RWE en TenneT tekenen overeenkomsten offshore netaansluiting OranjeWind

Netbeheerder TenneT en energiebedrijf RWE hebben de overeenkomsten voor de offshore netaansluiting van windpark OranjeWind, dat 53 kilometer uit de Nederlandse kust gebouwd gaat worden, getekend. De zogeheten Connection & Transmission Agreement (CTA) en Realisation Agreement (REA) hebben betrekking op de realisatie, aansluiting en het transport van de geproduceerde elektriciteit van het RWE windpark op zee door TenneT.

 

De afspraken omvatten onder andere de planning, maar bepalen ook hoe de elektriciteit vanuit het windpark wordt aangeleverd, om stabiliteit op het net te garanderen. De verbinding sluit aan op het hoogspanningsstation in Wijk aan Zee en zal in 2026 bedrijfsklaar zijn.
Roger Miesen, Country Chair RWE Nederland: “Ik ben blij dat we de contracten zo snel konden tekenen, want deze overeenkomsten garanderen de afname van de opgewekte elektriciteit van het windpark OranjeWind. Dit is een belangrijke mijlpaal in het project waarmee we een stap dichterbij het realiseren van onze perfecte match voor systeemintegratie en het leveren van duurzame elektriciteit voor ruim een miljoen huishoudens in Nederland zijn. Hierbij is een goede samenwerking met TenneT van essentieel belang.”

 

Innovaties in OranjeWind

Het windpark zal een opgesteld vermogen van bijna 800 MW krijgen en maakt gebruik van een combinatie van slimme innovaties en investeringen om een perfecte match van vraag en aanbod te realiseren. Deze innovaties zijn onder andere drijvende zonnepanelen, een onderzeese lithium-ion batterij en een LiDAR-systeem om de stroomproductie nog beter te voorspellen. Daarnaast gaat RWE investeren in systeemintegratie op het vasteland, met bijvoorbeeld nieuwe elektrolyse capaciteit en e-boilers, om stroomproductie en -afname te kunnen matchen. Ook richt RWE zich op oplossingen om elektrische voertuigen slim op te laden.

 

Duurzame stroom

De tijdslijn voor het offshore windpark is ambitieus en om het op tijd klaar te krijgen en duurzame stroom te kunnen leveren vanaf 2027, zijn overeenkomsten met partners zoals TenneT heel belangrijk. Sinds 2016 is TenneT in Nederland de netbeheerder op zee en transporteert het bedrijf de opgewekte windenergie van zee naar het elektriciteitsnet op het vasteland. Dit gebeurt vanaf windenergiegebieden in de Noordzee. De overheid heeft deze gebieden aangewezen om duurzame energie op te wekken.

 

Doelstellingen

“De aansluiting van dit windpark betekent opnieuw een belangrijke stap in de doelstellingen
naar een duurzaam energiesysteem”, zegt Marco Kuijpers, Directeur Large Projects Offshore
bij TenneT. “Door de innovaties in dit project met offshore zonnepanelen en batterijen kunnen
we gezamenlijk ervaringen opdoen in het bouwen van het energiesysteem van de toekomst. We
kijken uit naar een goede samenwerking met RWE en we zijn blij dat we met elkaar een grote
bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse energietransitie.”

 

Windparken

TenneT realiseert in Nederland zeven standaard offshore wisselstroomverbindingen (AC) met
een capaciteit van elk gemiddeld 700 MW. Vanaf 2029 zullen windparken die verder uit de kust
liggen met elk 2 GW standaard gelijkstroomverbindingen (DC) worden aangesloten.

 

Offshore windenergie

RWE is één van ’s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van offshore windenergie en
is actief in de hele waardeketen: van projectontwerp en -ontwikkeling tot bouw, exploitatie en
onderhoud. De Benelux is één van de markten waar we ons duurzame energieportfolio verder
willen uitbreiden. Windparken op zee zijn dan ook een essentieel onderdeel van onze
duurzaamheidsstrategie. In Europa bezit en exploiteert RWE offshore windturbines met een
totaal vermogen van 3,3 GW (RWE pro rata). Tot de grootste projecten behoren het offshore
windpark Sofia (1.400 MW) en het onlangs in gebruik genomen offshore windpark Kaskasi (342
MW).

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op