Specialist in herwinning grondstoffen uit afval

Heros Sluiskil, specialist in herwinning van grondstoffen uit afval, start binnenkort met de levering van grote hoeveelheden AEC-bodemas ten bate van de N62. In combinatie met de aanleg van de Sluiskiltunnel zal zes kilometer nieuwe hoofdrijbaan (N62) met twee ongelijkvloerse kruisingen worden aangelegd. Heros zal van oktober 2014 tot december 2015 ongeveer een miljoen ton AEC-bodemas leveren voor de aanleg van de nieuwe weg die loopt van Borssele op Zuid-Beveland tot Zelzate in Vlaanderen.

Ruim een jaar geleden is Heros gestart met de levering van AEC-bodemassen als constructieve steunlaag voor de afdekking van de stortplaats Koegorspolder. De oude stortplaats ligt, in het verder vlakke landschap, ongeveer dertig meter verhoogd aan de rand van een industrieterrein. Ze is tot eind 2004 in gebruik geweest. Het project Koegorspolder wordt eind van het jaar voltooid. Momenteel is men met de laatste afwerking bezig. De leveringen van AEC-bodemas zijn sinds begin 2014 afgerond.

Met de circa 650.000 ton op jaarbasis bewerkt de recycling specialist een equivalent van ongeveer veertig procent van de Nederlandse productie van bodemas, ofwel de reststoffen van zo’n zes miljoen inwoners. Het project het Groene Schip langs het Noordzeekanaal is eveneens een mooi voorbeeld van traditionele toepassing van AEC-bodemas. Aan de rand van de haven wordt een enorm grondlichaam aangelegd in de vorm van een groot schip. Heros is tot medio 2015 actief met het leveren van grote partijen bodemas voor het Groene Schip, in totaal ongeveer een miljoen ton.

Ecopark Terneuzen
Op het Ecopark Terneuzen wordt concreet invulling gegeven aan het begrip circulaire economie. Naast Heros Sluiskil, specialist in herwinning van grondstoffen uit afval, zijn er een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, een biomassacentrale, een biodieselfabriek en een raffinageplant voor fijnere non-ferro metalen gevestigd. Diverse reststromen worden er op duurzame wijze met elkaar verbonden, zodat er zo weinig mogelijk grondstoffen of energie verloren gaan. De afvalwaterzuiveringsinstallatie is eigendom van Heros. De biomassacentrale, de biodieselfabriek en de raffinageplant worden door Heros gefaciliteerd met haar infrastructuur. Heros neemt afvalwater en stoom af van de biomassacentrale en via Heros Energy wordt de vermarkting van de, door de biomassacentrale geproduceerde, groene elektriciteit verzorgd.

Schroot
Heros richt zich vooral op bulkmaterialen zoals AEC-bodemas, schroot en afvalwater. Kernactiviteiten zijn afvalstoffen inkopen, schoonmaken, sorteren en weer verkopen als grondstof voor de bouw en industrie. AEC-granulaat vindt zijn herkomst in hoogwaardig bewerkt bodemas, afkomstig van Afval Energie Centrales. Na bewerking wordt de bodemas traditioneel toegepast in het kader van infrastructurele projecten in Nederland, zoals in de ophogingen voor verkeersknooppunten bij rijkswegen of als landschapswallen ter afscherming van industriegebieden van woningbouw of recreatiegebieden. “Een substantieel onderdeel van de metalen is ijzerschroot. Wij hebben begin deze eeuw in eigen beheer een fabriek ontwikkeld en gebouwd voor de verdere opwerking van ijzer uit verbrandingsschroot: de SBI Schrootbewerkingsinstallatie. Deze dient in de eerste plaats om onze eigen schroot schoon te maken, op jaarbasis is dat ongeveer 50.000 ton. Daarnaast kopen we minstens zo’n zelfde hoeveelheid in, bij collega-verwerkers of afvalverbrandingsinstallaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. In totaal schonen we jaarlijks 100.000 tot 120.000 ton schroot op. Een kwart is geen ijzer, maar vervuiling. Dat halen wij er allemaal uit. Na cleaning en sortering op afmeting en soort zijn er diverse soorten fracties ijzer ontstaan. De schone types ijzer leveren we aan handelaren of rechtstreeks aan de staalfabrikanten, voor de productie van nieuw staal”, aldus Arie de Bode en Jan Kappetein, de directie van Heros Sluiskil.

Ook staat in deze installatie een door de TU Delft ontwikkelde  machine waarmee Heros Sluiskil uit het verbrandingsschroot, koperhoudende elementen zoals spoelen (ook wel ankers genoemd) kan terugwinnen.

Non-ferro metalen
Op het gebied van verwijdering van non-ferro materialen uit AEC-bodemassen loopt men op het Ecopark Terneuzen al geruime tijd voorop met de meest verfijnde technieken. Tijdens de bewerking worden er zoveel mogelijk waardevolle componenten uit de as gewonnen, zoals ijzer, roestvaststaal en non-ferro metalen als koper, zink, messing, aluminium en zelfs zilver en goud. “Edele metalen komen niet alleen voort uit zoek geraakte sieraden. Goud en zilver zit vaak in elektronica, dat mensen bij het huishoudelijk afval hebben gedeponeerd. Ons streven is het maximale aan waardevolle metalen op welke wijze dan ook uit AEC-bodemassen te halen. De ontwikkelingen gaan gewoon door. Het unieke is dat we  al metaaldeeltjes vanaf twee millimeter kunnen winnen. Bijvoorbeeld kleine stukjes koperdraad of schroefjes. Ook deeltjes van sieraden of muntstukken kunnen we al vanaf twee millimeter afscheiden. Met de aanschaf van nieuwe apparatuur, inmiddels hebben we acht non-ferro scheiders, kunnen we de scheidingsresulaten verder verbeteren.”

Betonindustrie
Wanneer de AEC-bodemas nog verder wordt bewerkt ontstaat het hoogwaardige granulaat granova®, geschikt voor toepassing in de betonindustrie. Diverse betonfabrikanten zetten granova® inmiddels in als vervanging van reguliere grondstoffen, zand en grind. Heros voldoet als eerste in Nederland aan de voorwaarden om de primaire grondstoffen zand en grind in beton gedeeltelijk te vervangen door granova®. Daarmee wordt bijgedragen aan de vergroening van betonproducten. Daartoe zijn de productie-installaties gemodificeerd, want het proces om korreltjes voor de betonindustrie te maken vergt een veel nauwere specificatie dan opgewerkt bodemas als ophoogmateriaal voor de wegenbouw. “De oorsprong ligt in NEN-EN 12620, de Europese richtlijn voor toeslagmateriaal in beton. Door toepassing van granova® wordt geanticipeerd op de afspraken die gemaakt zijn in de Green Deal voor de betonwarenindustrie. Wij kunnen met granova® een bijdrage leveren aan het volledige spectrum in de betonwarenindustrie: tegels, stenen, banden en blokken. In ons lab monitoren we voortdurend de kwaliteit van granova®”, verklaart Edwin Heijnsdijk, projectleider granova®.
Waterzuivering
Naast de 650.000 ton ruwe bodemas en de 120.000 ton schroot bewerkt Heros jaarlijks ook 60.000 ton afvalwater voor derden. De biologische waterzuiveringsinstallatie is medio 2012 uitgebreid met een innovatieve CMBR installatie. “Heros zuivert per jaar ongeveer 200.000 ton eigen afvalwater en 60.000 ton van derden. Wij maken het afvalwater zo schoon dat het voldoet aan de normen voor lozing op het oppervlaktewater. Heros zuivert het water op biologische wijze. Zogenaamde biomassa (bacteriën) eten de veelal organische verontreiniging op uit het water. Om dit proces in optimale omstandigheden te laten verlopen wordt er zuurstof toegevoegd en in de winter ook stoom om de temperatuur voldoende hoog te houden. Als tweede stap in het biologische proces is er ook een zuurstofarme zuiveringsstap waarmee stikstofverbindingen kunnen worden afgebroken. Verder is er ook een chemische installatie als aanvullende techniek beschikbaar. Op het Ecopark, met overal vloeistofdichte vloeren, vangen we  al het regenwater op. Dat slaan we op in bassins en van daaruit gaat het naar de biologische waterzuiveringsinstallatie..

Monitoren
We meten, testen, analyseren en bemonsteren in toenemende mate. Daarvoor hebben we een eigen laboratorium, eigenlijk de spil waar alles om draait. Meten is weten! Via het monitoren van onze processen voldoen wen niet alleen aan de nationale en internationale wet- en regelgeving, maar ook aan onze eigen strengere normen voor terugwinning van metalen. De vraag is hoeveel je er uit haalt aan grondstoffen, maar ook hoeveel er nog achterblijft. Dan weet je namelijk wat er nog verbeterd kan worden. Monitoren dus. Wij verbeteren continu onze installaties. Met betrekking tot granova® en de waterzuivering zelfs dagelijks”,
www.heros.nl
www.granova.nl

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op