Sterk in de offshore wind

Vattenfall is afgelopen zomer gestart met de installatie van de eerste funderingen voor windpark Hollandse Kust Zuid. De bouwfase zal naar verwachting twee jaar duren. De 140 windmolens voor dit nieuwe windpark, die tussen Katwijk en Bloemendaal in zee worden geïnstalleerd, dienen in 2023 volledig operationeel te zijn. Het windpark dat in 4 fases wordt aangelegd, zal uitgroeien tot het grootste offshore windpark wereldwijd. Voor het eerst zullen turbines met een capaciteit van 11 MW op zee komen te staan. Deze Siemens turbines zijn gezamenlijk goed voor de jaarlijkse stroomproductie van ruim twee miljoen Nederlandse huishoudens. 

Vanuit het samenwerkingsverband Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) is er met alle betrokken bedrijven en overheden een koers uitgestippeld voor de komende jaren. Doelstelling in het regeerakkoord is om in 2025 in totaal 40 gigawatt geïnstalleerd vermogen te hebben, goed voor 16 procent van de Nederlandse energievoorziening. 

Nieuwe steiger
Begin juni was de officiële oplevering van de state of the art steiger die Vattenfall gebruikt voor het vervoer van personen en klein materieel tijdens de bouw, operatie en het onderhoud van windpark Hollandse Kust Zuid, dat zich ongeveer 20 kilometer buiten de haven van IJmuiden bevindt. De steiger ligt direct naast Vattenfall’s nieuwe onderhoudshub in aanbouw en beschikt over drie aanlegplaatsen voor de Crew Transfer Vessels die van en naar het windpark varen. De bouw van de nieuwe onderhoudshub vordert gestaag en zal naar verwachting begin 2022 zijn afgerond. 

Onderhoudstechnici
Wanneer het windpark volledig operationeel is zullen hier zo’n 25 vaste medewerkers aan de slag gaan. Afhankelijk van het seizoen kan het aantal onderhoudstechnici oplopen tot ongeveer 60 mensen. De komst van Vattenfall is dus niet alleen goed voor de economie, maar brengt ook veel werkgelegenheid met zich mee.

Gunstige ligging
Zeehaven IJmuiden is door Vattenfall gekozen vanwege haar gunstige ligging ten opzichte van Hollandse Kust Zuid en andere toekomstige windparken. De lange termijn visie van de haven rondom wind op zee en de aanwezige infrastructuur en toeleveranciers in de omgeving hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze keuze. 

Langdurige samenwerking
,,De tijdige oplevering en ingebruikname van de nieuwe steiger en tijdelijke kantoorlocatie vormen mooie eerste resultaten van een langdurige en intensieve samenwerking tussen Vattenfall en Zeehaven IJmuiden N.V. Wij zullen voor het beheer en onderhoud van Hollandse Kust Zuid decennialang in IJmuiden actief blijven en kijken dan ook uit naar onze verdere samenwerking in de toekomst”, zegt Erik Hiensch, Director of O&M Offshore van Vattenfall. 

Scholen
,,Doordat Vattenfall hier een onderhoudsbasis bouwt zal er een toenemende vraag komen naar goed opgeleide technici. Die mensen worden door scholen in de regio opgeleid”, aldus wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente Velsen. 

Veelzijdige hub
De ontwikkelingen binnen het cluster Energy (olie- en gaswinning en offshore wind) leiden tot veel toenemende bedrijvigheid in Zeehaven IJmuiden. Met olie- en gaswinning op de Noordzee en de sectoren visserij en leisure is IJmuiden al jarenlang een veelzijdige hub. In het afgelopen decennium is de haven aan de monding van het Noordzeekanaalgebied tevens uitgegroeid tot specialist voor offshore windenergie op de Noordzee. De haven van IJmuiden heeft veel kennis en ervaring op het gebied van hernieuwbare energie. Ook is er in IJmuiden in de traditionele offshore nog veel werk, met name op het gebied van onderhoud, reparaties, modificaties en decommissioning.

Track record
IJmuiden heeft in het afgelopen decennium al een prima track record opgebouwd in de offshore wind. Mede vanwege de gunstige ligging (voor het sluizencomplex) en de betrekkelijk korte afstand tot de belangrijkste (nog te bouwen) windmolenparken zijn de afgelopen vijftien jaar grote projecten deels vanaf de IJmondhaven gerealiseerd. 

Spin off
,,We staan er goed op met offshore wind. Vanuit onze haven wordt al jaren het onderhoud verricht voor de windmolens van het Prinses Amaliapark voor de kust van IJmuiden, van Luchterduinen voor de kust van Zandvoort en voor het offshore windpark Egmond aan Zee (NoordZeeWind). De bouw van de windparken Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord zullen ongetwijfeld voor een ongekende spin off aan nieuwe bedrijvigheid zorgen voor IJmuiden”, aldus Peter van de Meerakker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden N.V. 

CrossWind
Consortium CrossWind, een joint venture van Shell en Eneco, zal binnenkort starten met het subsidievrije windpark op zee Hollandse Kust Noord. Het windpark zal bijdragen om de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal te behalen. Het windpark komt op 18,5 kilometer van de Nederlandse kust bij Egmond aan Zee te staan.

Offshore wind cluster
In 2030 zal er een veelvoud van het vermogen van de bestaande parken zijn gerealiseerd, goed voor 40 procent van de Nederlandse energievoorziening. In 2050 mag de Nederlandse energievoorziening zelfs helemaal geen CO2 meer uitstoten. Daar spelen havens en bedrijven langs het Noordzeekanaalgebied op in. Er heeft zich in IJmuiden in de loop der jaren een mooi offshore windcluster ontwikkeld en nieuwe bedrijvigheid dient zich verder aan.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op