zodat we de eisen van de markt begrijpen. Onze nieuwe passagiers terminal op Zeeland Airport zorgt ervoor dat we personeel en vluchten effectief kunnen managen om reistijd en kosten voor onze klanten te verminderen. Bovendien kunnen we volledige logistieke ondersteuning over zee en land bieden”, aldus Martin Dekker, Commercial Manager Peterson Zeeland. De in 1920 opgerichte logistieke dienstverlener Peterson biedt wereldwijd een uitgebreid assortiment veilige, betrouwbare en toegevoegde waarde activiteiten op strategische locaties. Het concern is actief in 70 landen en er werken in totaal zo’n 4.000 mensen. In nauwe samenwerking met haar klanten worden aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd.

Ideaal gelegen
Jan Willem Cornelissen, Business Manager Aviation bij Peterson: “We zijn erg enthousiast om onze activiteiten te starten op Zeeland Airport. Vanuit ons lokale kantoor in de provincie Zeeland kunnen we de offshore windsector in deze regio optimaal bedienen. De luchthaven is ideaal gelegen en gecombineerd met onze expertise op het gebied van luchtvaart en innovaties zijn we ervan overtuigd dat deze locatie de meest efficiënte toegangspoort tot Windpark Borsele wordt.”

Sky Pictures
Het echtpaar Erna en Izak van Maldegem verklaarde namens Sky Pictures: “We verwelkomen Peterson op luchthaven Zeeland en zijn enthousiast om ze te faciliteren met kantoor- en terminalruimte.” Sky Pictures is gespecialiseerd in luchtfotografie, gevestigd op Vliegveld Midden-Zeeland. De luchthaven wordt momenteel gebruikt voor kleine vliegtuigen en para-jumpers, maar ondergaat een moderne transformatie met nieuwe gebouwen en upgrading van de landingsbaan.

Regering
De Nederlandse offshore windindustrie heeft ongeveer 25 procent van de Europese markt in handen. De kosten voor windenergie op zee zijn (nog) wel hoger dan die van ‘grijze’ energie, die is opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool. Omdat grijze energie echter klimaatverandering en milieuvervuiling veroorzaakt zet de regering fors in op schone energie, of die nu afkomstig is van de wind, de zon, de aarde of het water. Naast de al bestaande windparken zal er tot 2023 in Nederland nog minimaal 3500 MW worden bijgebouwd. Dat staat gelijk aan 437 windmolens van 8 MW.

Vlissingen
Offshore windprojecten op de Noordzee worden veelal vanuit de gunstig gelegen haven van Vlissingen gefaciliteerd. De Zeeuwse haven heeft zich ontwikkeld tot Nederlandse hub voor vervoer, overslag en assemblage van de offshore windenergiemarkt. De ambitie is om ook uit te groeien tot centraal onderhoudscentrum voor windmolens op zee. De werkgelegenheid met betrekking tot beheer, onderhoud en toegevoegde waarde activiteiten zal waarschijnlijk meer bedragen dan op het gebied van de bouw van de windparken. Met het onderhoud van Borssele 1 en 2 zijn vele banen aan directe en indirecte werkgelegenheid gemoeid. Voor een periode van minstens 25 jaar.

Enorme kansen
“Geografisch gezien ligt Vlissingen heel gunstig met betrekking tot de diverse windparken op de Noordzee. De windparken die voor de kust van Borssele worden gerealiseerd, bieden enorme kansen voor Zeeuwse bedrijven die actief zijn in de offshore wind sector, inclusief een brede groep toeleveranciers en constructiebedrijven. Dat geldt zowel voor Borssele 1 en 2 die aan Dong Energy, binnenkort Ørsted, zijn gegund, als voor Borssele 3 en 4 waarvan de aanbesteding is gewonnen door het consortium van Eneco, Mitsubishi, Shell en Van Oord”, aldus Peter Geertse, commercieel manager Zeeland Seaports.

Energy Port Zeeland
Op woensdag 25 oktober is de vervolgbijeenkomst ‘een stap dichterbij de uitvoering’ van het Platform Energy Port Zeelandop Vliegveld Midden-Zeeland. Het is een initiatief van het Zeeuwse bedrijfsleven, Zeeland Seaports, de Provincie Zeeland, Hogeschool Zeeland en ROC Scalda. Een vertegenwoordiging van de EEW – SPC Group gaat nader in op de productie van offshore wind funderingen. Jasper Vis, directeur Nederland van Dong Energy, geeft een toelichting op de ontwikkeling van Windpark Borsele 1 en 2. Met het platform Energy Port Zeeland worden de krachten gebundeld tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Het is een initiatief van Zeeland Seaports naar aanleiding van de ontwikkeling van windpark Borssele.

www.zeelandseaports.com www.onepeterson.com

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op