Sagro is duurzaam bij uitstek

Sagro is duurzaam bij uitstek. Het Zeeuwse bedrijf – al 50 jaar een begrip op het gebied van onder andere sloopwerkzaamheden – draagt haar steentje bij aan hoogwaardige oplossingen in de circulaire economie. ,,We moeten niet alleen circulair denken, maar vooral doen. Circulair ontmantelen is omgekeerd bouwen”, vertelt Janine Trotman-Commee, commercieel manager bij Sagro.

 

,,Wat kunnen we na het uit elkaar halen van een gebouw met de materialen? Hoe zijn deze zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken? Dat is voor ons essentieel. Bij ons zit duurzaamheid echt in het DNA, al decennialang. Met name ook doordat we alle disciplines onder één dak hebben, kunnen we garanderen dat duurzaamheid als een rode draad door het proces loopt.”

 

Direct hergebruik

Er ligt steeds meer focus op direct hergebruik van materialen: de materialen opnieuw inzetten zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren, bijvoorbeeld een deur als deur of een kozijn als kozijn. Tegenwoordig worden woningen toekomstbestendig (losmaakbaar) gebouwd, maar dat was vroeger anders. Door toepassing van purschuim, lijm maar ook asbest is het een uitdaging deze materialen veilig en zonder schade te demonteren.

 

Janine Trotman-Commee: ,,We moeten niet alleen circulair denken, maar vooral doen.”

Selectief slopen

Sagro is gespecialiseerd in het selectief slopen van gebouwen. Om eerder genoemde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden én de gewenste milieu-impact te realiseren bekijken we vóór de ontmanteling welke bouwmaterialen geschikt zijn voor hergebruik. In principe passen alle materialen op de categorieën R3 t/m R5 van de R-ladder.”

 

 

R-ladder

De R-ladder is in de circulaire economie het instrument om de mate van waardebehoud te definiëren. ,,De focus ligt bij ons in eerste instantie op hergebruik volgens R3 (re-use) en R4 (repair, refurbish). Voor het demonteren stemmen we vraag en aanbod op elkaar af. Veel (bouw)materialen zetten we lokaal af, direct van de projectlocatie. Hiermee voorkomen we onnodige verkeersbewegingen en beperken op deze manier de CO2 uitstoot. De niet verkochte materialen voeren we af naar onze Circulaire Bouwmarkt en bieden we te koop aan.”

 

Sagro Bouwmarkt

In de Sagro Bouwmarkt en webshop is een divers aanbod aan tweedehands materialen en producten beschikbaar, die afkomstig zijn uit sloopprojecten van Sagro. ,,Het uitgebreide assortiment circulaire materialen bestaat uit een steeds wisselend aanbod van onder andere deuren, kozijnen, houten balken, radiatoren, verlichting, bestratingsmateriaal en bouwstoffen.

 

Samenwerken

Sagro neemt actief deel aan verschillende initiatieven waar overheden, organisaties en ondernemers samenwerken. Janine: ,,We zijn bijvoorbeeld aangesloten bij het Kennis en Innovatienetwerk Circulair Bouwen. In dit programma worden verschillende aspecten van circulair bouwen behandeld waarbij het delen van kennis en ervaringen centraal staan. We maken elkaar steeds meer bewust van de noodzaak en de mogelijkheden. Onlangs hebben we een circulair pilotproject gerealiseerd voor Beveland Wonen en een rondgang gedaan met de leden van het K&I-netwerk. Het was interessant om te horen welke materialen uit de te ontmantelen woningen geschikt waren voor hergebruik in bijvoorbeeld de installatietechniek.”

 

Aanbestedingen

Circulariteit gaat steeds meer doorwegen in aanbestedingen legt de commercieel manager van Sagro uit. ,,Bij aanbestedingen hechten opdrachtgevers in toenemende mate waarde aan het feit hoe je als aannemer kan garanderen dat materialen hun weg vinden naar een nieuw leven. Dit wordt aan de voorkant gefilterd door in de gunningsbeslissing op kwaliteit te toetsen middels een plan van aanpak.”

 

Onderscheidend vermogen

Er gaat veel tijd zitten in het schrijven van deze plannen en zoeken naar onderscheidend vermogen, legt Janine uit. ,,Hoe geef je, zo concreet mogelijk, optimaal invulling aan de doelstellingen van de opdrachtgever? Iedere aanbesteding is dit weer een uitdaging, maar wel een leuke! Het mooiste is als je wint op basis van het plan, dus de kwaliteit die de doorslag geeft en niet de prijs. Dan weet je dat je onderscheidend bent en de vraag van de opdrachtgever goed hebt doorgrond.”

 

Omgeving 

Ook de directe omgeving wordt bij het circulaire proces betrokken. ,,We adverteren lokaal met de vrijkomende materialen zodat hergebruik zo dicht mogelijk bij de projectlocatie wordt toegepast. Daarnaast bent ik soms de schakel tussen uitvoerder en omgeving. Belangrijk is om alles duidelijk en begrijpelijk te communiceren met de buurt. Hoe zorg je ervoor dat er zo min mogelijk overlast wordt ervaren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden? Het gaat om een samenspel waarbij naast een goede technische oplossing ook veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid goed moeten worden geborgd. Luisteren naar en spiegelen aan de omgeving is daarom erg belangrijk.

 

Nieuw leven

Naast ‘direct hergebruik’ biedt Sagro hoogwaardige oplossingen voor de overige vrijkomende stromen. Want wat afval is voor de één is grondstof voor de ander. Aan dit adagium wordt bij Sagro op treffende wijze invulling gegeven. Iedere stroom die vrijkomt bij sloop vindt zijn weg naar een nieuw leven. Alle materialen worden verwerkt en opnieuw toegepast in de duurzame kringloop.

Betonblokken

Bij een rondleiding door Janine over het buitenterrein van Sagro in ’s-Heerenhoek vallen de circulaire ‘legoblokken’ op. De blokken zijn in de eigen betoncentrale vervaardigd van beton dat is vrijgekomen bij sloopprojecten. ,,Deze betonblokken dienen voor allerlei toepassingen. Hier gebruiken we ze voor het gescheiden opslaan van zand, grind, en keurcompost”, licht de commercieel manager toe. ,,We maken echter ook CE-gecertificeerde betonplaten en veiligheidsbarriers.”

 

Innovarec

Dochteronderneming Innovarec – ofwel innovatieve recycling – is de duurzame loot bij uitstek aan de stam van Sagro. Het neemt het betonpuin op in haar betonkringloop. Door toevoeging van recycle zand (afkomstig uit de slibreiniging van Sagro) en regenwater ontstaat het mengsel voor nieuwe betonproducten. Ze worden geproduceerd conform BRL 5070 en onder CE-markering geleverd in heel Nederland en België.

 

Schone zandfractie

Innovarec beschikt over vestigingen aan de Axelse Vlakte (Westdorpe) en in de Koegorspolder (Terneuzen). Naast de productie van circulair beton wordt hier vervuilde baggerspecie en sorteerzand uit bouw- en sloopafval, riolen, kolken en gemalen verwerkt. De schone zandfractie wordt via een ontwateringsunit afgevoerd naar een afgescheiden tussenopslag om na certificering weer te worden hergebruikt.

 

Uitbreiding terrein

Het terrein van Innovarec in Westdorpe is onlangs uitgebreid met 2,6 hectare om voor te sorteren op de snelle ontwikkelingen in de circulaire wereld. Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor een nieuwe sorteerlijn. Ook wordt een speciaal bassin gerealiseerd voor de opvang van regenwater. ,,Vanuit onze bedrijfsvoering investeren we continu in duurzame maatregelen. De inzet van een elektrische houtbreker is op zich al vrij uniek, maar deze wordt ook nog eens gevoed door groene stroom afkomstig uit eigen windmolens. De daken van onze loodsen zijn voorzien van zonnepanelen en het elektrisch wagen- en materieelpark breidt snel uit”, aldus Janine, die inmiddels 17 jaar bij Sagro werkzaam is.

 

Keurkompost

,,We zamelen groenafval uit de regio in om te verwerken tot keurcompost in onze eigen composteerinrichting. Dankzij de strenge richtlijnen en productie-eisen kunnen ook invasieve exoten (Japanse Duizendknoop, Berenklauw, etc.) verwerkt worden tot Keurcompost. Dit compost is gegarandeerd vrij van onkruidzaden, pathogenen en bodemvreemde bestanddelen en wordt afgenomen door omliggende gemeenten, landbouwbedrijven en particulieren.”

 

Hout

Ook hout wordt al aan de bron gescheiden. Goed balkhout wordt ontdaan van schroeven en spijkers en zoveel mogelijk hergebruikt. ,,Hoe beter de houtkwaliteit, hoe hoogwaardiger de terug te winnen grondstof. Hout wordt onderverdeeld in verschillende kwaliteiten. Goed balkhout, geschikt voor direct hergebruik, wordt verkocht via de bouwmarkt of webshop. Hout met een mindere kwaliteit leveren we terug aan de spaanplaatindustrie. Hier gaat een bewerkingsproces aan vooraf dat we realiseren met eigen (elektrische) houtbrekers.”

 

 

Ruimte voor de toekomst

Sagro is al ruim een halve eeuw specialist op het gebied van allerhande sloopwerkzaamheden. ,,Het gaat echter niet zozeer om het sloopwerk an sich. Als er iets gesloopt wordt moet er vaak ook wat nieuws voor in de plaats komen. Duurzaam werken aan ruimte voor de toekomst doen we dus letterlijk, door het ontmantelen van objecten maar ook door het aanleggen van nieuwe duurzame leefomgevingen.”

 

Kracht van de groep

Sagro is in de loop der jaren uitgegroeid tot een sterk cluster van bedrijven. ,,De kracht van de groep is dat we onze opdrachtgevers van A tot Z ontzorgen. Zo zorgt Sagro Milieu Advies Zeeland (SMA) in de voorbereiding voor de nodige bodemonderzoeken of het ontwerp van de buitenruimte, realiseren de aannemingsbedrijven (asbestsanering, ontmanteling, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken) het project, regelt Kole Transport alle logistieke zaken en maakt Innovarec de kring rond met haar recyclingactiviteiten.

 

Werken bij Sagro

Er werken bij Sagro 250 mensen, exclusief de flexibele schil. Sagro heeft veel publieke opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies en landelijke overheden. Daarnaast werkt de veelzijdige specialist ook voor diverse projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren. Sagro komt graag in contact met starters of ervaren professionals om haar team te versterken. Zo is er momenteel een vacature voor uitvoerder GWW om leiding aan diverse projecten te geven.

 

www.sagro.nl; www.werkenbijsagro.nl

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op