Regisseur met hart voor het spoor

Spoorwegexpediteur Trimodal Europe BV uit Hoogvliet is gespecialiseerd in het conventionele vervoer van gassen en vloeistoffen en het intermodale spoorvervoer. Het bedrijf in de Rotterdamse havenregio, dat in 2020 in het teken staat van het 25-jarig bestaan, heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de toekomst. Er is extra kantoorruimte en het personeelsbestand is bijna verdubbeld zodat de kwaliteit van de service nog beter gewaarborgd wordt. ,,Wij geloven als geen ander in de toekomst van de intermodale transportoplossingen. Door de toenemende files, de scherpe rij- & rusttijdenwet, verhogingen van de tol en het gebrek aan chauffeurs zijn wij van mening dat de modale shift de enige oplossing is voor de toekomst. De wegen slippen dicht en daarnaast is het spoorvervoer de stikstof vriendelijkste transportoplossing”, aldus CEO Don van Riel van Trimodal Europe.

De kracht van Trimodal is dat de klant van A tot Z ontzorgd wordt. ,,Wij bieden een totaaloplossing. Elk transport is uniek en zo behandelen wij het ook. Natuurlijk proberen we zo veel mogelijk lading te vervoeren per spoor (dat zit namelijk in ons DNA) maar ook wij realiseren ons dat dit niet altijd de meeste passende oplossing is. We bieden onze klanten naast het spoor ook altijd de optie om de goederen via andere modaliteiten te vervoeren. Afhankelijk van de bestemming, gewenste lever- of losdatum en kosten, bekijken wij elke modaliteit die het beste past bij de wensen van onze klant”, zegt Manuel Jumelet, manager sales en intermodaal.

Handelsoorlog
2019 was een jaar met vreemde pieken en dalen in de intermodale markt. Januari 2019 was een extreem drukke maand en deze hectiek liep door tot aan het Chinese nieuwjaar. Met name door de handelsoorlog tussen de VS en China, trok de markt na het Chinese nieuwjaar vorig jaar niet zo aan als normaal. Er was wel een lichte stijging in volume te zien, maar de markt werd grilliger en minder voorspelbaar. 

Brexit
,,Naast de Handelsoorlog tussen VS en China hebben we ook te maken met de tegenvallende economische vooruitzichten in Duitsland. In juni daalde het economische klimaat tot het laagste niveau sinds eind 2014. Door deze onzekerheid worden bedrijven voorzichtiger met investeren en dat zie je terug in de volumes. Vooral de buitenlandse handel drukt op de Duitse economie. De Brexit heeft een merkbaar effect op het economisch klimaat. De markt is in een afwachtende houding hetgeen alleen maar voor meer onrust zorgt. Helaas hebben we allemaal te maken met deze invloeden en moet je inspelen op de kansen die de markt biedt”, vervolgt Jumelet.

Roeping
Trimodal ontzorgt de klant met wagonmanagement, checken van de lading, opmaken van documenten en tracking & tracing. ,,Voor ons is het een roeping om het milieuvriendelijke vervoer per spoor of over het water te bevorderen om de groeiende congestie van het wegvervoer tegen te gaan. Minder uitstoot van CO2 en fijn- en stikstof moet leiden tot een schonere planeet. Bovendien maken zware vrachtwagens de wegen kapot. Daarom zijn we ook voorstander van nieuwe milieuvriendelijke initiatieven zoals rijden op waterstof”, legt Van Riel uit.

Gaten in de tijd
Waar railvervoerders vaak werken met shuttles en een vaste dienstregeling, kijkt Trimodal als ketenregisseur naar de gaten in de tijd en de leegloop van locs en personeel (machinist en rangeerders). ,,We hebben wel een bijzondere passie voor het spoor, maar kiezen voor andere modaliteiten als dat wenselijk is. Over het water kunnen veel grotere volumes worden vervoerd. Kolen is een commercieel laagwaardig product. Per trein kan bijvoorbeeld maximaal 5.000 ton kolen worden vervoerd, terwijl dat per duwbak zo’n 25.000 ton is. Indien mogelijk benutten we het water, dat wil zeggen als er tijd voor is en het goedkoper kan”, verklaart Van Riel, die al ruim 35 jaar actief is met spoorexpeditie. 

Drie modaliteiten
De naam Trimodal wijst op de drie modaliteiten spoor, water en weg met een sterke nadruk op de eerste twee. ,,Wij prefereren een combinatie van de binnenvaart en het spoor. Aansluitend dient alleen het laatste stukje over de weg vervoerd te worden. Bijvoorbeeld containers die aangeleverd worden op de spoorterminal in de haven van Rotterdam en van daaruit naar Wenen moeten worden vervoerd. De klant wil zoveel mogelijk meenemen tegen zo laag mogelijke kosten. Een goede beladingsgraad is dan ook van groot belang. Wij zorgen ervoor dat ook die laatste container meegaat. Lege containers blijven in principe in Oostenrijk. Dat spaart kosten uit van het vervoer van lege containers naar Rotterdam. Dit is een voordeel van het spoor ten opzichte van het wegvervoer. De kilometers die een vrachtwagen leeg rijdt worden namelijk bij de prijs opgeteld.”

Betonbouw
Trimodal is altijd op zoek naar de meest efficiënte en innovatieve oplossing. Sinds twee jaar is het bedrijf uit Hoogvliet ook te vinden in de wereld van de betonbouw. ,,Zo hebben wij al diverse bouwmaterialen van de weg over gezet naar het spoor en het water. De bouwsector is snel geneigd om alle prefab modules op de traditionele manier over de weg te vervoeren. Wij kijken verder en bieden onze klanten alternatieven aan en ontwikkelen nieuwe concepten. Door innovatief om te gaan met de te vervoeren elementen, kunnen wij op de middellange en lange afstanden over het algemeen goedkopere transportoplossingen aanbieden ten opzichte van de traditionele manier. Een bijkomend voordeel is de lagere uitstoot van CO2. Het spoor en de binnenvaart zijn vele malen schoner dan de weg optie”, zegt Jumelet.

Flexibel
Geen uitdaging is te groot voor ons, gaat hij verder. ,,Zo zijn wij bezig met de ontwikkeling van nieuwe concepten, zodat bouwelementen zonder overslag via verschillende modaliteiten vervoerd kunnen worden. De elementen zijn erg kwetsbaar en bij elke overslag is er kans op schade. Door de sandwich elementen van fabriek tot bouwplaats zonder overladen te vervoeren zijn de kosten lager, ben je flexibeler en is de kans op de schades minimaal.”

Nieuwe bestemmingen
Naast de vaste routes zoals Duitsland, Scandinavië en Oost Europa, biedt Trimodal veel nieuwe bestemmingen aan. ,,Geheel Zuid-Europe en Turkije zijn nu ook landen waar wij sterk op zijn. Voor alle bestemmingen kan Trimodal het voor- en natransport verzorgen met haar lokale partners op basis van containers en trailers”, benadrukt Patricia Breederland, key account manager customer service.

Ketelwagons
Trimodal is sinds de millenniumwisseling ieder jaar stevig door blijven groeien. Met een specialisatie van zowel het conventionele als het intermodale spoorvervoer speelt het bedrijf een belangrijke rol in de vervoersketen en zorgt het voor creatieve logistieke oplossingen. 

Conventioneel
,,Trimodal Europe is van oudsher specialist met betrekking tot het conventionele vervoer van gassen en vloeistoffen (gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen). Wij verzorgen bijvoorbeeld via ketelwagons het vervoer per spoor van olie, benzine, (bio)diesel en chemische producten zoals styreen, hexene en mercaptaan. Ook is Trimodal specialist in het vervoer per spoor van agrarische producten en projectladingen”, aldus conventioneel manager Bea Schoenmakers, die al ruim 20 jaar voor Trimodal werkzaam is. 

Wagenladingverkeer
Conventioneel goederenvervoer is met name op ‘wagenladingverkeer’. Dit is voor bedrijven die minder dan complete treinladingen willen vervoeren. Zij kunnen via hun eigen spooraansluiting of een openbare spooraansluiting in de buurt, één of meerdere wagons versturen via een groot Europees netwerk van rangeerterreinen. 

Chemische bedrijven
Trimodal Europe werkt voor een aantal chemische bedrijven. ,,We vervoeren voor hen chemische vloeistoffen in ketelwagons. Onze klantgerichte aanpak zorgt ervoor dat we al jarenlang voor diverse bedrijven succesvol deze ladingen mogen verzorgen. Zodra de klant meldt dat er een opdracht is tot vervoer, nemen wij vanaf dat moment alles compleet uit handen, zodat uiteindelijk het verkochte product op tijd wordt geleverd bij de eindontvanger”, vervolgt Schoenmakers.

Containers
Daarnaast draagt Trimodal zorg voor het vervoer naar het achterland van containers die overzee binnenkomen. Deze worden direct of na een fytosanitaire keuring per spoor of via de binnenvaart naar de ontvanger gebracht. De keuze van de vervoersmodaliteit is afhankelijk van de wensen van de klant, waarbij transittijd, kosten en bestemming een belangrijke rol spelen.

Nieuwe shuttletreinen
,,Intermodal blijft booming. Wij zoeken spoorwegmaatschappijen bij elkaar tegen een schappelijke prijs. Of het nu gaat om vervoer om de hoek in Nederland, van Zuid- naar Noord-Duitsland of van Rotterdam naar Zuid-Frankrijk. We proberen ons te onderscheiden door alert te zijn, met nieuwe concepten en nieuwe shuttletreinen, ook naar lastige gebieden zoals in Oost-Europa. Als onafhankelijke spoorwegexpediteur werken we met verschillende spoorwegmaatschappijen, wageneigenaren, terminals en shuttle operators. Primaire doelstelling is dat de treinlengte zo goed mogelijk wordt benut”, zegt Van Riel. Naast Polen en Tsjechië is met name Roemenië een groeimarkt voor Trimodal. Het vervoer van onderdelen naar ‘goedkope landen’ neemt namelijk toe.

Deepsea
De drie modaliteiten (water, spoor en weg) worden door Trimodal Europe BV optimaal gebruikt. Conventionele ladingen worden bijvoorbeeld deels per kustvaart en deels per spoor vervoerd voor klanten in Duitsland en Frankrijk. Naast shortsea verbindingen houdt Trimodal zich sinds de millenniumwisseling ook bezig met deepsea verbindingen tussen Europa en Amerika, in samenwerking met een Amerikaanse partner. Hiervoor is Trimodal Europe NVOCC BV in het leven geroepen. NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) is een rederij zonder eigen boten en specialist op het gebied van overzeese expeditie en droge bulk. 

Binnenvaart
,,Importcontainers komen binnen in havens als Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Bremerhaven. Als er genoeg tijd is kan het transport naar het achterland via de binnenvaart geschieden. Als er echter haast is geboden kan als vanzelfsprekend beter worden gekozen voor één dag met de trein in plaats van vijf dagen met een binnenvaartschip. We zijn praktisch ingesteld en zoeken altijd naar een geschikte oplossing, zoals het aanpassen van een gaswagon ten behoeve van vloeistoffen. We maken ook zoveel mogelijk gebruik van mobiele werkplaatsen. Dat is een stukje meedenken met de klant om kosten te besparen in de ketenregie”, aldus Van Riel, die in 2009 werd uitgeroepen tot Spoorman van het Jaar. 

Europese verenigingen
Don van Riel (63) is bestuurder in een breed spectrum van nationale en Europese verenigingen, vooral spoorweg gerelateerd. Hij is inmiddels 20 jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging Particuliere Goederenwagens (NVPG) en bijna 10 jaar van de Belangenvereniging Zeehaven Expediteurs en internationale Logistieke Dienstverleners (BZE). Daarnaast is Van Riel actief in de internationale Ferrmed te Brussel om de Nederlandse spoorinfrastructuur te promoten. 

North Sea Port
Zo maakt hij zich bijvoorbeeld sterk voor de aanleg van de spoorlijn Axelse Vlakte-Zelzate in het kader van een goede ontsluiting van de haven- en industriegebieden. Dit Oostelijke spoor in het havengebied van North Sea Port lijkt inmiddels binnen afzienbare tijd gerealiseerd te worden. De aanleg van de VeZa-boog, waardoor treinen richting Antwerpen al ruim voor Bergen op Zoom in zuidelijke richting kunnen afslaan, wordt door Van Riel eveneens vurig bepleit. Met het aanleggen van acht kilometer spoor langs de A4 of het Schelde-Rijnkanaal zou er een directe verbinding kunnen komen tussen Vlissingen en Antwerpen. Treinen met gevaarlijke stoffen hoeven dan niet meer zinloos door dichtbevolkte gebieden in West-Brabant te rijden. 

NS
Don is geboren in Zeeuws-Vlaanderen en op zijn 7e verhuisd naar ‘de overkant’ op Walcheren waar zvader Adrie van Riel spoorwegbeambte werd bij de NS. Zo ontstond bij Don al op jeugdige leeftijd een voorliefde voor het spoor. ,,Mijn vader heeft lange tijd op de stations in Vlissingen en Middelburg gewerkt en later in Roosendaal, waar hij bij onregelmatigheden moest gaan kijken wat er aan de hand was. De ene keer was er sprake van koperdiefstal, de andere keer had er weer eens ‘een grapjas’ een rol wc papier in de bovenleiding gegooid.”

Verre Oosten
De expertise van Trimodal wordt inmiddels ook ingezet voor spoorverbindingen van het Verre Oosten naar Europese bestemmingen. ,,Een autocarrier is 35 á 40 dagen onderweg van China naar Zeebrugge. Inclusief voor- en natransport is dat ongeveer 60 dagen. Vanaf de fabriek in Shanghai naar Zeebrugge is het vervoer per trein slechts 21 dagen.”

Logistieke keten
Trimodal is sinds 2000 steeds fors gegroeid. Daar kwam sinds het uitbreken van de financiële crisis geen verandering in. ,,Waar de meeste bedrijven in de crisis terecht kwamen ging het bij ons na 2007 elk jaar beter. Met dank aan het type producten dat we vervoeren. Voor verschillende partijen handelen we complete treinen af. We zijn pro actief en lopen voorop in een nichemarkt. Daarbij kijken we zelfs verder dan de deur, dan de laadramp zelf. We gaan de fabriek van de klant in om te kijken hoe we zaken kunnen optimaliseren. We hebben geen eigen loodsen, maar denken wel mee in de logistieke keten. Eén linerbag is bijvoorbeeld goed voor 26 big bags. De klep gaat open in een silo en zo’n linerbag wordt geladen en vervolgens verscheept. Daardoor moet een heftruckchauffeur niet steeds heen en weer rijden van de loods naar de silo. Allerlei handelingen zijn niet meer nodig. Het bespaart kosten waar in eerste instantie niet aan gedacht is.”

Veiligheid en betrouwbaarheid
Veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop bij Trimodal. Papieren moeten compleet zijn; containers die aangeboden worden met gevaarlijke stoffen moeten voorzien zijn van een Dangerous Goods Declaration. Zonder DGD gaat de container met gevaarlijke stoffen niet mee. Trimodal borgt de processen en beschikt over alle mogelijke certificeringen. Stap voor stap bouwt het Rotterdamse bedrijf verder aan de toekomst. ,,Het spoor is een veilige manier van transport, met gelukkig weinig incidenten”, benadrukt de managing director van Trimodal.

Communicatie
Trimodal Europe heeft te maken met ketelwagons met verschillende stoffen. ,,We zien het als een uitdaging om een wagon of container op tijd ergens te krijgen. Daar vechten we voor, telkens weer opnieuw. Een goede service en een goede opvolging zijn van groot belang. Er kan altijd wat fout gaan, bijvoorbeeld ten gevolge van de stakingen in Frankrijk. Het is dan zaak dat je goed communiceert met de klant.” 

GPS systemen
Onze ‘single wagons’ zijn allemaal voorzien van GPS systemen, haakt Jumelet in. ,,Hierdoor kunnen wij tot op de meter nauwkeurig vaststellen waar de wagon zich bevindt. Daardoor herkennen wij ook direct wanneer een wagon vertraging heeft en kunnen daar dan snel op reageren. We zijn altijd loyaal aan onze klanten. Als onafhankelijke expediteur hebben wij in de loop der jaren ook goede businessrelaties voor de langere termijn opgebouwd met verschillende leveranciers. Hierdoor kunnen we nét dat stukje extra service bieden dat de klant wenst.”

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op