Rotterdamse haven blijft duurzaam investeren

Geopolitieke ontwikkelingen blijven de Rotterdamse haven parten spelen. Dat blijkt ook uit de jaarcijfers van 2023 die dinsdag 20 februari werden gepresenteerd. Anderzijds zijn er belangrijke investeringsbeslissingen genomen die bijdragen aan de verduurzaming van de haven en de logistieke keten van en naar Rotterdam. De omvang van de totale goederenoverslag in de Rotterdamse haven bedroeg dit jaar 438,8 miljoen ton. Dit is 6,1% lager dan in 2022 (467,4 miljoen ton). De daling betrof vooral de overslag van kolen, containers en overig droog massagoed. De overslag nam toe in de segmenten agribulk, ijzererts & schroot en LNG.

 

De financiële resultaten waren stabiel, waardoor het Havenbedrijf in staat is om ook de komende jaren in te zetten op verdere investeringen gericht op een toekomstbestendige haven.

 

Logisch effect

Boudewijn Siemons, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ,,Het jaar 2023 kenmerkte zich door voortdurende geopolitieke onrust, lage economische groei als gevolg van hogere rentes en haperende wereldhandel. Dit heeft een logisch effect gehad op de overslag in de Rotterdamse haven. Het was echter ook het jaar van veel grote investeringsbeslissingen en mijlpalen in de transitie naar een duurzame haven.”

 

Porthos

Zo is de definitieve investeringsbeslissing genomen voor de aanleg van het CO₂-transport- en -opslagproject Porthos. Ook is de bouw van het nationale waterstofnetwerk in de Rotterdamse haven van start gegaan. En we hebben dit jaar een aantal belangrijke ontwikkelingen in het logistieke segment gevierd, zoals de aankondiging van de uitbreidingen van containerterminals APMT en RWG en de ingebruikname van de CER. Allemaal ontwikkelingen die ons een stap dichterbij een succesvol en toekomstbestendig haven- en industriecomplex brengen.”

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op