Recordoverslag in Amsterdam en regio in 2018

In 2018 is er in de Amsterdamse haven met 82,3 miljoen ton een nieuw overslagrecord geboekt, tegen 81,3 miljoen ton in het jaar daarvoor. Samen met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied kwam daarmee de totale overslag in 2018 uit op 101,8 miljoen ton, eveneens een record.

 

In IJmuiden steeg de overslag met 1% tot 18,6 miljoen ton. Beverwijk zag de overslag met 9% dalen tot 0,7 miljoen ton. Zaanstad kende een daling van 30% naar 0,2 miljoen ton. Dat blijkt uit de voorlopige overslagcijfers die vandaag bekend zijn gemaakt.

 

Flinke stijging in containers, agri- en bouwproducten

Het record in de Amsterdamse haven is met name veroorzaakt door 19% meer overslag van agribulk tot 8,4 miljoen ton en de groei van overslag van containers tot 107.940 teu (een stijging van 68%). Deze flinke stijging is onder meer door de vaste lijndienst van Samskip naar Engeland. Ook steeg de overslag van bouwproducten met 8% tot 7,4 miljoen ton.

 

De overige natte bulk, zoals chemische basisproducten, steeg met 23 procent tot 2,7 miljoen ton. Overige droge bulk steeg met 13 procent naar 2,9 miljoen ton en Ro/Ro en overig stukgoed met 24% tot 2,3 miljoen ton.

 

Olieproducten stabiliseren, kolenoverslag daalt

De totale fossiele overslag is in 2018 gedaald. De kolenoverslag daalde met 18% tot 13 miljoen ton. Dit is het vierde jaar op rij dat er sprake is van een daling in de kolenoverslag. De overslag in olieproducten stabiliseerde in 2018 tot 44,5 miljoen ton.

 

Import en export

De import in de Amsterdamse haven stabiliseerde het afgelopen jaar op 50,6 miljoen ton. De export groeide met 3% tot 31,7 miljoen ton.

 

Gronduitgifte

In 2018 werd 43 ha uitgegeven tegen 18 ha in 2017. Grote uitgiften vonden onder meer plaats aan Fetim (9 ha), Commodity Centre Netherlands (6 ha) en Delin (5 ha). Ook vestigden zich een aantal nieuwe partijen op bestaande kavels zoals Integrated Green Energy solutions (IGES) en Plastic Recycling Amsterdam (PRA), waarbij IGES niet recyclebaar plastics omzet in scheepsbrandstof en PRA recyclebare plastic omzet in grondstoffen voor nieuwe plastics. Het Amsterdamse havengebied is hiermee een echte circulaire plastic hub.

 

Diversificatie

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: ‘De overslag in 2018 in Amsterdam en de regio is een all time high. Deze overslagcijfers weerspiegelen onze strategische ambitie om geleidelijk minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en daarvoor in de plaats andersoortige lading aan te trekken. De sterke groei van met name agribulk en containers hebben de afname van kolen in belangrijke mate gecompenseerd. Daarbij zijn we in 2018 ook geholpen door de hoogconjunctuur, die we in onze haven terugzagen in toenemende overslag van bouwmaterialen en uitgifte van haventerrein aan verschillende bedrijven waaronder circulaire.’

 

Cruisecalls

In 2018 heeft Amsterdam 180 zeecruiseschepen ontvangen, waarvan 117 cruise calls en 63 turnarounds. 2018 was een recordjaar. Het aantal zeecruisepassagiers bleef ongeveer gelijk met 425.686 ten opzichte van het jaar daarvoor. In IJmuiden bedroeg het aantal zeecruise-bezoeken 30 (28 transits en 2 turn arounds) tegen 23 in 2017 met 51.632 passagiers. Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen in 2018 bedroeg 2007, tegen 1876 in 2017.

 

Over Port of Amsterdam

De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2017 100 miljoen ton goederen over waarvan circa 81 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 69.779 mensen bij bedrijven in de haven en bij havengerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 32.461 mensen in Amsterdam. Port of Amsterdam heeft de ambitie om op duurzame en innovatieve wijze waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. De onderneming stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht. Als Port of Partnerships werkt Port of Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, de stad en de regio.

Voor meer informatie ga naar www.portofamsterdam.com.

 

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op