Rotterdam en Amsterdam nu één havenmanagementsysteem

De Rotterdamse en Amsterdamse havenmeesters gebruiken vanaf afgelopen weekend één havenmanagementsysteem voor het administreren, begeleiden en inspecteren van de scheepsbezoeken: HaMIS. De kwaliteit en functionaliteit van havenmanagement en scheepvaartinformatie wordt hiermee tegen lagere kosten op een hoger niveau getild.

De samenwerking tussen beide wereldhavens komt ten goede aan een vlotte en veilige scheepvaart. De groei van de havens stelt hogere eisen aan informatie-uitwisseling. Havenprocessen in de Rotterdamse en Amsterdamse haven worden met HaMIS geharmoniseerd. Ook wisselen de havens hiermee veel makkelijker dan voorheen informatie uit. Dat vermindert administratieve lasten en voorkomt dubbele controles met als resultaat een klantvriendelijker systeem.

Havenmeester Amsterdamse haven Janine van Oosten: “Met HaMIS gaat een grote wens in vervulling om de informatie over scheepsbezoeken met elkaar te delen en een gebruiksvriendelijker systeem te creëren voor alle gebruikers. HaMIS symboliseert de uitstekende samenwerking tussen de havenmeesters in Rotterdam en Amsterdam en hun divisies.”

Havenmeester Rotterdamse haven René de Vries: “Ik ben blij dat de twee grootste Nederlandse havens hetzelfde communicatie systeem gebruiken. Dit betekent dat het operationeel proces meer en meer wordt gestandaardiseerd. Dat is goed voor de havens.”

Rotterdam ontwikkelde dit Havenmeester Management Informatiesysteem. HaMIS vervangt het Amsterdamse Pontis. Belangrijke verbetering is dat HaMIS  een ‘interactieve havenkaart’ heeft waarop live alle scheepvaart in de haven te volgen is. Door een schip aan te klikken krijgt de Havenmeester en de Divisie Havenmeester toegang tot alle beschikbare informatie die aan dit bezoek is gekoppeld.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op