PTC: vergroening binnenvaart

Als Green Award Incentive Provider zet de Particuliere Transport Coöperatie (PTC) extra in op vergroening in de binnenvaart. Bij het samenwerkingsverband zijn 40 individuele schippers aangesloten. Betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid zijn de pijlers waarop de coöperatie is gegrondvest. Door de krachten te bundelen biedt PTC al bijna 30 jaar een compleet pakket met logistieke diensten aan.

 

PTC blijft zich met maatwerkoplossingen onderscheiden. Mede dankzij haar coöperatieve rechtsvorm zorgt deze sterke organisatie van binnenvaartondernemers voor voldoende lading voor haar leden. Economische en maatschappelijke omstandigheden kunnen sterk fluctueren, maar PTC is al bijna drie decennia een baken van stabiliteit. Daardoor zijn de schippers verzekerd van vast werk. De gevarieerde vloot bestaat uit 43 schepen, variërend van 600 tot 3400 ton.

 

Green Award

De Green Award is een duurzaamheidslabel voor de binnenvaart. De labels zijn onder te verdelen in brons, zilver, goud en platina, afhankelijk van de stappen van verduurzaming. Havenbedrijven, verladers en banken laten het milieulabel meewegen bij havengelden, contracten en financiering. ,,Wij stimuleren onze leden om hun schepen (verder) te verduurzamen en te certificeren. Als Incentive Provider betalen wij de helft van de kosten van de certificering”, aldus Ella Hofs, manager PR & Sustainability van PTC.

 

De Vaillant in sluis Belfeld op de Maas.

 

Binnenvaart Emissie PrestatieLabel

Incentives motiveren scheepseigenaren om te investeren in schonere technieken. Met het Binnenvaart Emissie PrestatieLabel kan inzichtelijk worden gemaakt aan de verladers waar je staat op het gebied van reductie van CO2, stikstof en fijnstof.

 

Praktische vragen

PTC-penningmeester Henri van Sandijk, is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de coöperatie. ,,Je ziet dat de leden vergroening echt heel serieus nemen en de uitdaging aangaan. Dat vinden we goed om te zien. Het is fijn dat Ella veel zaken oppakt. Haar ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van praktische vragen, wordt goed ontvangen door de leden. Waar kunnen we het beste terecht voor een katalysator, met welk type motor zijn er goede ervaringen? Is er voldoende ruimte in de machinekamer”, aldus Henri van Sandijk.

 

Duurzame pilots

Ook als er vragen zijn over waterstof of elektrisch varen kunnen ze bij Ella terecht. ,,Ze adviseert onze leden ook in het kader van nieuwe ontwikkelingen en duurzame pilots, hoewel emissieloos varen pas in 2050 vereist is. We proberen het Binnenvaart Emissie Label en de Green Award te stimuleren bij onze leden. Inmiddels hebben we vijf schepen met een Green Award: 1 met gold, 2 met zilver en 2 met brons. In toenemende mate zijn er bij ons ook schepen met Stage V
motoren”, gaat hij verder.

 

De Markant is gehermotoriseerd naar Stage V.

Droge bulk

Met de binnenvaartschepen worden door de schippers van PTC met name droge bulklading (zoals staal, kolen, kunstmest, zand, grind en agrarische producten) en projectlading (bijvoorbeeld voor de offshore wind) naar een breed pallet klanten gebracht. De schippers dragen in de dagelijkse praktijk hun steentje bij aan de vervoersgarantie van PTC en tegelijkertijd aan de duurzaamheidsambities van deze coöperatieve vereniging.

 

Infrastructuur

De extreme waterstanden zijn een extra reden om de infrastructuur (met name van de hoofdvaarwegen) op peil te houden, anders komt de betrouwbaarheid van de binnenvaart in het geding. ,,Je ziet de wachttijden voor sluizen en bruggen oplopen, waardoor de kosten voor verladers stijgen. Het is belangrijk dat Rijkswaterstaat van de politiek meer financiële middelen krijgt voor onderhoud. Waar het onderhoud stokt, is de ontwikkeling van binnenvaartschepen doorgegaan”, aldus Ella Hofs.

 

Modal shift

De vaarwegen zijn ondanks de schaalvergroting bijna op hetzelfde niveau gebleven. ,,We kunnen wel heel veel praten over de modal shift, maar de betrouwbaarheid van de binnenvaart staat of valt met een goede infrastructuur. Overal is er achterstallig onderhoud en juist aan de kleinere vaarwateren is het belangrijk dat de fabrieken goed bereikbaar zijn. De modal shift is erg gericht op containers, terwijl bulkstromen over het water dreigen terug te lopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling want, daardoor krijg je meer congestie op de weg”, vervolgt ze.

 

Startende ondernemers

PTC wil graag nieuwe leden in de moeilijk te financieren tonnagegroep tot 1500 ton laten aansluiten. Een toenemend aantal van deze binnenvaartschepen is de afgelopen jaren noodgedwongen naar de sloop gegaan. Dat is ook vanuit de vervoersgarantie, die de PTC haar klanten biedt, een ongewenste situatie. De schepen in de kleinere klassen zijn een mooie opstap voor jonge startende ondernemers. Het is dan ook belangrijk dat de kredietlimiet hoger wordt voor de schipper die zijn vaartuig wil financieren.

 

Zwijndrecht

PTC verhuist komende zomer, in het jaar dat de coöperatie 30 jaar bestaat, van Capelle aan den IJssel naar een mooie locatie aan het water in Zwijndrecht. ,,Het is als het ware een nautisch bedrijventerrein met bevrachtingskantoren, scheepsmakelaardij en brancheverenigingen. Zwijndrecht is echt een binnenvaartbolwerk. We zijn verheugd daar heen te gaan”, zegt de penningmeester.

 

Langdurige relaties

,,Met zijn allen krijg je meer voor elkaar dan alleen: op gebied van bevrachting, acquisitie én duurzaamheid. Dat is waar wij als coöperatie voor staan. Doordat je met een groep schepen bent, kun je grotere contracten afsluiten. Je hebt elkaar allemaal nodig, zowel voor grote partijen als kleinere vrachten. We bouwen op deze wijze langdurige relaties op met onze klanten”, onderstreept hij.

 

De Festine Vere beschikt over het Green Award Gold label.

 

Binnenvaartketen

De binnenvaartcoöperaties ELV, NPRC en PTC laten graag zien dat de samenwerking zich niet beperkt binnen de eigen vereniging, maar wordt verruimd naar de binnenvaartketen. Dat strookt ook met het thema ‘Terug naar de toekomst’ van de Nationale Coöperatiedag van 1 november in Houten. Samen met verlader Tata Steel en het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) wordt vorm gegeven aan de Projectsamenwerking Verduurzaming Binnenvaartketen.

 

Samenwerking

,,De te bevaren weg is ervaringen delen op het gebied van de verschillende verduurzamingsopties die zich aandienen voor de binnenvaart. Gezamenlijk, met diverse typen, kleine en grote schepen geven we de binnenvaart gestalte. Als een collectief moeten we omgaan met de uitdagingen van de reeds in gang gezette energietransitie”, aldus Ella Hofs namens de drie coöperaties. Binnen de projectsamenwerking wordt onder andere kennis gedeeld op het gebed van biobrandstoffen (met name HVO) en worden ook de mogelijkheden van elektrisch varen en waterstof besproken.

 

Connected Coil Carrier (CCC) 

De Connected Coil Carrier (CCC) blijkt in de praktijk zeer effectief voor de binnenvaart. De kunststof goten kunnen gemakkelijk gekoppeld neergelegd worden. De lading coils (rollen staal) ligt veilig en stabiel in het ruim. Het is efficiënt, duurzaam en de schipper behoudt zijn flexibiliteit met het oog op andere ladingsoorten. Een win-win situatie voor zowel binnenvaartschipper als verlader.

 

PTC| Connected Coil Carrier – NL – YouTube

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op