Voorbij Funderingstechniek: duurzaam en circulair

Voorbij Funderingstechniek uit Amsterdam is een ontwerpende aannemer voor de meest duurzame funderings-oplossingen. ,,Wij investeren in innovaties die bijdragen aan duurzame en circulaire fundaties, zonder concessies te doen op het gebied van draagvermogen en stabiliteit”, vertelt commercieel bedrijfsleider Mark Remijnse.

 

De specialist in funderingstechniek richt zich op hoogbouw (woning- en utiliteitsbouw), industrie, logistiek en infra. Wij hechten aan een goede samenwerking met ketenpartners, omdat wij uit ervaring weten dat je alleen met elkaar tot het beste resultaat kunt komen”, stelt Remijnse. ,,Om die reden is het goed om als ontwerpend aannemer al vanaf het voortraject bij projecten betrokken te worden. Dan kunnen wij vanuit onze expertise en met behulp van de door ons ontwikkelde software ‘BASE Foundation Technology’ tot de meest ideale variant voor de fundatie komen. Dat levert tal van interessante voordelen op. Wij voeren dan ook regelmatig een review van een Voorlopig Ontwerp uit met verbluffende resultaten tot gevolg. Nogmaals, dat lukt alleen met elkaar!”

 

Data-gedreven projectuitwerking

BASE FT is volgens Remijnse een tool waarin allerlei algemene en project-specifieke data met betrekking tot funderingstechniek is verzameld. ,,Op basis van die data gaan wij met onze software en praktijkervaring kijken waar we op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, kosten en planning de zaken slimmer en beter uit kunnen voeren. Vrijwel ieder project komt in aanmerking voor optimalisatie en bij de realisatie van BREEAM gecertificeerde gebouwen is onze data-gedreven aanpak zelfs essentieel. Daarmee leggen wij ook in letterlijke zin de basis voor een solide en duurzaam gebouw.”

 

De kracht van samenwerking

Door in de ontwerpfase de betrokken ketenpartners aan tafel te zetten om de uitgangspunten helder te krijgen, wordt volgens Mark de kans op onaangename verrassingen tijdens de ontwerpfase en de uitvoering geminimaliseerd. ,,Dat heeft als voordeel dat de planning van het realiseren van de fundering verbetert. Maar buiten het feit dat wij door onze aanpak al op voorhand zaken tackelen en oplossingen adviseren, kijken wij vanuit de ontwerpfase ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden om de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken. Vaak blijkt uit onze BASE FT-uitwerking dat we met minder heipalen of lichtere heipalen uit de voeten kunnen, zonder dat dat invloed heeft op het draagvermogen en de stabiliteit van de fundering. Dat scheelt aanzienlijk in de bouwkosten, maar op die manier wordt ook het verbruik van grondstoffen en de energie die nodig is voor de productie, het transport en de verwerking op de bouwlocatie, geminimaliseerd.”

 

 

Gericht investeren in duurzaamheid

Met hun aanpak onderscheidt Voorbij Funderingstechniek zich als duurzame en circulaire bouwpartner. ,,Zo zoeken wij continu naar manieren om te verduurzamen. Een voorbeeld is het op de bouwlocaties recyclen van grout. Het uitkomende boorspoil wordt door ons ter plaatse gescheiden in grondstoffen voor ons eigen productieproces en daarbuiten. Tevens zijn vrijwel al onze machines voorzien van schone Stage V-motoren en onderzoeken we de mogelijkheden van elektrificatie en waterstof. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen voelen wij ons verplicht om hier actief mee bezig te zijn en steeds meer opdrachtgevers eisen dat ook.”

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op