Stuwadoor Ovet verruimt de horizon

Ovet bereikte in 2017 een overslag van ruim 8,5 miljoen ton, waarvan op de terminals 2,5 miljoen ton een toegevoegde waarde proces onderging. De stuwadoor heeft de stijgende lijn te pakken. De ambitie is om in de komende jaren tien miljoen ton over te slaan. Ovet is al ruim zestig jaar als bulkstuwadoor een begrip in de Zeeuwse havens en ver daarbuiten. De onderneming heeft enorme bulkterminals in de Terneuzense Kanaalzone en het Vlissingse Sloegebied. 

Ovet is van oudsher sterk in de op- en overslag van fossiele brandstoffen zoals kolen, cokes en ijzererts. Deze goederen zijn hoofdzakelijk bestemd voor de staalindustrie in Noordwest Europa, zoals voor de fabriek van ArcelorMittal in Gent. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten, Colombia, Zuid-Afrika, Australië en Rusland. ,,We lossen de schepen, slaan de materialen op en een groot deel wordt bij ons op de terminals behandeld. Vervolgens wordt alles herladen in lichters, treinen en vrachtwagens. Vanuit onze terminals worden ladingen vervoerd naar bestemmingen in met name Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Scandinavië”, aldus managing director Vincent Courtois (38) van Ovet. 

Bij het op- en overslagbedrijf werken een honderdtal mensen, waarvan driekwart operationeel. Door internationale klimaatafspraken zal het gebruik van steenkool om elektriciteit op te wekken, steeds minder worden. De sluiting van de kolencentrale in Vlissingen-Oost zorgde voor een daling in de overslag van kolen met 800.000 ton, maar Ovet is zich naast de oude vertrouwde op- en overslag in toenemende mate gaan richten op andere producten. Kolen blijven echter nodig voor onder meer de staalindustrie. Met de huidige technieken kunnen alleen met behulp van steenkool grote hoeveelheden koolstofstaal uit ijzererts geproduceerd worden.

Diversificatie
Feit blijft echter dat de overslag van kolen verder zal afnemen. ,,Diversificatie is dus heel belangrijk. We zijn van origine een bedrijf dat voornamelijk actief is in steenkool en ijzererts. Die focus is aan het verschuiven, mede door het sluiten van de Cokesfabriek in 1999 en de kolencentrale van EPZ in 2015. Als je echter bekend staat als steenkoolstuwadoor is het niet makkelijk om andere goederen te gaan overslaan. Toch zijn we daarin geslaagd. Ik ben kort na het sluiten van de kolencentrale bij Ovet aangetreden, als opvolger van de heer Johan Martin die met pensioen ging. Geen makkelijke tijd, maar met het managementteam hebben we een nieuwe strategie uitgestippeld voor de toekomst. Speerpunten zijn consolidatie en diversificatie. Wat konden we vasthouden en hoe konden we het verlies aan tonnen in het steamcoal segment (kolen om elektriciteit op te wekken) opvangen?”

Andersoortige goederen
Terwijl het aandeel andersoortige goederen in 2017 tien procent van het totaal bedroeg, was dit aandeel in januari en februari van 2018 al 17 procent. Ovet is op het gebied van diversificatie begonnen met breakbulk, met name het overslaan van rollen staal. Een trafiek dat bijzonder goed loopt. Daarnaast verzorgt Ovet ook op- en overslag van schroot, agribulk, stortsteen voor de offshore en allerlei soorten mineralen. ,,Alles wat met onze grijper gepakt kan worden, kunnen we op- en overslaan. Terwijl we voorheen puur actief waren in de zwarte sector, kunnen we onze klassieke kolenterminals vandaag de dag flexibel inzetten voor een heel arsenaal aan goederen. Ondanks het wegvallen van de kolencentrale hebben we geen krimp gekend, mede door een stijging van de toegevoegde waarde activiteiten”, verklaart Courtois.

Skyline van Zeeland
Ovet heeft zowel in bakermat Terneuzen als Vlissingen de beschikking over een volledig verharde bulkterminal, met in totaal drie 25 tons kranen en een 36 tons kraan. De Ovet kranen maken deel uit van de skyline van Zeeland. Het voordeel van de drijvende kranen is dat ze overal inzetbaar zijn. Ovet voert daardoor niet alleen werkzaamheden uit op haar eigen terminals, maar ook bij naburige bedrijven in de havens van North Sea Port. 

Juiste diepgang
Tevens behandelt Ovet jaarlijks zo’n 100 schepen die te diep liggen voor het kanaal van Terneuzen naar Gent. Door deze schepen op de Westerschelde te lichten op duwbakken, worden ze op de juiste diepgang gebracht voor hun bestemming.

Consolidatie ‘zwarte producten’
Voor de staalindustrie blijven (proces)kolen ook in de komende decennia hard nodig. ,,Dus niet zozeer als brandstof, maar als ingrediënt voor het staal. Koolstofstaal wordt gemaakt van ijzererts en proceskolen. Staal is ijzer en koolstof, waar veel chemie aan te pas komt. Een proces dat onvermijdelijk dient te geschieden met steenkool. Een andere vorm van consolidatie van ‘zwarte producten’ is het behandelen van kolen voor de siliciumindustrie. Silicium wordt gebruikt als grondstof voor siliconen, zonnepanelen en computerchips waar een heel hoogwaardige kool voor nodig is”, legt Ovet-directeur Courtois uit.

Vlissingen
Ovet vestigde zich dertig jaar geleden in de Vlissingse Kaloothaven om de kolencentrale te beleveren. Van lieverlee is men ook andere trafieken gaan bedienen. De haven in Vlissingen heeft meer diepgang dan die in Terneuzen, waar beperkingen zijn vanwege de sluizen. De toegang tot de Kaloothaven werd onlangs verbeterd door de aanleg van de maatwerkgeul. Daardoor kunnen in de haven van Vlissingen schepen met een diepgang tot 17 meter en een laadvermogen van 180.000 ton aanleggen, in Terneuzen is dat een laadvermogen tot 80.000 ton. De open tij haven van Vlissingen staat in directe verbinding met de Noordzee. Deze verbinding geeft een directe toegang tot de terminal van Ovet voor schepen met een lengte tot 310 meter en een en diepgang tot 17 meter. Er zijn bij Ovet weinig wachttijden voor lichters en er is een goede treinverbinding met een filevrij achterland. 

Ovet Shipping
Naast de op- en overslag activiteiten voor bulkgoederen door Ovet Stevedoring, bestaat de Ovet Holding uit Ovet Shipping en Ovet Screening. Ovet Shipping, een joint venture met Peterson, is het scheeps- en expeditie agentschap met kantoren in Vlissingen en Terneuzen. Via het Peterson Agency Network is ze ook actief in de havens van Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Gent. Door haar nauwe relatie met Ovet Stevedoring heeft Ovet Shipping veel ervaring met bulkladingen. Daarnaast heeft Ovet Shipping jarenlange knowhow in het behandelen van tankschepen en door de connectie met Peterson eveneens in de offshore sector.

Toegevoegde waarde
Ovet Screening is verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde activiteiten. ,,Op onze terminals zeven, wassen, breken en blenden we de producten. Zodanig dat er hoogwaardige grondstoffen geleverd worden aan de verschillende industrieën, die ze gebruiken in hun productieproces”, licht Courtois toe.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op