Trimodal: hart voor het spoor

Trimodal Europe BV, gespecialiseerd in het conventionele vervoer van gassen en vloeistoffen en het intermodale spoorvervoer, is al ruim 25 jaar een begrip. Het bedrijf uit Hoogvliet handelt namens derden complete treinen af als agent. De cargadoor van het spoor ontzorgt de klant met wagonmanagement, checken van de lading, opmaken van documenten en tracking & tracing. Service en persoonlijk contact genieten de hoogste prioriteit bij de onafhankelijke spoorwegexpediteur. 

,,Het zijn natuurlijk bijzondere tijden, maar onze roeping blijft onveranderd. Het blijft onze missie om het milieuvriendelijke vervoer per spoor of over het water te bevorderen om de groeiende congestie van het wegvervoer tegen te gaan. Minder uitstoot van CO2 en fijn- en stikstof moet leiden tot een schonere planeet. Bovendien maken zware vrachtwagens de wegen kapot. Daarom zijn we ook voorstander van nieuwe milieuvriendelijke initiatieven zoals rijden op waterstof. Daarvoor is infrastructuur nodig, zoals waterstoftankstations”, zegt Don van Riel, managing director van Trimodal. 

Breed georiënteerd
In een interview met de voormalige spoorman van het jaar passeert een breed spectrum aan onderwerpen de revue, variërend van de modal shift en waterstof tot de VeZa-boog, de IJzeren Rijn en het op handen zijnde oostelijke spoor in de Terneuzense kanaalzone. Van Riel is breed georiënteerd en bestuurder in een breed spectrum van nationale en Europese verenigingen, vooral spoorweg gerelateerd. 

Totaaloplossing
De kracht van Trimodal is dat de klant van A tot Z ontzorgd wordt. ,,We tonen interesse in de mens achter de telefoon en zijn niet van de appjes. Elk transport is uniek en zo behandelen wij het ook. Ook het nabellen vinden we erg belangrijk. Het kan voorkomen dat er een keer vertraging is door een lekke band, file, wateroverlast of staking. Dan is het zaak om de klant goed op de hoogte te houden. Natuurlijk proberen we zo veel mogelijk lading te vervoeren per spoor (dat zit namelijk in ons DNA) maar ook wij realiseren ons dat dit niet altijd de meest passende oplossing is. Belangrijk is om de klant zelf mee te laten beslissen. Als het dringend is en de klant wil daarom graag wegvervoer ook al kost het meer, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag? De klant wil geen gedoe en ontzorgd worden. Vandaar dat wij zelf wagons inhuren en waar nodig ook zorgen voor reparatie en cleaning.”

Schaalvergroting
Het bedrijf onder de rook van Rotterdam biedt haar klanten dus naast het spoor ook altijd de optie om de goederen via andere modaliteiten te vervoeren. Afhankelijk van de bestemming, gewenste lever- of losdatum en kosten, wordt elke modaliteit bekeken die het beste past bij de wensen van de klant. ,,De logistieke wereld verandert sneller dan werd verwacht. We hebben alle modaliteiten in het vervoer nodig. De aan- en afvoer naar de havens is met de schaalvergroting enorm toegenomen.”

Onbegeleid vervoer
Trimodal is in de uitdaging van de Brexit gestapt omdat er van begeleid vervoer massaal is overgestapt naar onbegeleid vervoer van trailers/containers. Aansluitend kunnen de onbegeleide units met spoor vervoerd worden naar het achterland. 

Waterstof
,,Rotterdam zou net als andere havens (bijvoorbeeld Hamburg) een eigen spoorwegmaatschappij moeten hebben op haar spooraansluiting vanaf de Kijfhoek.
Met behulp van op waterstof aangedreven locomotieven zou de haven van Rotterdam zo voor het spoorvervoer 100 procent CO2 neutraal kunnen zijn. De bovenleidingen zijn dan niet meer nodig, met een grote kostenbesparing tot gevolg. Investeer in de ontsluiting aan de westzijde van de haven. Met andere woorden: creëer een aftakking naar het zuiden en als er niet onder de Maasvlakte sporen aangelegd worden, zorg dan ook daar voor een rangeerterrein.”

Kijfhoek
De druk op de Kijfhoek (in gebruik genomen in 1980) neemt alleen maar toe. ,,Er zijn veel mensen in de politiek (lokaal en landelijk) die er geld voor over hebben om Kijfhoek te verplaatsen. Waarom de ontsluiting aan de Westzijde van de haven? Het antwoord is simpel. Er hoeft maar iets te gebeuren op de hoofdbaan en de haven ligt plat qua goederenvervoer per spoor. Het risico is wel kleiner geworden met de komst van de Botlekspoorbrug en het Theemswegtracé, maar het blijft een risico.”

Bergen op Zoom
Don van Riel stelt zich ook de volgende vraag. ,,Hoe zie ik de route dan voor me? Via de Maasvlakte onder of over het Haringvliet richting Goeree-Overflakkee, naar de aansluiting bij Bergen op Zoom. Maak gelijk gebruik van de combi VeZa, IJzeren Rijn. Zorg voor een veilig, modern rangeerterrein en biedt de mensen van Goeree-Overflakkee de mogelijkheid aan om via de trein te reizen via Bergen op Zoom naar Antwerpen.” 

VeZa-boog
De aanleg van de VeZa-boog, waardoor treinen richting Antwerpen al ruim voor Bergen op Zoom in zuidelijke richting kunnen afslaan, wordt door Van Riel al jaren vurig bepleit. Met het aanleggen van acht kilometer spoor langs de A4 of het Schelde-Rijnkanaal zou er een directe verbinding kunnen komen tussen Vlissingen en Antwerpen. Treinen met gevaarlijke stoffen hoeven dan niet meer zinloos door dichtbevolkte gebieden in West-Brabant te rijden. ,,Ik geloof in de VEZA aansluiting, maar het probleem is dat er geen visie is. Alles is nog op 175 jaar oud spoor gebaseerd. Er is nooit geld. Er is een andere mindset nodig. Doen we niets, dan zijn we over een aantal jaren een groot marktaandeel van het goederenvervoer per spoor kwijt aan andere landen. Gelukkig is er de laatste tijd wel geïnvesteerd in projecten als het Theemswegtracé en de Calandbrug.” 

IJzeren Rijn
Van Riel pleit ook al jarenlang voor het in ere herstellen van de IJzeren Rijn, de oude goederenspoorlijn tussen Antwerpen en Mönchengladbach via Neerpelt, Weert en Roermond. ,,Bij calamiteiten op de bestaande verbindingen van Rotterdam en Antwerpen naar het Duitse achterland, zijn de files en vertragingen niet te overzien. Helaas denken mensen direct aan de concurrentie tussen Antwerpen en Rotterdam, maar het is een noodzakelijke achterlandverbinding, mede om de Brabantroute te ontlasten. Ik zal er alles aan doen om mensen te laten inzien, dat dit een oplossing is. Laat Nederland samen met België lobbyen in Brussel om de IJzeren Rijn op een verantwoorde wijze te heropenen, waar mogelijk met Europees geld. Verder is de Betuweroute klaar, maar dat geldt helaas nog steeds niet voor het derde spoor in Duitsland”, aldus Van Riel.

Milieuvriendelijk
Er is een studie, die de verbinding mogelijk maakt met een milieuvriendelijke oplossing voor de goederen. ,,Met een snelle verbinding met het HSL netwerk ter compensatie van de mensen die in Limburg wonen en werken. De alternatieve route is ook voor de ‘hotspot Venlo’ een betere verbinding dan de Brabantroute.”

Spoorterminal
De naam Trimodal wijst op de drie modaliteiten spoor, water en weg met een sterke nadruk op de eerste twee. ,,Wij prefereren een combinatie van de binnenvaart en het spoor. Aansluitend dient alleen het laatste stukje over de weg vervoerd te worden. Bijvoorbeeld containers die aangeleverd worden op de spoorterminal in de haven van Rotterdam en van daaruit naar Italië of Oostenrijk moeten worden vervoerd.”

Conventioneel
Trimodal Europe is van oudsher specialist met betrekking tot het conventionele vervoer van gassen en vloeistoffen (gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen). Via ketelwagons wordt bijvoorbeeld het vervoer per spoor verzorgd van olie, benzine, (bio)diesel en chemische producten zoals styreen, hexene en mercaptaan. Ook is Trimodal specialist in het vervoer per spoor van agrarische producten en projectladingen.

Beladingsgraad
De klant wil zoveel mogelijk meenemen tegen zo laag mogelijke kosten. ,,Een goede beladingsgraad is dan ook van groot belang”, vervolgt Don van Riel. ,,Wij zorgen ervoor dat ook die laatste container meegaat. Lege containers blijven in principe in het land van bestemming. Dat spaart kosten uit van het vervoer van lege containers naar Rotterdam. Dit is een voordeel van het spoor ten opzichte van het wegvervoer. De kilometers die een vrachtwagen leeg rijdt worden namelijk bij de prijs opgeteld.”

Betonelementen
Trimodal is altijd op zoek naar de meest efficiënte en innovatieve oplossing. Sinds twee jaar is het bedrijf uit Hoogvliet ook te vinden in de wereld van de betonbouw. ,,Zo hebben wij al diverse bouwmaterialen van de weg over gezet naar het spoor en het water. De bouwsector is snel geneigd om alle prefab modules op de traditionele manier over de weg te vervoeren. Wij kijken verder en bieden onze klanten alternatieven aan en ontwikkelen nieuwe concepten. Door innovatief om te gaan met de te vervoeren elementen, kunnen wij op de middellange en lange afstanden over het algemeen goedkopere transportoplossingen aanbieden ten opzichte van de traditionele manier. Een bijkomend voordeel is de lagere uitstoot van CO2. Het spoor en de binnenvaart zijn vele malen schoner dan de wegoptie.”

Uitdaging
Geen uitdaging is te groot voor Trimodal, zoals bij projecten met hout of beton die zonder overslag via verschillende modaliteiten vervoerd kunnen worden. ,,Bouwelementen zijn erg kwetsbaar en bij elke overslag is er kans op schade. Door de sandwich elementen van fabriek tot bouwplaats zonder overladen te vervoeren zijn de kosten lager, ben je flexibeler en is de kans op schades minimaal.”

Intermodale transportoplossingen
,,Wij geloven als geen ander in de toekomst van de intermodale transportoplossingen. Door de toenemende files, de scherpe rij- & rusttijdenwet, verhogingen van de tol en het gebrek aan chauffeurs zijn wij van mening dat de modal shift de enige oplossing is voor de toekomst. De wegen slibben dicht en daarnaast is het spoorvervoer de stikstof vriendelijkste transportoplossing”, aldus de ondernemer. De aansturing van de operationele zaken laat hij inmiddels zoveel mogelijk over aan zijn managers Bea Schoenmakers en Jan Muller die per 1 december het team van Trimodal heeft versterkt. Hij is de nieuwe manager voor sales en vervoer overzee.

Gaten in de tijd
Waar railvervoerders vaak werken met shuttles en een vaste dienstregeling, kijkt Trimodal als ketenregisseur naar de gaten in de tijd en de leegloop van locs en personeel (machinist en rangeerders). ,,We hebben wel een bijzondere passie voor het spoor, maar kiezen voor andere modaliteiten als dat wenselijk is. Over het water kunnen veel grotere volumes worden vervoerd. Indien mogelijk benutten we het water, dat wil zeggen als er tijd voor is en het goedkoper kan”, verklaart Van Riel, die zich al bijna veertig jaar met spoorexpeditie bezighoudt. 

Nieuwe bestemmingen
Naast de vaste routes zoals Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa, biedt Trimodal veel nieuwe bestemmingen aan. ,,Geheel Zuid-Europe en Turkije zijn nu ook landen waar wij sterk op zijn. Voor alle bestemmingen kan Trimodal het voor- en natransport verzorgen met haar lokale partners op basis van containers en trailers.”

Wagenladingverkeer
Conventioneel goederenvervoer ziet met name op ‘wagenladingverkeer’. Dit is voor bedrijven die minder dan complete treinladingen willen vervoeren. Zij kunnen via hun eigen spooraansluiting of een openbare spooraansluiting in de buurt, één of meerdere wagons versturen via een groot Europees netwerk van rangeerterreinen. 

Overzee
Daarnaast draagt Trimodal Europe via zusterbedrijf Trimodal Europe NVOCC BV zorg voor het vervoer naar het achterland van containers die overzee binnenkomen. Deze bevatten met name droge bulkproducten zoals ertsen, poeders, granulaten en aluminiumkorrels. 

Nieuwe shuttletreinen
,,Wij zoeken spoorwegmaatschappijen bij elkaar tegen een schappelijke prijs. Of het nu gaat om vervoer om de hoek in Nederland, van Zuid- naar Noord-Duitsland of van Rotterdam naar Zuid-Frankrijk. We proberen ons te onderscheiden door alert te zijn, met nieuwe concepten en nieuwe shuttletreinen, ook naar lastige gebieden zoals in Oost-Europa.”

Binnenvaart
,,Importcontainers komen binnen in havens als Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Le Havre. Als er genoeg tijd is kan het transport naar het achterland via de binnenvaart geschieden. Als er echter haast is geboden kan als vanzelfsprekend beter worden gekozen voor één dag met de trein in plaats van vijf dagen met een binnenvaartschip. We zijn praktisch ingesteld en zoeken altijd naar een geschikte oplossing, zoals het aanpassen van een gaswagon ten behoeve van vloeistoffen. We maken ook zoveel mogelijk gebruik van mobiele werkplaatsen. Dat is een stukje meedenken met de klant om kosten te besparen in de ketenregie.”

Europese verenigingen
Don van Riel (64) is inmiddels 21 jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging Particuliere Goederenwagens (NVPG) en 11 jaar van de Belangenvereniging Zeehaven Expediteurs en internationale Logistieke Dienstverleners (BZE). Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering is hij voor nog eens drie jaar herkozen als voorzitter van de BZE. De oud-spoorman van het jaar is ook actief in de internationale Ferrmed te Brussel om de Nederlandse spoorinfrastructuur te promoten. 

Spoorlijn Axelse Vlakte-Zelzate
Zo maakt hij zich bijvoorbeeld sterk voor de aanleg van de spoorlijn Axelse Vlakte-Zelzate in het kader van een goede ontsluiting van de haven- en industriegebieden. Er is inmiddels voorwaardelijk groen licht van de EU voor de komst van dit oostelijke spoor in het havengebied North Sea Port. 

Verre Oosten

De expertise van Trimodal wordt ook ingezet voor spoorverbindingen van het Verre Oosten naar Europese bestemmingen. ,,Een autocarrier is 35 á 40 dagen onderweg van China naar Zeebrugge. Inclusief voor- en natransport is dat ongeveer 60 dagen. Vanaf de fabriek in Shanghai naar Zeebrugge is het vervoer per trein slechts 21 dagen.”

Dangerous Goods Declaration
Veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop bij Trimodal. Papieren moeten compleet zijn, containers die aangeboden worden met gevaarlijke stoffen moeten voorzien zijn van een Dangerous Goods Declaration. Zonder DGD gaat de container met gevaarlijke stoffen niet mee. Trimodal borgt de processen en beschikt over alle mogelijke certificeringen. Stap voor stap bouwt het Rotterdamse bedrijf verder aan de toekomst. ,,Het spoor is een veilige manier van transport, met gelukkig weinig incidenten”, besluit de managing director van Trimodal. Het bedrijf met hart voor het spoor is ook tijdens de pandemie gestaag door blijven groeien.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op