Trimodal is cargadoor van het spoor

Trimodal Europe BV, uitgegroeid tot ‘cargadoor van het spoor’, zet sterk in op de modal shift. Het bedrijf uit Hoogvliet, gespecialiseerd in het conventionele vervoer van gassen en vloeistoffen en het intermodale spoorvervoer, is al 25 jaar een begrip. De onafhankelijke spoorwegexpediteur handelt namens derden complete treinen af als agent. 

,,Het zijn natuurlijk bijzondere tijden, maar onze roeping blijft onveranderd. Wij blijven ons sterk maken voor het milieuvriendelijke vervoer per spoor of over het water. Minder uitstoot van CO2 en fijn- en stikstof moet leiden tot een schonere planeet”, aldus managing director Don van Riel. 

Brexit
De vooruitzichten in 2021 zijn gunstig voor Trimodal. Zo is het bedrijf in de uitdaging van de Brexit gestapt omdat er van begeleid vervoer massaal is overgestapt naar onbegeleid vervoer van trailers/containers. Aansluitend kunnen de onbegeleide units met spoor vervoerd worden naar het achterland.   

Totaaloplossing
De kracht van Trimodal is dat de klant van A tot Z ontzorgd wordt. ,,Wij bieden een totaaloplossing. Elk transport is uniek en zo behandelen wij het ook. Natuurlijk proberen we zo veel mogelijk lading te vervoeren per spoor (dat zit namelijk in ons DNA) maar ook wij realiseren ons dat dit niet altijd de meeste passende oplossing is.”

Andere modaliteiten
Het bedrijf onder de rook van Rotterdam biedt haar klanten naast het spoor ook altijd de optie om de goederen via andere modaliteiten te vervoeren. Afhankelijk van de bestemming, gewenste lever- of losdatum en kosten, wordt elke modaliteit bekeken die het beste past bij de wensen van de klant.

Spoorterminal
De naam Trimodal wijst op de drie modaliteiten spoor, water en weg met een sterke nadruk op de eerste twee. ,,Wij prefereren een combinatie van de binnenvaart en het spoor. Aansluitend dient alleen het laatste stukje over de weg vervoerd te worden. Bijvoorbeeld containers die aangeleverd worden op de spoorterminal in de haven van Rotterdam en van daaruit naar Italië of Oostenrijk moeten worden vervoerd.”

Conventioneel
Trimodal Europe is van oudsher specialist met betrekking tot het conventionele vervoer van gassen en vloeistoffen (gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen). Via ketelwagons wordt bijvoorbeeld het vervoer per spoor verzorgd van olie, benzine, (bio)diesel en chemische producten zoals styreen, hexene en mercaptaan. Ook is Trimodal specialist in het vervoer per spoor van agrarische producten en projectladingen.

Beladingsgraad
De klant wil zoveel mogelijk meenemen tegen zo laag mogelijke kosten. ,,Een goede beladingsgraad is dan ook van groot belang”, vervolgt Don van Riel. ,,Wij zorgen ervoor dat ook die laatste container meegaat. Lege containers blijven in principe in het land van bestemming. Dat spaart kosten uit van het vervoer van lege containers naar Rotterdam. Dit is een voordeel van het spoor ten opzichte van het wegvervoer. De kilometers die een vrachtwagen leeg rijdt worden namelijk bij de prijs opgeteld”, aldus de ondernemer van Trimodal die  bestuurder is in een breed spectrum van nationale en Europese verenigingen, vooral spoorweg gerelateerd.

Betonbouw
Zijn bedrijf is altijd op zoek naar de meest efficiënte en innovatieve oplossingen. Sinds enkele jaren is Trimodal ook te vinden in de wereld van de betonbouw. Onder regie van het bedrijf uit Hoogvliet worden diverse bouwmaterialen van de weg overgeslagen naar het spoor en het water.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op