Werkzaamheden Logistiek Park Moerdijk vanaf januari 2023

In de oksel van knooppunt Klaverpolder (A16/A17) ontwikkelt Havenbedrijf Moerdijk het Logistiek Park Moerdijk (LPM). De ontwikkelingen voor het LPM zijn in volle gang. In het nieuwe jaar vinden er werkzaamheden plaats voor de toekomstige verkeersontsluiting van het terrein, zoals de bouw van een viaduct over de A17. Deze werkzaamheden gaan gepaard met tijdelijke wegafsluitingen en verkeersmaatregelen in de omgeving.

 

Afgelopen zomer is Boskalis, in opdracht van het havenbedrijf, gestart met de werkzaamheden voor de zogeheten Interne Baan. De Interne Baan vormt straks de directe verbinding voor hulpdiensten en vrachtverkeer tussen het huidige haven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM, bedoeld om congestievrij en zonder extra hinder op de A17 beide terreinen met elkaar te verbinden. Om deze verbinding mogelijk te maken, komt er een brug over de Roode Vaart en een viaduct over de A17. Begin 2023 gaat de bouw van start. Ook elders op het LPM staan werkzaamheden gepland, zoals voor de aanleg van de gebiedsontsluitingsweg voor het reguliere verkeer dat aansluit op A16 en A17.

 

Weekendafsluiting A17

Voor de bouw van het viaduct is het noodzakelijk dat de A17 tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Noordhoek tussen vrijdag 20 januari 21.00 uur en maandag 23 januari 05.00 uur in beide richtingen tijdelijk wordt afgesloten voor al het verkeer. Dit in verband met de veiligheid van weggebruikers, omdat er gedurende dit weekend heiwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de fundering van het nieuwe viaduct.

 

De snelweg zal op de volgende punten zijn afgesloten:

• Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Rotterdam,
• Verbindingsweg A16/A17 ter hoogte van knooppunt Klaverpolder komende vanuit Breda,
• Op- en afrit 27 Moerdijk in de richting Roosendaal,
• Afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Roosendaal,
• Oprit 25 Zevenbergen in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
• Op- en afrit 26 Moerdijk Industrieterrein in de richting Rotterdam/’s-Hertogenbosch,
• Afrit 27 Moerdijk in de richting Rotterdam/‘s-Hertogenbosch.

 

 

De extra reistijd kan oplopen tot 20 minuten. Weggebruikers worden via onderstaande routes omgeleid.

• Verkeer vanuit Rotterdam richting Roosendaal/Moerdijk Industrieterrein wordt omgeleid via de A16, A58 en via de A29, A59,
• Verkeer vanuit Roosendaal richting Rotterdam/Dordrecht wordt omgeleid via de A58/A16 en via de A59, A29,
• Verkeer vanuit Roosendaal richting Utrecht/’s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A58/A16.

Haven- en industrieterrein Moerdijk, Zevenbergen en Klundert zijn bereikbaar via de A17 aansluiting 25 Zevenbergen; Moerdijk Dorp is bereikbaar via de A16 aansluiting 18 Zevenbergschen Hoek.

 

Afsluiting Blokdijk

Om de bouw van het viaduct mogelijk te maken moet ook de Blokdijk tijdelijk worden afgesloten. De afsluiting van de Blokdijk duurt van 9 januari 2023 t/m 17 april 2023. Vanaf 9 januari start Boskalis bij de Blokdijk met voorbereidende werkzaamheden, zoals het verwijderen van asfalt en de voorbelasting. Na de heiwerkzaamheden die plaatsvinden in het derde weekend van januari, gaat Boskalis de funderingsblokken en de pijlers van het nieuwe viaduct bouwen.

 

Dit duurt tot ongeveer medio april 2023. Nadat de brugliggers van het viaduct in het weekend van 14-17 april zijn aangebracht zal de Blokdijk weer toegankelijk zijn voor verkeer.

 

Gedurende de afsluiting van de Blokdijk blijven camping Lansen en de landbouwpercelen aan de Blokdijk bereikbaar via de aansluiting met de Steenweg. Gemotoriseerd verkeer van en naar het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt omgeleid via de A17, aansluiting 26 en de Zuidelijke Randweg.

 

Start bouw brug over de Roode Vaart

Naast de bouw van het viaduct over de A17 gaat Boskalis ook aan de slag met de bouw van een brug over de Roode Vaart. Op maandag 9 januari 2023 wordt gestart met de heiwerkzaamheden voor de fundering van de brug. Deze heiwerkzaamheden lopen door tot medio februari.

 

Werkzaamheden aansluiting A17

Naast de Interne Baan wordt er ook gewerkt aan de aanleg van de gebiedsontsluitingsweg. Deze doorgaande weg, waar straks 80 km/u gereden mag worden, verbindt het LPM in de toekomst met de A17 aan de ene kant en de A16 aan de andere kant. Voor de aansluiting op de A17 vinden er momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats rondom de rotonde ter hoogte van restaurant Kanters en langs de Binnenmoerdijksebaan, die op deze rotonde aansluit.

 

Ter bevordering van de veiligheid en goede doorstroming worden de rotondes in de komende twee jaar omgevormd tot kruispunten met slimme verkeerslichten. De toekomstige wegen van deze kruispunten zijn inmiddels grotendeels voorbelast met bigbags en grote zandlichamen. Deze zullen de komende maanden blijven staan. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer bij de rotonde en Binnenmoerdijksebaan met behulp van o.a. verkeersborden in goede banen.

 

Fietsers zullen gescheiden blijven van weg- en vrachtverkeer. Ook als er werkzaamheden zijn aan een stuk fietspad wordt gezorgd voor een tijdelijk fietspad dat met barriers gescheiden wordt van het overige verkeer.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op