RWE en VDL realiseren nieuw energieopslagsysteem in Moerdijk

VDL Bus & Coach en RWE werken samen in het innovatieve project Anubis, waarbij 43 ion-lithium batterijen een ‘tweede leven’ krijgen: na intensief gebruik in elektrische bussen van fabrikant VDL worden gebruikte batterijendoor RWE gekoppeld op het terrein van de elektriciteitscentrale in Moerdijk, om zo een energieopslagsysteem te vormen. Op deze manier leveren de ‘second life’ batterijen een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet en helpen ze het net te ontlasten door vraag en aanbod in balans te houden.

 

Roger Miesen, CEO RWE Generation SE: “RWE loopt voorop bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor energieopslag. Batterijen zijn zeer geschikt om vraag en aanbod van elektriciteit in evenwicht te houden en zo het net te helpen stabiliseren. Met Anubis zullen we second-life batterijen verder gebruiken als duurzaam alternatief voor nieuwe batterijen. Dit is een kans om snel, efficiënt en duurzaam hoogwaardige opslagoplossingen te bieden. Met dit project doen we ervaring op die ons zal helpen bij het ontwikkelen van toekomstige batterijprojecten.”

 

Paul van Vuuren, CEO VDL Bus & Coach, vult aan: “In dit project gebruiken we in eerste instantie de batterijen van 43 elektrische VDL-bussen die sinds 2016 in Eindhoven rijden. Deze voertuigen krijgen momenteel een nieuw en groter batterijpakket, maar de gebruikte batterijen hebben nog voldoende capaciteit om in een opslagfaciliteit te worden gebruikt. In Europa zijn we een voorloper op het gebied van elektrisch openbaar vervoer. Het aanbieden van een duurzame circulaire oplossing voor onze batterijen past in onze strategie. De toepassing ervan vergt echter nog veel nieuwe kennis en ontwikkeling. Samen met RWE gaan we daarom in dit project veel testen en data verzamelen, zodat we nog meer kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving.”

 

 

VDL en RWE willen de komende jaren nog meer batterijen uit bussen op deze manier inzetten. De vraag naar elektrische bussen neemt in Nederland en omringende landen snel toe, terwijl ook de behoefte aan opslagcapaciteit groeit. Ervan uitgaande dat na 2030 alle bussen en een toenemend aantal auto’s en vrachtwagens in Nederland op elektriciteit rijden, zal elk jaar meer dan 150.000 ton batterijen het einde van hun eerste levenscyclus bereiken. Deze batterijen worden momenteel als afval beschouwd en als zodanig meestal naar recyclingbedrijven in het buitenland gebracht. Door deze batterijen in plaats daarvan in opslagfaciliteiten te gebruiken, wordt hun productieve levensduur verlengd. Dit vermindert ook het gebruik van grondstoffen zoals zeldzame aardmetalen. Bovendien draagt Anubis bij tot de vermindering van de CO2-uitstoot, aangezien de CO2 voetafdruk van de productie van batterijen over veel meer jaren en laadcycli wordt gespreid. Aan het einde van hun levenscyclus worden de batterijen op een verantwoorde wijze ontmanteld en worden de materialen zoveel mogelijk hergebruikt.

 

Wind- en zonne-energie zijn weersafhankelijk en daarom fluctueert de aan het netwerk geleverde energie. Batterijopslag kan op drie manieren de overgang naar een duurzamere energievoorziening ondersteunen. Om te beginnen kunnen batterijen in tijden van veel of weinig productie uit hernieuwbare bronnen energie opslaan of leveren om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Ten tweede wordt de bestaande netwerkcapaciteit efficiënter gebruikt door vraag en aanbod op piekmomenten te verminderen en kunnen meer leveranciers en afnemers op het netwerk worden aangesloten. Ten slotte kunnen de batterijen op verzoek van netbeheerder TenneT snel energie opslaan of leveren en zo de frequentie van het hoogspanningsnet helpen stabiliseren.

 

De geplande opslagfaciliteit in Moerdijk zal naar verwachting in 2023 operationeel worden. RWE werkt al aan batterijprojecten in Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de VS. In haar aanbod voor de tender voor het offshore windpark Hollandse Kust West heeft RWE ook een voorstel opgenomen voor de bouw van de grootste batterij in Noord-Nederland. Hierdoor wordt het de komende jaren gemakkelijker om duurzame productiecapaciteit op het net aan te sluiten.

 

Het eerste project van RWE van deze aard werd in 2021 in gebruik genomen, met een energieopslagsysteem bestaande uit gebruikte ion-lithium batterijen van Audi op het terrein van de waterkrachtcentrale in Herdecke, Noordrijn-Westfalen. Het is de ambitie van RWE om zijn batterijopslagcapaciteit te laten groeien tot 3 gigawatt in 2030.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op