RelyOn Nutec: specialist in veiligheids- en overlevingstrainingen

RelyOn Nutec verzorgt wereldwijd veiligheids- en overlevingstrainingen voor professionals in de traditionele offshore, maritieme sector, offshore wind en hoogrisico industrie. Inmiddels is er ook een verbreding naar de bouw- en nutssector. Seaport kreeg onlangs een rondleiding in het state of the art trainingscentrum in Oostende. Het centrum is volledig uitgerust met geavanceerde simulatoren en kwalitatieve trainingsmiddelen. Hiermee biedt men professionals een realistische en meeslepende trainingservaring aan, in een veilige en gecontroleerde omgeving.

 

Via simulatoren en scenario-gebaseerde trainingen worden mensen geconfronteerd met noodsituaties. Door de interactieve en praktijkgerichte trainingen, worden personen zo goed mogelijk voorbereid op reële noodsituaties. Hierdoor is de kans groter dat men niet enkel op de automatische piloot handelt maar dat men de opgedane kennis en theorie kan toepassen in de praktijk, ongeacht of de toestand en de omgeving stressvol zijn.

 

Risicovolle sectoren

RelyOn Nutec ondersteunt jaarlijks duizenden bedrijven, van individuele werknemers tot de grootste internationale organisaties in de risicovolle sectoren. Naast het state of the art trainingscentrum in Oostende omvat RelyOn Nutec Central Europe de oefencentra in Amsterdam, Rotterdam en Bremerhaven. De vestiging in West-Vlaanderen is gespecialiseerd in trainingen voor de offshore wind en maritieme sector. Zo worden er onder andere diverse GWO trainingen gegeven.

 

 

GWO

De Global Wind Organisation (GWO) heeft een reeks gemeenschappelijke internationale normen opgesteld voor veiligheidstrainingen. Alle mensen die op een bepaalde wijze van doen hebben met het werk op windparken moeten specifieke veiligheidstrainingen volgen. Daar speelt RelyOn Nutec adequaat op in. De vijf modules voor de GWO-opleiding in Oostende zijn werken op hoogte, eerste hulp bij ongevallen, overleven op zee, kleine blusmiddelen en veilig tillen en verplaatsen van lasten.

 

Expertisecentrum

De vestiging van RelyOn Nutec in het havengebied van Oostende staat inmiddels internationaal bekend als expertisecentrum voor de offshore wind. Het trainingscentrum werd bijna 10 jaar geleden opgericht op vraag van lokale spelers in de offshore wind energiesector.

Vanwege de bouw van diverse windmolenparken bleek er een grote behoefte te zijn aan doelgerichte veiligheidsopleidingen.

 

Competenties

RelyOn Nutec zorgt ervoor dat medewerkers van bedrijven en instellingen alle benodigde competenties in huis hebben en zo goed mogelijk voorbereid zijn op noodsituaties. Certificering is een momentopname, maar competentie is een eeuwigdurend proces. Essentieel is dus het op peil houden van de vaardigheden van de medewerkers.

 

Uitdagend

Zo worden GWO-trainingen om de twee jaar opgefrist. De instructeurs streven er naar om de inhoud uitdagend en up-to-date te houden om zo de deelnemers te blijven boeien en met nieuwe kennis te verrijken.

 

Flexibiliteit

Het relatief kleine trainingscentrum van Oostende zorgt voor grote flexibiliteit, waardoor er snel kan worden geschakeld. Of de klant nu op korte tijd nood heeft aan een specifieke training of een oplossing op maat, RelyOn Nutec gaat geen uitdaging uit de weg. ‘Nee’ komt niet in het woordenboek voor.

 

Bedrijfscontinuïteit

Bedrijven willen geen risico’s nemen met de veiligheid en gezondheid van hun personeel, noch met de bedrijfsbezittingen en activiteiten van hun onderneming. Bedrijfscontinuïteit is van cruciaal belang. Ondanks alle inspanningen om de veiligheid te borgen, zit een ongeluk echter in een klein hoekje.

 

Plannen voor het onverwachte

Het kan desastreuze gevolgen hebben wanneer er niet correct op een incident gereageerd wordt. Om de impact van calamiteiten te beheersen en verminderen, is plannen voor het onverwachte cruciaal. RelyOn Nutec zorgt ervoor dat organisaties goed voorbereid zijn op allerhande bedrijfskritische scenario’s, zodat haar klanten zich kunnen blijven richten op hun corebusiness: het leveren van producten en diensten aan de samenleving.

 

Blended learning

RelyOn Nutec biedt trainingen in toenemende mate in een blended learning vorm aan. Dit houdt in dat deelnemers zowel e-learning als praktische training volgen. Met deze manier volgen de deelnemers online het theoriegedeelte, om nadien de praktijktraining ter plaatse in het oefencentrum te gaan volgen.

Hierdoor hebben alle deelnemers hetzelfde niveau van begrip met betrekking tot de specifieke onderwerpen en worden de praktijksessies effectiever en efficiënter. Zo voorziet RelyOn Nutec bijvoorbeeld in blended GWO trainingen, specifiek dus voor personeel werkzaam in de windindustrie.

 

 

Al meer dan 50 jaar 

RelyOn Nutec verzorgt al meer dan 50 jaar high end trainingen op internationale basis, zowel onshore als offshore. Van het ondersteunen van mensen bij het ontwikkelen van hun professionele vaardigheden, tot en met het organiseren van crisismanagement voor multinationals. Vanuit het hoofdkantoor in Kopenhagen en 37 locaties verspreid over 21 landen in de hele wereld worden jaarlijks duizenden bedrijven ondersteund, van individuele werknemers tot de grootste internationale organisaties in de risicovolle sectoren.

 

Oefencentra

Naast het state of the art trainingscentrum in Oostende heeft RelyOn Nutec in Centraal Europa oefencentra in Amsterdam, Rotterdam en Bremerhaven. Bovendien wordt momenteel een nieuw trainingscentrum in de Eemshaven in Groningen gebouwd. De nieuwe vestiging zal in 2024 operationeel zijn.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op