Yara heeft ambitieuze klimaatdoelen

Yara Sluiskil wil de toch al ambitieuze klimaatdoelen uit de Roadmap 2030 nog eens vijf jaar naar voren halen, mede door maatwerkafspraken met de overheid. De restemissies worden in de periode daarna gereduceerd, want het uiteindelijke doel van de kunstmestgigant is een ‘zero emission plant’. Naast het aanpassen van bestaande installaties werkt Yara ook aan nieuwe technologie om groene en blauwe waterstof te maken. Het concern wil in 2030 al zo’n 90 procent van haar broeikasgasemissies in Sluiskil gereduceerd hebben ten opzichte van 1990, toen nog 5,2 miljoen ton de lucht in ging. In 2030 moet dat 0,7 miljoen ton zijn. Yara Sluiskil was in 2022 goed voor 1,7 miljoen ton reductie.

 

Grootste onderhoudsstop

Er is in de afgelopen tijd maar liefst 80 miljoen euro geïnvesteerd in het grootste fabrieksterrein van het Noorse Yara. Een ammoniakfabriek, ureumoplossingsfabriek, salpeterzuurfabriek en twee ureumgranulaatfabrieken zijn weer volledig in bedrijf na de grootste onderhoudsstop ooit van Yara Sluiskil eind 2022.

 

Nieuwe reactoren

In de ammoniakfabriek bijvoorbeeld zijn in vijf weken tijd meer dan duizend klussen uitgevoerd, variërend van verplichte controles van pompen en afsluiters tot preventieve vervanging van onderdelen. Daarvoor zijn specialisten van over de hele wereld naar Sluiskil getogen. De grootste salpeterzuurfabriek kreeg nieuwe reactoren, waarmee Yara per jaar ongeveer 100.000 ton minder broeikasgassen uitstoot.

 

 

Ureum

Yara is een van de grootste producenten van ammoniak in de wereld. De multinational maakt ammoniak van de basisgrondstoffen aardgas en water en vervolgens van de combinaties van ammoniak en CO2 ureum, dat een breed spectrum aan toepassingen heeft. Behalve ureum worden ook grote volumes salpeterzuur, nitraatmeststoffen, AdBlue en CO2 geproduceerd voor verschillende marktsegmenten.

 

Grote opgave

Vanuit de fabriek in Sluiskil worden maar liefst veertig miljoen mensen gevoed. Vanwege de toename van de wereldbevolking van 7 naar 10 miljard inwoners moet er in 2050 meer dan dubbel zoveel voedsel geproduceerd worden om alle monden te kunnen voeden. Een grote opgave, mede omdat het landbouwareaal beperkt is, oerwouden als longen van de aarde en biodiversiteit behouden moeten blijven. De milieu-impact dient daarbij minimaal te zijn en de klimaatimpact moet zelfs geëlimineerd worden tot nihil.

 

Scheepvaart

Producten van Yara worden ook gebruikt voor de mobiliteitssector en energie intensieve industrie waarmee de lucht schoner wordt, zoals AdBlue en NoxCare. Ook nieuwe producten worden ontwikkeld in Sluiskil, waarbij schone ammoniak als brandstof hoge ogen gooit om de scheepvaart te helpen decarboniseren.

 

Groene ammoniak

Yara investeert al enkele jaren volop in onderzoek om groene ammoniak te produceren. Ammoniak is de basis voor kunstmest, maar kan ook gebruikt worden om energie in op te slaan of als basisgrondstof voor tal van chemische producten. Om groene ammoniak te produceren zonder gas is een elektrochemisch proces nodig. Hierbij is elektriciteit uit wind, zon of andere CO2-arme bronnen nodig om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Vervolgens wordt de waterstof aan stikstof gebonden.

 

Evides

Momenteel wordt bij Yara door waterbedrijf Evides een nieuwe hal gebouwd om water te demineraliseren tot zuiver water. Het wordt gebruikt voor de stoomproductie, koeling en om chemicaliën in op te lossen. Bijvoorbeeld voor de productie van AdBlue waardoor de stikstofuitstoot van dieselmotoren drastisch wordt verminderd. De nieuwe hal van Evides zal in het voorjaar van 2024 operationeel zijn.

 

 

Zonnepark

Shell heeft in de gemeente Terneuzen een enorm zonnepark gebouwd: Solar Koegorspolder. Het bestaat uit twee delen: Koegorspolder en Tractaatweg. Op de 27,4 hectare in de Koegorspolder naast Yara Sluiskil kunnen de zonnepanelen 31,1 MW aan piekproductie leveren. Dit zonnepark (dat binnenkort operationeel zal zijn) heeft geen eigen aansluiting op het elektriciteitsnet, maar sluit aan op het bestaande net van Yara Sluiskil.

 

Alternatief

Yara werd in 2019 door Shell benaderd. Na de nodige onderzoeken en ruimtelijke onderbouwing bleek het technisch en organisatorisch niet mogelijk om op korte termijn een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet te realiseren. Het netwerk van Yara was voor Shell het enige alternatief om op korte termijn haar zonnepark te bouwen.

 

Groen certificaten

De jaarproductie van het deel Koegorspolder komt overeen met ongeveer 11 procent van de stroom inkoop van Yara Sluiskil. De kunstmestreus gaat stroom van dit zonnepark (nog) niet fysiek afnemen, maar wel alle groen certificaten voor de komende 15 jaar. Per megawatt uur opgewekte stroom krijgt de producent een groene stroom certificaat. Voor Yara is het een mooie stap in de verduurzaming van haar eigen energieafname. De overige stroom wordt via een andere energieleverancier CO2-neutraal ingekocht.

 

Windturbines

Voor de 39,4 hectare Tractaatweg wordt gebruik gemaakt van het netwerk van de windturbines van Windpark Koegorspolder. Het onderstation daarvan staat ook op terrein van Yara. Het gehele zonnepark Koegorspolder kan bijna tien keer meer elektriciteit produceren dan de jaarlijkse energiebehoefte van de ruim 2.200 inwoners van het dorp Sluiskil.

 

Op de voorgrond de Reforming E-plant, op de achtergrond Solar Koegorspolder.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op