Roll-on/roll-off blijft stijgen in Zeebrugge

De haven is in de eerste helft van 2019 met 12,5 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Er werd een totaal goederenvolume van 21.883.578 ton behandeld. De roll-on/roll-off-trafiek is in het eerste semester gestegen met 5 procent tot een volume van 8.404.658 ton. Waakzaamheid blijft echter geboden vanwege de UK-trafiek: in de aanloop naar de eerste Brexit-datum van 29 maart, werd het Verenigd Koninkrijk anticiperend op de Brexit bevoorraad. Daardoor steeg het volume in maart 17,2 procent. De UK-trafieken hadden in het tweede kwartaal een verwachte dalende trend (-6,8 procent in mei en -12,3 procent in juni). Met de uitgestelde Brexit datum van 31 oktober in het vooruitzicht is er veel onzekerheid. De roro-trafieken naar Zuid-Europa zijn echter sterk toegenomen door nieuwe diensten en schaalvergroting. Er werden 1.527.872 nieuwe wagens behandeld, een stijging van 4,9 procent, bovenop het recordjaar. 

De containertrafiek is gedaald met 2,2 procent tot 7.548.076 ton. In de maand juni is de containertrafiek echter opmerkelijk met bijna tien procent gestegen dankzij de nieuwe containerdiensten en containerfeederlijnen. Deze groei zet zich in de tweede helft van 2019 door.
De vloeibare bulk bedraagt in het eerste semester 4.830.418 ton. De stijging is het gevolg van het vloeibaar aardgas (3.218.162 ton). Er liepen namelijk 54 LNG-schepen aan tegenover 24 in de eerste jaarhelft van 2018. Er werd veel LNG aangeleverd uit zowel Qatar als Rusland. Deze volumes houden aan in de tweede jaarhelft. De vaste bulk is gedaald met 5 procent tot 619.051 ton, het stukgoed met 10,3 procent tot 481.375 ton. Er liepen in het eerste half jaar 71 cruiseschepen Zeebrugge aan tegenover 59 vorig jaar.

Roll-on/roll-off
Zeebrugge, de zeehaven van Brugge, is in de wereld een belangrijke roll-on/roll-off en diepzeecontainerhaven met een jaarlijkse totale goederenoverslag van 40,1 miljoen ton in 2018. Het aanbod van zowel intra-Europese als intercontinentale diensten maakt van Zeebrugge een belangrijke toegangspoort tot de Europese markten.

Clean port
Met jaarlijks 2,8 miljoen eenheden behoort de kusthaven tot de top van autohavens in de wereld. Zeebrugge richt zich ook daarnaast op de overslag van conventionele ladingen, vloeibaar aardgas, cruises en ‘high & heavy’-ladingen. De haven in West-Vlaanderen ontwikkelt zich ook als een voedingscluster. Als niet-industriële haven of ‘clean port’ is Zeebrugge de ideale locatie om geconditioneerde voedingsladingen over te slaan.

Distributiecentra
Zeebrugge voorziet dagelijks in meer dan 20 intra-Europese diensten naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, de Baltische regio, Rusland en Zuid-Europa. Door dit uitgebreide aanbod van vrachtdiensten, intercontinentale containerdiensten, een binnenvaart-, spoor-en wegennetwerk is Zeebrugge de locatie bij uitstek voor Europese distributiecentra. Zeebrugge is dan ook meer dan louter een maritiem kruispunt. De Noordzeehaven is inmiddels uitgegroeid tot een ultramodern logistiek platform dat volledig ten dienste staat van de Europese en intercontinentale markten.

COSCO Shipping Star
De ‘Cosco Shipping Star’ heeft een capaciteit van maar liefst 21.237 TEU. Met het inzetten van dit schip verhoogt de Ocean Alliance de capaciteit van de AEU1-dienst tussen Noord-Europa, die Zeebrugge aanloopt, en het Verre Oosten. Het schip arriveerde aan de CSP Zeebrugge Terminal op zaterdagavond 3 augustus 2019. Eind juni verliet het containerschip de haven van Shanghai en liep vervolgens aan in Ningbo, Xiamen, Yantian en Singapore. Daarna werd koers gezet naar Europa: Felixstowe, Zeebrugge, Gdansk en Wilhelmshaven. De ‘Cosco Shipping Star’ is het voorlaatste schip uit een serie van zes schepen van dit type.

Opportuniteit
COSCO Shipping Ports nam in 2017 de APM Terminals Zeebrugge over. De ambitie van de topgroep in de haven is een sterk signaal voor Zeebrugge. De terminaloperator met sterke link en gemeenschappelijke strategie met de Chinese rederij COSCO Shipping Lines en de Ocean Alliance is een opportuniteit in verband met nieuwe containertrafiek en verbonden logistiek voor Zeebrugge.

Arbeidsmarkt
Human capital is en blijft voor Zeebrugge een belangrijk punt van aandacht. In de Zeebrugse regio zijn zeker 1000 vacatures. Om de uitdaging op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, wordt ingezet op de samenwerking met de verschillende onderwijsinstellingen. Door samen te werken met het onderwijs wil Zeebrugge opleidingen afstemmen op de vraag van bedrijven en tijdig de juiste profielen beschikbaar hebben. Dit is ook belangrijk voor de expertise richting de Brexit.

Spoornetwerk
Het intermodale aanbod in Zeebrugge met zowel directe als indirecte verbindingen (te raadplegen via de nieuwe intermodale routeplanner) wordt steeds verder uitgebreid. Zo is het spoornetwerk in Zeebrugge in de afgelopen jaren flink vergroot via de China Europe Railway in het kader van OBOR, Nancy/Lyon, Novara, de aansluiting op Green Xpress netwerk van Lineas en de Ekol-dienst naar Trieste. Zeebrugge wil tevens integreren in de Baltic corridor en andere OBOR-projecten worden onderzocht. 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op