Rendementsverbetering wegvervoer broos

De rentabiliteit bij de transport- en logistiekbedrijven, actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, is in 2015 verbeterd ten opzichte van 2014. De prognose voor 2016 is dat de rentabiliteit dit jaar marginaal verbeterd. De verbetering is echter broos. De tarieven staan nog steeds onder druk waardoor eventuele opbrengstijgingen eenvoudig teniet gedaan kunnen worden door kostenstijgingen. De lagere brandstofprijs drukt momenteel de kostenstijging voor transportondernemers. Maar, een eventuele stijging van de olieprijs kan het herstel sterk negatief beïnvloeden. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Rentabiliteitsverbetering in 2015
De rentabiliteit bij de transport- en logistiekbedrijven, actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, is in 2015 verbeterd ten opzichte van 2014. De gemiddelde rentabiliteit (exclusief eigen rijders) in het binnenlands vervoer in 2015 komt uit op +0,1%. In 2014 was dit -0,7%. In het grensoverschrijdend vervoer namen de rendementen met gemiddeld 0,6 procentpunt toe. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -2,8% (2014 -3,4%).
Er zijn bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. Ondanks de verbetering noteerden het vervoer van bouwmaterialen en de deelmarkt trucking nog altijd een verlies tussen de 4 en 4,5%. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel/vries en tank/bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat.

Toename bedrijvigheid in het binnenlands vervoer
In 2015 is in het binnenlands vervoer de bedrijvigheid toegenomen. Die toename is te zien in het aantal gereden kilometers per voertuig. Hierdoor stegen de opbrengsten in 2015 in het binnenlands vervoer met gemiddeld 4,1% ten opzichte van 2014. In het grensoverschrijdend vervoer daalden de opbrengsten met gemiddeld 1,2%. De totale kosten namen bij de binnenlands vervoerbedrijven met 3,3% toe en bij de grensoverschrijdende vervoerders zijn de kosten met 1,8% gedaald. De brandstofkosten per gereden kilometer zijn in 2015 fors gedaald ten opzichte van 2014. Een toename was onder meer te zien bij de loonkosten.

Toename investeringen in wagenpark en personeel
In 2015 is, ten opzichte van 2014, sprake van een toename van investeringen met betrekking tot het materieel en het personeel. Het wagenpark is bij de overwegend binnenlandse vervoerbedrijven toegenomen met 3,5% en bij de bedrijven die internationaal opereren met 1,5%. Het personeelsbestand kende ook een toename voor beide deelsectoren (binnenlands: 3,8%; grensoverschrijdend: 1,5%).

Raming 2016: Marginale verbetering rentabiliteit
Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2016 is een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor 2016 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van +0,3% en voor het grensoverschrijdend vervoer -2,5%.

Eigen vermogenspositie
De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlands vervoerbedrijven gaf een daling te zien (2015: 26,3%; 2014: 27,0%). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit in 2015 16,1% (2014: 17,5%). Dit betekent eveneens een achteruitgang van de eigen vermogenspositie.

Informatie
Ieder jaar stelt Panteia, in opdracht van de NIWO, een onderzoek in naar de rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Het doel is het volgen van de economische ontwikkelingen in de wegvervoersector. Onlangs is de nieuwste versie van dit rapport verschenen.

Het rapport is te bestellen bij Panteia ( bestel@panteia.nl). De volledige titel is:
“Rentabiliteit van transport- en logistiekbedrijven actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg 2015 en verwachtingen voor 2016”

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op