RelyOn Nutec: specialist offshore wind veiligheid

Kris De Sutter, Operations Manager bij RelyOn Nutec Belgium, geeft een rondleiding in het state-of-the-art opleidingscentrum in Oostende, gelegen midden in de Blue Energy Port. Oostende is één van de Europese havens die voorop loopt bij de ontwikkeling en het beheer van windparken. Bij RelyOn Nutec worden onder andere scenario gebaseerde trainingen gegeven.

 

In de indrukwekkende ruimte voor training op hoogte vertelt Kris dat je als offshore wind monteur geen hoogtevrees moet hebben. Langs de fireground, waar de opleidingen voor brandbestrijding worden gegeven, komen we bij het zwembad. Hier wordt de Helicopter Underwater Escape Training (HUET) gesimuleerd. Met een druk op de knop worden golven, regenval, donder en bliksem nagebootst. Het gaat er spectaculair aan toe.

 

Via simulatoren en scenario-gebaseerde trainingen worden mensen geconfronteerd met noodsituaties. Door de interactieve en praktijkgerichte trainingen, worden ze zo goed mogelijk voorbereid op reële noodsituaties. Hierdoor is de kans groter dat niet enkel op automatische piloot wordt gehandeld maar dat men de opgedane kennis en theorie kan toepassen in de praktijk, ongeacht of de toestand en de omgeving stressvol zijn. De scenario based trainingen dragen in belangrijke mate bij aan de persoonlijke veiligheid van de medewerker en zijn collega’s.

 

GWO trainingen

RelyOn Nutec is een wereldwijd opererend concern, gespecialiseerd in veiligheid van mensen en organisaties. Op 37 locaties in 21 landen worden jaarlijks duizenden bedrijven ondersteund, van individuele werknemers tot de grootste internationale organisaties in de risicovolle sectoren. RelyOn Nutec verzorgt met name veiligheids- en overlevingstrainingen voor professionals in de traditionele offshore, maritieme sector, offshore wind en hoogrisico industrie. De vestiging in Oostende is voorloper op het gebied van de renewables. Het trainingscentrum wordt dan ook als expertisecentrum beschouwd met betrekking tot GWO trainingen.

 

Schoolvoorbeeld

,,Het streelt ons ego als collega’s uit het Verenigd Koninkrijk ons raadplegen om hen bij te staan op het gebied van GWO trainingen. Ze willen bijvoorbeeld alles weten over training op hoogte of de advanced rescue training. Ook in de UK hebben ze de transitie moeten maken naar hernieuwbare energie. Oostende dient als schoolvoorbeeld. Onze vestiging is in 2014 opgericht op vraag van lokale spelers in de offshore wind energiesector. Er was een enorme nood aan veiligheidstrainingen vanwege de bouw van diverse windmolenparken”, legt de operationeel manager uit

 

Windturbine-industrie

Global Wind Organization (GWO)-certificering ondersteunt haar leden bij een veilige werkomgeving in de offshore wind. GWO is opgericht door wereldwijd toonaangevende windturbinefabrikanten en exploitanten van windparken. GWO-leden streven naar een letselvrije werkomgeving binnen de windturbine-industrie.

 

Veiligheidstrainingen

,,Er zijn door GWO een reeks gemeenschappelijke internationale normen voor veiligheid opgesteld.

GWO bepaalt de inhoud en wij moeten die normen vertalen naar de opleidingen. Het basisprogramma aan trainingen moet om de twee jaar opgefrist worden. Alle mensen die van doen hebben met het werk op windparken moeten specifieke veiligheidstrainingen volgen”, aldus de Operations Manager. De vijf modules voor de GWO-opleiding zijn werken op hoogte, eerste hulp bij ongevallen, overleven op zee, veilig tillen en verplaatsen van lasten en kleine blusmiddelen.

 

Kris De Sutter, Operations Manager RelyOn Nutec Belgium.

Basisopleiding

,,Als eigenaar van een windmolenpark, als lid van GWO, ben je verplicht om iedereen die op jouw assets komt minimaal een basisopleiding te laten volgen”, gaat Kris verder. ,,Dat houdt ook in dat een onderaannemer zoals een schilder of een bladerepair technicus, deze basisopleiding moeten volgen vooraleer ze daar kunnen werken. Buiten de basispakketten om worden op verzoek van de bedrijven extra veiligheidstrainingen gegeven aan bijvoorbeeld onderhoudstechnici die dagelijks op de windparken werken.”

 

 

 

 

Essentieel

Op land is er hulp binnen 15 minuten, maar niet op zee. Als er zich een incident voordoet op een bepaalde windturbine, kan het tot 45 minuten duren alvorens een tweede team vanaf een andere windturbine met de Crew Transfer Vessel (CTV) op de plaats van het incident is gebracht om hun collega’s bij te staan bij de reddingsoperatie. ,,Vandaar dat het essentieel is dat iedereen goed getraind is. De collega’s kunnen al een begin maken met de evacuatie door het slachtoffer te transporteren naar het dichtstbijzijnde punt voor de professionele hulpdiensten. Daarbij zijn er twee opties: naar het dak van de windturbine gaan waar een helikopter het slachtoffer kan oppikken of een evacuatie vanuit de windmolen naar de boot uitvoeren. Deze vaart vervolgens naar de dichtstbijzijnde haven en als het echt kritisch is moet er al behandeling aan boord plaatsvinden. In alle scenario’s neemt het tijd in beslag.”

 

Competence

RelyOn Nutec zorgt ervoor dat medewerkers van bedrijven en instellingen alle benodigde competenties in huis hebben en zo goed mogelijk voorbereid zijn op noodsituaties. Competence beyond compliance! Certificering (compliance) is een momentopname, maar competentie is een eeuwigdurend proces. Essentieel is dus het op peil houden van de vaardigheden van de medewerkers.

 

Geen overbodige luxe

,,GWO trainingen worden om de twee jaar opgefrist. Dit is geen overbodige luxe. Het is aan ons om iedereen te blijven uitdagen. Elke twee jaar moeten nieuwe trainingen worden gevolgd, of het nu gaat om de dagdagelijkse onderhoudstechnici op de windmolenparken of om een ingenieur die zelden of nooit op een windmolen is te vinden.”

 

Uitwisseling kennis

De vestiging in Oostende maakt net als die in Amsterdam, Rotterdam en Bremerhaven deel uit van RelyOn Nutec Central Europe. ,,We wisselen kennis uit met andere vestigingen in de groep. Zeker voor een relatief klein centrum als Oostende is het belangrijk om een beroep te kunnen doen op andere delen van de groep”, zegt Kris.

 

Flexibiliteit

Het kleinschalige team van Oostende zorgt voor grote flexibiliteit. ,,We kunnen snel schakelen met als doel een tevreden klant. Of deze nu op korte tijd nood heeft aan een underwater escape training of een training op hoogte. We verzetten hemel en aarde om alles te doen slagen. We hebben een goed team waarin iedereen mee denkt. En alle bedrijven in de havengemeenschap van Oostende kennen elkaar. Veel bedrijven doen dan ook een beroep op elkaar.”

 

 

Bouw- en nutssector

Naast de traditionele olie en gas offshore, maritieme sector, offshore wind en (petro)chemie doen ook bedrijven in de bouw- en GWW-sector in toenemende mate een beroep op de diensten van RelyOn Nutec.

 

Besloten ruimtes

Voor de inspectie van bijvoorbeeld riolen, collectoren en pompputten is vaak afdalen in de infrastructuur nodig. Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Risicobeheersing en training rond ‘besloten ruimtes’ behoren tot de kerntaken van RelyOn Nutec. De accreditering door Aquafin en de strategische alliantie met onder meer Constructiv zijn hiervan een bevestiging. Zo is er bijvoorbeeld de opleiding tot veiligheidswacht bij betreding van Aquafin riool- en rwzi-infrastructuur. Aquafin is verantwoordelijk voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater.

 

Bedrijfscontinuïteit

Bedrijven willen geen risico’s nemen met de veiligheid en gezondheid van hun personeel, noch met de bedrijfsbezittingen en activiteiten van hun onderneming. Bedrijfscontinuïteit is van cruciaal belang. Ondanks alle inspanningen om de veiligheid te borgen, zit een ongeluk in een klein hoekje. Het kan desastreuze gevolgen hebben wanneer er niet correct op een incident gereageerd wordt. Om de impact van noodsituaties te beheersen en verminderen, is plannen van het onverwachte cruciaal. RelyOn Nutec zorgt ervoor dat organisaties goed voorbereid zijn op allerhande bedrijfskritische scenario’s, zodat haar klanten zich kunnen blijven richten op hun corebusiness: het leveren van producten en diensten aan de samenleving.

 

 

Blended learning

RelyOn Nutec biedt trainingen in toenemende mate in een blended learning vorm aan. Dit houdt in dat deelnemers zowel e-learning als praktische training volgen. Met deze manier volgen de deelnemers online het theoriegedeelte, om nadien de praktijktraining ter plaatse in het oefencentrum te gaan volgen. Hierdoor hebben alle deelnemers hetzelfde niveau van begrip met betrekking tot de specifieke onderwerpen en worden de praktijksessies effectiever en efficiënter. Zo voorziet RelyOn Nutec bijvoorbeeld in blended GWO trainingen, voor personeel werkzaam in de windindustrie.

 

Specialist in veiligheids- en overlevingstrainingen 

RelyOn Nutec is dé wereldwijde specialist in veiligheids- en overlevingstrainingen, emergency response en crisismanagement voor de traditionele offshore olie & gas-, maritieme sector, wind- en hoog-risico industrie. RelyOn Nutec borgt de veiligheid van de medewerkers van bedrijven en instellingen. Het ondersteunt haar klanten bij het ontwikkelen en onderhouden van een veilige werkplek.

 

High end

RelyOn Nutec verzorgt al meer dan 50 jaar high end trainingen op internationale basis, zowel onshore als offshore. Van het ondersteunen van mensen bij het ontwikkelen van hun professionele vaardigheden, tot en met het organiseren van crisismanagement voor multinationals. Vanuit het hoofdkantoor in Kopenhagen en 37 locaties verspreid over 21 landen in de hele wereld worden jaarlijks duizenden bedrijven ondersteund van individuele werknemers tot de grootste internationale organisaties in de risicovolle sectoren.

 

In het zwembad van RelyOn Nutec in Oostende wordt de Helicopter Underwater Escape Training (HUET) gegeven

 

Oefencentra

In Centraal Europa heeft het concern oefencentra in Amsterdam, Rotterdam, Oostende en Bremerhaven. Bovendien wordt momenteel een nieuw trainingscentrum in de Eemshaven in Groningen gebouwd. De nieuwe vestiging zal in 2024 operationeel zijn.

 

Fire Academy

De RelyOn Nutec Fire Academy in Rotterdam is wereldwijd bekend om haar uitgebreide brandbestrijdingsmogelijkheden en unieke trainingsfaciliteiten. Professionals van bedrijven en hulpverleners worden er getraind in het voorkomen en bestrijden van incidenten in een realistische omgeving met behulp van alle mogelijke incidentscenario’s.

 

Alternatieve brandstoffen

Op het oefencentrum in Rotterdam is in 2021 een unieke LNG trainingsfaciliteit gerealiseerd. Met de toename van alternatieve brandstoffen voor onder andere de maritieme sector, inclusief het vervoer en opslag hiervan op zee en over de weg, is er ook een toenemende behoefte en noodzaak aan veiligheidstrainingen op dit gebied.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op