‘Verbinden’ is rode draad in Moerdijk

In gesprek met de nieuwe directie van Port of Moerdijk, in het statige havenkantoor op het bedrijventerrein aan de Plaza, wordt terug- en met name vooruitgeblikt. De ambities en doelstellingen voor de komende jaren worden op enthousiaste wijze verwoord door CEO Paul Dirix (54) en CFO Marika Menschaar-den Hartog (51). De meest landinwaartse zeehaven van Nederland heeft met name de focus op duurzame Europese logistiek en circulaire chemie.

 

Het Logistiek Park Moerdijk (LPM), het Industrieel Park Moerdijk (IPM), duurzaamheid, energietransitie en ‘modal shift’ zijn speerpunten van beleid. Het havenbedrijf gaat dan ook extra inzetten op shortsea, binnenvaart en spoor om het wegvervoer te ontlasten. Verbindingen leggen met en tussen de bedrijven, met respect voor de omgeving, loopt als een rode draad door de toekomstvisie van Port of Moerdijk.

 

Duurzame energie

Dirix is met ingang van 16 januari 2023 officieel Ferdinand van den Oever opgevolgd als CEO van Port of Moerdijk. De Maastrichtenaar van origine was tot voor kort werkzaam in de haven van Amsterdam als algemeen directeur van het afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam. Dirix heeft ook een directieverleden bij onder andere ProRail en TenneT. Bij deze bedrijven werkte hij aan verschillende opgaves die bij Port of Moerdijk weer samenkomen.

 

Elkaar versterken

Port of Moerdijk probeert als aanjager connecties te leggen en bedrijven met elkaar te verbinden op het gebied van modal shift, energietransitie en duurzaamheid. ,,Ook bij mijn vorige werkgevers stond verbindingen leggen centraal, met name in het kader van de energietransitie en circulariteit. De belangrijke thema’s in Moerdijk sluiten goed aan op mijn vorige werkzaamheden. Ik vind het mooi om met elkaar te werken aan een duurzame haven van de toekomst, samen met de bedrijven en de omgeving. Daarbij is het belangrijk om steeds stappen vooruit te zetten. We moeten in de vaart der volkeren doorgaan, elkaar versterken en verder groeien.”

 

De nieuwe directie van Port of Moerdijk: CFO Marika Menschaar en CEO Paul Dirix.

 

Corporate Strategy

Menschaar is sinds maart 2021 in dienst als financieel directeur. Per 1 juli 2022 is ze als CFO de tweede bestuurder van Port of Moerdijk. Vanaf haar komst werkt ze mee aan de Corporate Strategy, de uitwerking van de Havenstrategie 2030 die als leidraad dient voor alle plannen en werkzaamheden bij het havenbedrijf.

 

Gerenoveerd spooremplacement

Marika Menschaar benadrukt het toenemende belang van het spoor als vervoersmodaliteit. ,,Inzet op spoorgoederenvervoer is een belangrijke aanvulling op onze shortsea-strategie. We zijn dan ook zeer te spreken over een drietal ontwikkelingen: de realisatie van de renovatie van de multimodale terminal bij CCT Moerdijk, de toezegging van ProRail om het emplacement op het haven- en industrieterrein aan te pakken en geschikt te maken voor 740 meter lange treinen en het besluit van het Rijk om 7 miljoen te investeren in het spooremplacement bij Lage Zwaluwe.”

 

Doelstellingen

Een van de doelstellingen in het meerjarenplan is dan ook een verdere stijging van het spoorvervoer. Doordat het haven- en industrieterrein
ontsloten wordt door een enkel spoor, zat er een grens aan de optimalisatie van het treinverkeer. Met de mogelijkheid om de langere Europese treinen door verlengde opstelsporen ook bij Lage Zwaluwe te laten stoppen, kan het spoor van- en naar Moerdijk beter worden benut en wordt een efficiëntere planning voor Moerdijk mogelijk.

 

Duurzame waarde

Door de juiste partijen aan elkaar te verbinden creëert Port of Moerdijk duurzame waarde voor de mensen in de regio, de omgeving en het bedrijfsleven. De ruim 19.000 banen aan directe en indirecte werkgelegenheid in de haven van Moerdijk worden voor twee derde ingevuld door mensen uit de regio Brabant.

 

Impressie nieuw DSV warehouse Logistiek Park Moerdijk: parkeren op het dak.

 

Balans

Port of Moerdijk streeft naar een goede balans tussen economie en ecologie. Het havenbedrijf voert daarbij continu de dialoog met omwonenden. Een mooi voorbeeld is recreatiegebied ‘Appelzak-Zuid’, waar het havenbedrijf in samenwerking met omwonenden bewust veel meer waarde creëerde dan enkel natuurcompensatie. De natuurfilm Wild Port of Europe, met de havens van Moerdijk en Rotterdam in de hoofdrol, brengt de harmonie tussen economie en ecologie in Moerdijk mooi in beeld.

 

Open Havendag

Het havenbedrijf onderstreept het belang van investeren in ecologie en beheer. Een verhaal dat onder andere ook op de Open Havendag van eind 2022 werd verteld aan de ruim 3.500 bezoekers. Met enthousiaste hulp van honderden vrijwilligers werd een bijzonder kijkje achter de schermen bij de bedrijven en diensten op het haven- en industrieterrein gegeven.

 

Ambitie

Havenbedrijf Moerdijk bouwt de komende jaren door aan haar ambitie om uit te groeien tot hét knooppunt voor duurzame Europese toegevoegde waarde logistiek en circulaire chemie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Met name vervoer en overslag van containers is succesvol. Het voormalige Tetra Pak-terrein is inmiddels bouwrijp gemaakt voor een nieuwe kade. Op dit nieuwe terrein zal Van der Vlist zijn plannen ontwikkelen, niet alleen voor scheepvaart, maar ook voor spoor.

 

Elektrificatie

Tijdens de industrietafels die het havenbedrijf frequent organiseert, wordt duidelijk dat bedrijven bezig zijn met verduurzaming en de gezamenlijke aanpak daarvan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de elektrificatie van het havengebied. TenneT heeft de bouw van een nieuw hoogspanningsstation in haar investeringsprogramma opgenomen. Met de geplande komst van walstroomaansluiting voor zeevaart wordt ook op dat gebied gewerkt aan verdere elektrificatie.

 

De Interne Baan wordt momenteel aangelegd.

 

Logistiek Park Moerdijk

Een van de meest in het oog springende ontwikkelingen in Port of Moerdijk is de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM), een enorm bedrijventerrein van meer dan 200 hectare. Het terrein kreeg vorig jaar een duurzaamheidskeurmerk voor gebiedsontwikkeling en naar verwachting zal DSV binnen afzienbare tijd van start gaan met bouwactiviteiten voor een warehouse van ongekende omvang: 200.000 vierkante meter hoogwaardige opslag en distributie op een perceel van 34 hectare.

 

Interne baan

Momenteel zijn de werkzaamheden voor de zogenaamde Interne Baan in volle gang. Het vormt straks de directe verbinding voor vrachtverkeer tussen het huidige haven- en industrieterrein Moerdijk en het LPM. Zo worden beide terreinen congestievrij en zonder extra hinder op de A17 met elkaar verbonden. Om deze verbinding mogelijk te maken, komt er een viaduct over de A17 en een brug over de Roode Vaart. De oplevering is voorzien voor de tweede helft van 2023 .

 

Industrial Park

In 2023 wil het havenbedrijf naast het Logistiek Park Moerdijk ook het Industrial Park verder tot ontwikkeling brengen. Kernactiviteiten van het Industrial Park zijn fijn chemie en circulaire economie. Speciaal voor toekomstige ontwikkelingen houdt Port of Moerdijk maar liefst 30 hectare beschikbaar. Alleen bedrijven die volledig circulair zijn en het industriële cluster van Moerdijk duurzaam versterken, komen in aanmerking voor vestiging.

 

Port of Moerdijk: multimodaal knooppunt

Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van nationaal belang en de tweede containerhaven van Nederland. Moerdijk richt zich op shortsea, met optimale vaarroutes op onder andere het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Er zijn veel ‘value added activities’ met betrekking tot de containers. ,,Het is hier een prachtig multimodaal knooppunt. Spoor, weg, water (zowel short sea als binnenvaart), buisleidingen: alles komt hier samen”, aldus Paul Dirix, de nieuwe CEO van Port of Moerdijk.

 

 

Terugblik 2022

Met een lichte afname van de totale overslag, een lager aantal binnenvaartschepen en kleine daling in het aantal goederentreinen aan de ene kant en een plus op aantal zeeschepen en de shortsea overslag aan de andere kant kijkt Havenbedrijf Moerdijk positief terug op 2022. Gestegen inkomsten uit erfpacht, het eigen zonnepark en havengelden zorgen voor een stevig resultaat van ongeveer 8,5 miljoen euro na belasting.

 

Positief gestemd over 2023

,,We zien enorme kostenverhogingen voor infrastructurele werkzaamheden en een stijgende rente. Daarnaast kampen de bedrijven op ons haven- en industrieterrein met onzekerheden rondom de grote thema’s waar we allemaal mee te maken kregen, zoals stikstof, stijgende energieprijzen, verstoringen in het logistieke proces en vragen op het gebied van de grondstoffen- en energietransitie. We zijn voorzichtig maar vertrouwen op de veerkracht van onze sector en zijn ook over 2023 positief gestemd”, zegt CFO Marika Menschaar van Port of Moerdijk.

 

Kijk op www.portofmoerdijk.nl/nieuws voor meer informatie en cijfers.

 

 

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op