Safety first is inmiddels een vanzelfsprekendheid

In het bedrijfsleven is er sprake van een cultuuromslag die ertoe heeft geleid dat ‘safety first’ inmiddels een vanzelfsprekendheid is. Waakzaamheid blijft echter geboden want de meeste ongevallen in het bedrijfsleven gebeuren juist door routinehandelingen, niet door onkunde. Een goede oog-, gehoor-, ademhalings-, hand- en valbescherming zijn dan ook van het grootste belang. Van brandvertragende kleding tot gehoorbescherming: het is een must. De medewerkers moeten aan het eind van de dag gezond en wel naar huis kunnen gaan. Sectoren waar men verhoogde veiligheidsrisico’s loopt zijn bijvoorbeeld de bouw, de (petro)chemie en de offshore. 

Calamiteiten
De Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van veiligheid is de laatste jaren flink aangescherpt. Als er op een bedrijf een ongeval gebeurt, terwijl de medewerkers onvoldoende zijn opgeleid met betrekking tot veiligheid, zit de werkgever met een probleem. Niet alleen in de (chemische) industrie, maar ook in het midden en kleinbedrijf kunnen calamiteiten zich eerder voordoen dan men op het eerste gezicht zou vermoeden.

Missie
,,Het bewustzijn rond veilig werken neemt gelukkig verder toe. All Safety draagt bij aan een veilige werkomgeving. Onze missie is meewerken. Veilig werken begint met een goede bronbescherming én het juiste gedrag. Gevaren dienen in eerste instantie bij de bron te worden aangepakt. Voor overgebleven bedreigingen zijn er onder andere de persoonlijke beschermingsmiddelen”, aldus Paul de Schrijver, directeur-eigenaar van All Safety. Zijn bedrijf biedt een totaalaanbod voor een veilige werkomgeving. 

Ontgassen van tanklichters
De Mobile Vapour Recovery Unit-1100 van maritieme specialist MariFlex uit Vlaardingen is een veilige en duurzame oplossing voor alle zeehavens in Nederland en België. De innovatieve installatie biedt namelijk uitkomst voor het veilig terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen en dampen uit tanklichters. MariFlex legt hiermee ontgassen in de open lucht aan banden. Dat ‘afvaltoerisme’ zorgde jarenlang voor veel ongewenste emissies van gevaarlijke gassen en stankoverlast.

Unieke systeem
Het unieke systeem om legaal af te gassen is een stimulans voor het ship tot ship laden en lossen. De MVRU-1100 is derhalve een verrijking voor de chemieclusters in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Na de milieuvergunning van de DCMR en een periode van proefdraaien is de MVRU inmiddels volledig operationeel. 

Mobiel inzetbaar
Met deze mobiele installatie kan MariFlex tanks en schepen snel en eenvoudig ontgassen, inert maken en alle resterende dampen van de lading opvangen en afvoeren, zonder dat daar reststoffen bij vrijkomen of afval ontstaat. De MVRU heeft de afmeting van een 20 voets container, weegt ‘slechts’ 5 ton en is daardoor overal mobiel inzetbaar. 

Toepassing
De installatie kan toegepast worden bij het overpompen van lading tussen zeeschepen en binnenvaartschepen, voor het leegpompen van schepen en tanks bij reparatie en onderhoud op een scheepswerf, bij inspecties van schepen en bij het leegmaken van opslagtanks en terminals in havens.

Bakermat
MariFlex is uitgegroeid tot een van ’s werelds toonaangevende spelers in het overslaan van vloeibare ladingen in de scheepvaart. Naast de bakermat Vlaardingen, waar hoofdkantoor en werkplaats zijn gevestigd, beschikt MariFlex ook over vestigingen in de Verenigde Staten (Houston) en Zuid-Afrika (Kaapstad). 

Veilige werkplek op hoogte
Om op (grote) hoogte te kunnen werken zijn steigers onmisbaar. Het monteren van een veilige steiger is een ingewikkeld proces, mede vanwege de aangescherpte regelgeving. Steigers moeten onder alle omstandigheden veilige werkplekken zijn. Het Zeeuwse HDV Steigerbouw is nauw betrokken bij projecten in de bouw, haven & industrie en offshore. Variërend van nieuwbouw en restauratie tot industriële en infrastructurele projecten. ,,Aan veiligheid doen wij nooit concessies. Wij zorgen voor een veilige werkplek op hoogte, zowel op land als boven het water. Onze kracht vormen steigers voor complexe bouwprojecten. Het is essentieel dat de veiligheid van de mensen wordt gewaarborgd. Daar doen wij nooit concessies aan. We voldoen dan ook aan alle benodigde certificeringen. Naast het monteren en demonteren van steigers zijn we ook specialist in de afscherming van steigers ter voorkoming van overlast van stof bij asbestverwijdering of straalwerkzaamheden”, aldus directeur Jørgen Geurts van HDV Steigerbouw.

Stormvloedkering
Voor de Getijden Centrale onder de stormvloedkering, waardoor energie uit de eb en vloedbewegingen van het water kan worden gewonnen, waren diverse hangsteigers nodig boven sterk stromend water. HDV was al vroeg in de voorbereiding van het project betrokken om samen met Hillebrand en Tocardo het steigerwerk te optimaliseren. Eerder heeft HDV de stinger van de Pioneering Spirit van Allseas in de steigers gezet en voor Vopak de laad- en los steigers gebouwd voor de gasschepen. ,,Daarbij moest worden voldaan aan de strenge milieu- en veiligheidseisen van Rijkswaterstaat. Voorkomen moest worden dat bijvoorbeeld deeltjes oude verf in het water zouden belanden. De steigers moesten derhalve zorgvuldig met folie worden ingepakt. Wij zorgen voor valbescherming met dubbele haken. Als de ene haak los is, blijft de andere vast zitten. Uitrusting in fluorescerende kleuren is eveneens van groot belang, zodat de steigerbouwers omwille van veiligheid altijd in het zicht blijven.” 

Schouderbescherming
Onderzoek van de Erasmus Universiteit heeft uitgewezen dat steigerbouwers per dag gemiddeld met de hand tussen 5.000 en 7.000 kilo verplaatsen. Daardoor is de kans op fysieke klachten onevenredig groot waardoor er inmiddels verplichte schouderbescherming is. Verder zijn uiteraard valhelm, veiligheidskleding en veiligheidsschoenen verplicht. In de chemische industrie is het tevens vereist om een veiligheidsbril te dragen. Doordat het risico in de steigerbouw veel hoger is, geldt dat ook voor de opdrachtgevers. Vandaar dat er veel waarde wordt gehecht aan certificeringen, waarmee het kaf van het koren wordt gescheiden in de steigerbouw. 

Probleemloos
De EB-Groep zorgt ervoor dat het machinepark van haar klanten veilig en probleemloos blijft draaien. Elektromotoren Bracke uit het Zeeuws-Vlaamse Clinge, Bracke Elektro uit Sint-Gillis-Waas en Boer & Bakker uit Waddinxveen zijn specialist bij uitstek op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie van elektromotoren, pompen en tandwielkasten. Kortom: echte aandrijfspecialisten.

Afwegingen
,,Hoe ga je de toekomst in zonder zorgen? Ondernemen is eigenlijk risicomanagement. Het is een kwestie van afwegingen maken. Welke risico’s kan ik nemen en ben ik daartoe bereid? Ik hou van rust in de organisatie en probeer een stabiele factor te zijn. De continuïteit van de onderneming staat namelijk voorop. Dat zorgt voor rust bij de medewerkers en rust in hun thuissituatie. Daardoor komen onze mensen niet gestrest op het werk, waardoor de cirkel rond is. Ik hecht dan ook veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé”, aldus Joris Bracke, directeur-eigenaar van de EB Groep.

Aandrijftechniek
Elektromotoren Bracke is al meer dan vijftig jaar een begrip. De passie voor techniek en het plezier in het vakgebied zijn altijd centraal blijven staan. ,,We zijn een veelzijdige technische specialist met de focus op aandrijftechniek. In ruim vijftig jaar tijd zijn wij gecontroleerd gegroeid. De continuïteit van zowel ons bedrijf als dat van de klant staat voorop. Als zijn productieproces onverhoopt gestopt is, zorgen wij ervoor dat het weer op gang wordt gebracht.” 

Beweging
Overal waar elektrische energie wordt omgezet in beweging zitten de klanten van de EB-Groep. ,,Voor elke vorm van industrie worden motoren gebruikt. Variërend van ventilatoren in koelhuizen tot kraanmotoren voor het lossen en laden van schepen. Zeker op kapitaalintensieve productielocaties is er het nodige budget gereserveerd voor onderhoud en reparatie. Stilstand kost geld. Als bij een havenlogistiek bedrijf de kraan niet werkt en een schip een dag langer voor de kant moet liggen, dan kost dat een vermogen”, licht Bracke toe.

Efficiënter
De EB-Groep denkt constant mee met de klant, zoals op het gebied van nieuwe besturingen voor motoren en pompen in diverse branches. ,,Het geeft ons een kick als we een industriële machine van de klant nauwkeuriger kunnen laten functioneren. Bijvoorbeeld een afwijking van 1 procent reduceren tot 0,1 procent waardoor er veel efficiënter gewerkt kan worden.” 

Voedselveiligheid
Supermarktondernemers willen alleen producten van topkwaliteit in hun schappen hebben. Het belang van de volksgezondheid staat tenslotte voorop. Voedingswaren die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen zijn ook goed voor het imago van de retail. Supermarkten willen zich graag profileren met groenten en fruit dat niet alleen voldoet aan de hoogste nationale en Europese regelgeving, maar hier zelfs nog (bovenwettelijk) bovenuit stijgen. 

Food en feed
De nationale en Europese eisen op het gebied van food en feed zijn steeds verder aangescherpt. Voedingswaren komen van alle continenten ons land binnen. Met voedsel is veel geld te verdienen, van grondstof tot retail, waardoor de kans op misstanden onevenredig groot is. In het afgelopen decennium zijn er diverse schandalen geweest met betrekking tot voedingswaren. Dit heeft de levensmiddelensector en diervoedingsbranche in een lastig parket gebracht. Dergelijke rampspoed moet dus aan banden worden gelegd. Goed bemonsteren, analyseren en onderzoeken zijn dus van het grootste belang.

Laboratoria
Via Europese en landelijke wetgeving wordt aangegeven welke gehaltes aan residuen van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit mogen zitten. In laboratoria wordt de restwaarde geanalyseerd en getoetst aan de maximale residu limiet. Pesticiden worden onder andere gespoten om insecten tegen te gaan, tegen schimmels of als onkruidbestrijdingsmiddel. In Europa gelden maximale residu waarden (MRL, Maximum Residue Level), terwijl er eveneens in de nationale wetgeving van verschillende EU staten is opgenomen dat bepaalde stoffen niet of slechts beperkt zijn toegestaan. 

Residu analyses
Residu analyses worden primair uitgevoerd om de veiligheid van mens, dier en milieu te garanderen. Overheden, telers, veilingen en supermarkten monitoren regelmatig of de groenten en fruit voldoen aan de Europese MRL’s. Dit geschiedt als er vermoedens zijn van overschrijdingen van de MRL, met name als een product uit een bepaald risicoland komt. Veel telers zijn Globalgap gecertificeerd, waarvoor residu analyses vereist zijn. Het is tegelijkertijd een bewijs dat de telers volgens de wettelijke normen spuiten.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op