Rederij de Jong blijft uitbreiden

Rederij de Jong is eind september verhuisd van het te krappe kantoor aan de Montrealweg in Rotterdam naar een nieuw ruim pand aan de Buitendijk in Maassluis. Vanuit deze prachtige zichtlocatie ziet Pelger de Jong een duwboot van zijn rederij met agribulk voorbijvaren over de Nieuwe Waterweg, die direct uitmondt op de Noordzee. ,,Vanmorgen nog voer er een bak van ons voorbij met ringen voor offshore wind fundaties naar de Tweede Maasvlakte”, zegt de 33-jarige operationeel directeur. Het geeft tegelijkertijd aan dat de rederij, van origine sterk in het vervoer van kolen, meebeweegt met de energietransitie. 

Na de Leuvehaven en de Delftse Vaart verhuisde Rederij de Jong in 1999 in Rotterdam naar de Montrealweg, maar ook in de Botlek groeide het bedrijf uit zijn jasje. ,,Dat viel vooral op tijdens corona. Het was lastig om 1,5 meter afstand te bewaren. We konden letterlijk geen bureau kwijt.” Inmiddels heeft Pelger al vijf nieuwe collega’s mogen begroeten op kantoor in Maassluis. 

Werk voorbijvaren
,,In het nieuwe pand zien we ons werk weer voorbijvaren. In de Botlek was het uitzicht na de sloop van de Maassilo langzaam verdwenen. We zijn heel blij met de nieuwe zichtlocatie, absoluut. In de Botlek stonden we stil. De nieuwe huisvesting is een bevestiging van het feit dat we uitgegroeid zijn tot een grote speler in de binnenvaart en duwvaart. Bovendien zijn we sinds enkele jaren via onze dochteronderneming C-Shipping & Logistics ook in de zeevaart actief. Daardoor kunnen we voorzien in ketenregie en van A tot Z een one stop shopping aanbieden.” Ondanks het uitslaan van de vleugels is de familiaire sfeer bij Rederij de Jong altijd gebleven. Dankzij de platte organisatiestructuur zijn en blijven de lijnen kort.

Droge bulk
Het familiebedrijf is al meer dan een eeuw gespecialiseerd in het transport over water van droge bulk, met name in de sectoren energie en agri. Met Pelger de Jong en zijn broer Wessel als technische man staat inmiddels de vijfde generatie aan het roer van het familiebedrijf. Vader Willem de Jong (65) is algemeen directeur. Opa Pieter de Jong (inmiddels 94) komt nog drie keer per week langs om even bij te praten. De vorig jaar aangeschafte coaster RDJ Johanna voor C-Shipping & Logistics, is een herdenking aan oma Johanna de Jong.

Corebusiness
De onderneming werkt al ruim 100 jaar als onafhankelijke rederij en beschikt over een uitgebreide vloot voor binnenvaart en duwvaart. Ook anno 2021 zijn transport en (drijvende) opslag van biomassa (houtpellets), projectlading, kunstmest, rijst, granen en grondstoffen voor veevoer nog altijd corebusiness, maar er vindt ook diversifiëring plaats met bijvoorbeeld mineralen en bouwgrondstoffen. 

Uitbreiding
Met het nieuwe pand in Maassluis is de weg geplaveid voor verdere uitbreiding van het bedrijf. ,,Groei is ingegeven door ambitie, maar ook omdat we de risico’s willen spreiden zodat we minder kwetsbaar zijn. We willen bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn van energiecentrales. De sluiting van de centrales in Nijmegen en Geertruidenberg kostte ons vanaf 2017 miljoenen tonnen vracht per jaar. Dat was een flinke klap, waardoor we twee jaar dieprode cijfers schreven. Tegelijkertijd bood het ook nieuwe kansen”, legt Pelger de Jong uit. 

Oude niveau
Mede dankzij diversifiëring was het ladingvolume in 2020 in totaal 7,5 miljoen ton en dit jaar wordt zelfs een hoeveelheid van 8 miljoen ton bereikt. Daarmee verbetert Rederij de Jong zelfs het oude niveau van 2016, vóór het sluiten van de energiecentrales. ,,We zijn steeds meer houtpellets gaan vervoeren ten behoeve van de opwekking van nieuwe energie in biomassacentrales. Eén bak kolen staat gelijk aan anderhalve houtpellet voor dezelfde hoeveelheid energie. Daarnaast is ook het vervoer van agriproducten zoals kunstmest en grondstoffen voor veevoer toegenomen.”

Veevoeder
Zo belevert Rederij de Jong een aantal fabrieken in de veevoederindustrie. ,,Wij zorgen ervoor dat de grondstoffen naar de fabrieken gaan en de loodsen gevuld worden. Op hun beurt leveren de fabrieken producten aan de boeren voor hun dieren.” De agribulk is na de energie de belangrijkste sector voor Rederij de Jong. Gemakshalve vat Pelger de lading van zijn bedrijf samen als alles wat niet vloeibaar is, waaronder ook breakbulk en grote constructies voor de offshore wind energiemarkt.

Verjonging aan boord
Terwijl er op kantoor ondertussen al een aantal nieuwe jonge mensen werkzaam zijn, blijft verjonging aan boord van het team van Rederij de Jong een uitdaging. ,,Van origine zijn er de varende gezinnen, maar de nieuwe generatie kiest steeds meer voor het leven aan wal. Het klinkt gek: aan lading hebben we geen gebrek, maar wel aan nieuw vakbekwaam personeel zoals schippers, stuurmannen en matrozen. Daarom zijn we al jaren geleden zelf begonnen met het opleiden van varend personeel. Ook proberen we, mede om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe mensen, onze vloot te vernieuwen. Zo hebben we vorig jaar de nieuwe(re) duwboten Aquarius en Leo aangeschaft”, vertelt de operationeel directeur. 

C-Shipping & Logistics
Met dochteronderneming C-Shipping & Logistics heeft Rederij de Jong met succes de grote stap naar vervoer over zee gezet, waardoor een complete keten van vervoer kan worden aangeboden. Van het Europese achterland tot elke zeehaven en andersom. Het gaat veelal om Europese kustvaart, maar de rederij behartigt inmiddels ook import- en exportbeladingen van en naar de andere kant van de oceaan. 

Ketenregie
Met de recente verhuizing naar Maassluis is Rederij de Jong klaar voor de toekomst. Inclusief de inmiddels zeven medewerkers van C-shipping & Logistics zijn er in het nieuwe pand 26 mensen werkzaam. Deze dochtermaatschappij is gespecialiseerd in zeebevrachting, scheepsagenturen, binnenvaart en op- en overslag. Met deze diensten wordt verladers ketenregie aangeboden. 

Ontzorgen
,,We kunnen klanten nu een breed servicepakket aanbieden. We ontzorgen ladingbelanghebbenden in al hun vervoerswensen. Wij bieden ze alle diensten aan in een van A tot Z-verhaal. Het scheelt een hoop tijd en moeite als je alles in één hand hebt, met één aanspreekpunt voor de hele keten”, aldus Pelger.

Grondlegger
Rederij de Jong is in 1889 gestart in Krimpen aan de IJssel door ‘de opa van opa’, Pieter de Jong senior. De grondlegger van het bedrijf, wiens fraaie beeld meteen opvalt bij binnenkomst in het nieuwe pand, vervoerde zelfstandig maar ook als beurtschipper vracht met een klein scheepje op de Hollandsche IJssel. De overgrootvader van Pelger (Willem de Jong senior) nam het over en kocht een motorschip om de steeds grotere hoeveelheden te kunnen vervoeren. Het vervoer werd uitgebreid met onder andere mineralen, granen, suiker en rijst. 

Tjalk
Kleine scheepjes als een tjalk werden grotere schepen van 300 ton voor opa Pieter de Jong en zijn broer Jan, de Rijnstroom 1 en 2. De officiële naam van het bedrijf was daarom lange tijd Gebroeders P. en J. de Jong B.V. Het dienstpakket werd uitgebreid met bevrachting van andere, ingehuurde schepen. Op een gegeven moment had de rederij zes eigen schepen, vooral Kempenaars, wat toen best veel was voor een binnenvaartonderneming.

Duwbakken
Het familiebedrijf was ook een van de eerste rederijen in Nederland die met duwbakken ging varen, waarvoor vader Willem de Jong in 1985 een eerste duwboot aanschafte. Daarmee ontwikkelde Rederij de Jong zich ook in de opslag van granen en veevoer of grondstoffen hiervoor. Het vervoer en opslaan breidde zich uit tot de bevoorrading van de elektriciteitscentrales waarvoor kolen werden aangevoerd vanaf de grote bulkterminals vanuit de grote ARA zeehavens. Vroeger werden die ook nog vaak met coasters vanuit Engeland aangevoerd, wat later werd vervangen door de grote bulkcarriers met kolen vanuit de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.

Netwerk
Met de oprichting van dochteronderneming C-Shipping & Logistics in de zeescheepvaart is de orderportefeuille van Rederij De Jong flink uitgebreid. De komst van Wouter Kleiss en Mathijs van Schaik, al jaren bekende namen in de scheepvaart en transportwereld, betekende namelijk ook een aanzienlijke verbreding van het netwerk. Zij leiden C-Shipping & Logistics en komen daarbij tegemoet aan de behoefte vanuit de markt voor een one stop shopping. De klant wordt volledig ontzorgd door alles voor ze te regelen. Kleiss en Van Schaik brengen daarbij al hun ervaring in zeebevrachting en chartering van ruimte in de zeescheepvaart in.

Werkgebied
Vandaag de dag is Rederij de Jong B.V. één van de grootste Nederlandse rederijen voor binnenvaart en de grootste voor duwvaart. Het werkgebied van Rederij de Jong is typisch dat van het ARAG (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen-Gent)-gebied, Noord-Nederland en de Nederlandse en Belgische Maas. 

Vloot
Rederij De Jong heeft een eigen vloot van 42 duwbakken, acht duwboten, een motorschip, drie werkschepen en een coaster. Daarnaast zijn er nog een kleine 100 bakken voor langere tijd in huur en twintig binnenvaartschepen die op contractbasis voor Rederij de Jong varen. Als andere ladingbelanghebbenden om meer ruimte vragen gaan de bevrachters de markt op om het juiste schip tegen de beste condities te huren.

Coasters
Naast de eigen coaster RDJ Johanna heeft Rederij de Jong voor de zeetransporten ook drie kleinere coasters tussen de 1.700 en 2.500 ton laadvermogen in bevrachting. Het betreffen gecharterde schepen waarvoor C-Shipping & Logistics het commerciële management verzorgt. Dit type schepen is ideaal voor vervoer van agribulk vanuit de Baltische staten waar met name veel graan wordt verbouwd en aangeboden. De bevrachting van schepen, het zoeken van de juiste scheepsruimte voor het vervoer van de aangeboden lading, zal een kernactiviteit blijven van C-Shipping & Logistics. 

Stuurman
Het overgrote deel van de lading die Rederij de Jong te vervoeren krijgt, kwam al van over zee. Algemeen directeur Willem de Jong heeft nog als stuurman op de kustvaart gevaren. Vandaar dat er altijd al interesse was voor de zeevaart. Veel veevoer wordt in Amsterdam en Rotterdam overgeslagen voor vervoer met kleinere schepen naar Zweden en Denemarken. Voor andere bedrijven worden bijvoorbeeld granen vanuit de Zwarte Zee, het Verenigd Koninkrijk en de landen rond de Oostzee verscheept. 

Gecombineerd pakket
Rederij de Jong en haar dochteronderneming C-Shipping & Logistics kunnen een gecombineerd pakket van diensten aanbieden om voor verladers het vervoer van deur tot deur te regelen. Met de samenwerking onder de vlag van C-Shipping & Logistics worden de zorgen voor de klanten over het transport van hun lading uit handen genomen. Met het regelen van het vervoer vanaf de kade waar het wordt aangeboden tot die van de afnemer is er een betrouwbaar aanspreekpunt voor de hele keten. 

Graan
De klanten van C-Shipping & Logistics zijn ladingbelanghebbenden (eigenaren of verladers) in granen en veevoer. Bijvoorbeeld een partij van 3.000 ton graan afkomstig uit de landen om de Zwarte Zee die moet naar een afnemer in België. C-Shipping & Logistics regelt het zeetransport vanuit de Zwarte Zee naar Rotterdam, het agentschap voor het schip, de overslag op de terminal in de duwbakken of binnenvaartschepen van Rederij de Jong en de aflevering aan de kade van de klant in België.

Waterstof
Innovatie en duurzaamheid zijn ook voor Rederij de Jong belangrijke speerpunten van beleid. ,,Varen op waterstof of ammoniak biedt veel mogelijkheden in de toekomst. Ook autonoom of semi-autonoom varen zit er aan te komen, met minder of geen bemanning dus. Gelukkig denken wij niet in termen van bedreigingen maar van kansen”, onderstreept Pelger de Jong. Die positieve grondhouding blijkt wel uit de renaissance van het familiebedrijf na de sluiting van bovengenoemde kolencentrales. En met het gloednieuwe pand in Maassluis staan alle seinen op groen voor verdere uitbouw van Rederij de Jong.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op