Wereldwijde transport 128 miljard ton; groei duurzaam transport in BRIC-landen

Het wereldwijde goederenvervoer via de landmodaliteiten (weg, rail en binnenvaart) betrof in 2015 in totaal bijna 128 miljard ton. Dit blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau Panteia. In 2005 werd 95 miljard ton getransporteerd, wat betekent dat het totale transport in de afgelopen 10 jaar met 34% is gegroeid. Vooral de BRIC-landen (+63%) en met name China (+95%) en India (+78%) zijn verantwoordelijk voor deze groei. In tegenstelling tot de BRIC-landen is het transport over land in de Europese Unie in de afgelopen 10 jaar juist gedaald (-7%). Noord-Amerika kende een lichte groei van 12%.

Panteia heeft het transport van de landmodaliteiten voor 64 landen inzichtelijk gemaakt. Deze landen vertegenwoordigen gezamenlijk ongeveer 90% van de wereldeconomie. Op basis van groeicijfers uit het verleden gecombineerd met voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de wereldwijde economische ontwikkeling in de individuele landen heeft Panteia ook voorspellingen gedaan over de ontwikkeling van het transport in 2016 en 2017.

Opvallend is dat de grootste groei in de BRIC-landen in de afgelopen 10 jaar voor rekening komt van de binnenvaart (+160%) en met name de Chinese binnenvaart (+175%). Aangezien de landmodaliteiten in concurrentie met elkaar zijn en worden beïnvloed door actief modal split beleid, worden om duurzaam transport te realiseren meer transportoplossingen met inzet van binnenvaart en spoor gerealiseerd. Hieruit blijkt dat de BRIC-landen veel aandacht schenken aan duurzame groei via de binnenvaart. Ook voor de toekomst wordt verwacht dat de trend van duurzame groei in deze landen doorzet.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op