PORTIZ: belangenbehartiger van de industriële en havenlogistieke bedrijven in Zeeland

Seaport was onlangs te gast bij PORTIZ, de vereniging van industriële, logistieke en havenbedrijven in Zeeland. PORTIZ zet zich in voor de belangen op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied van het bedrijfsleven in het algemeen en de 33 aangesloten leden in het Sloegebied (Vlissingen en Borsele) en de Kanaalzone (Terneuzen). Tijdens de bijeenkomst kwamen er veel verschillende onderwerpen aan de orde, zoals de energietransitie en de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

 

Voorzitter Vincent Courtois van Port & Industry Zeeland (PORTIZ) steekt meteen van wal in het pand van PORTIZ aan het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen, de stad van de Vliegende Hollander. Arbeidsmarktbeleid en huisvesting zijn momenteel leidende thema’s in zijn betoog. Voldoende geschoolde arbeidskrachten, versterking van marktgericht technisch onderwijs en meer woningen voor bijvoorbeeld internationale werknemers en arbeidsmigranten zijn hard nodig voor de bedrijven in de Zeeuwse havenregio. Alleen dan kunnen de verschillende uitdagingen waar de bedrijven voor staan daadkrachtig worden aangepakt, zoals de energietransitie en de inrichting van de circulaire economie.

 

Centraal daarbij staat het vestigingsklimaat, de concurrentiekracht en de duurzaamheid van de regio. De logistieke en industriële bedrijven in Zeeland zijn hoogwaardig, innovatief, energie-intensief en divers. De ligging aan zee en de faciliteiten van de zeehavens, vormen een belangrijk onderdeel van de concurrentiepositie van de Zeeuwse industrie.

 

 

Aantrekkelijke werkgever

,,Het is niet de eerste en zeker ook niet de laatste keer dat ik het heb over de arbeidsmarkt, ook al is dit uiteraard niet het enige focusgebied van PORTIZ. Alleen met voldoende geschoolde arbeidskrachten kunnen onze bedrijven zich blijven ontwikkelen en kunnen wij nieuwe bedrijvigheid aantrekken. De haven is een aantrekkelijke werkgever en onze leden bieden veel verschillende loopbaanmogelijkheden voor zowel praktisch als theoretisch geschoolde mensen uit binnen- en buitenland. Zij kunnen hier zo aan de slag! We hebben gewoon meer mensen nodig en zetten in op de groei van de Zeeuwse beroepsbevolking. Daarvoor zijn er veel extra woningen nodig, voor mensen die naar Zeeland komen, maar ook voor Zeeuwen die hier nog een passende woning zoeken”, aldus Vincent Courtois, die in het dagelijks leven managing director is van stuwadoor OVET, met vestigingen in Vlissingen en Terneuzen.

 

Elektrificatie van productieprocessen

De arbeidsmarkt is geen op zichzelf staand probleem benadrukt de PORTIZ-voorzitter. ,,De grootste uitdaging waarmee onze lidbedrijven op dit moment aan de slag zijn is de energietransitie. Er staan enorme investeringen op stapel in de elektrificatie van productieprocessen, het overschakelen naar waterstof en de transitie naar duurzame energieproductie. Daar heb je voldoende arbeidskrachten voor nodig, dat is helder. Daarnaast heb je ook voldoende vergunningscapaciteit, infrastructuur en achterlandverbindingen nodig. We pleiten al jaren voor de versterking van de RUD (en DCMR) zodat vergunningen binnen een acceptabele termijn kunnen worden afgeleverd. Ook bepleiten we bij de overheden dat er voldoende infrastructuur wordt aangelegd voor het transport van waterstof, groene stroom en opslag van CO2. Het zijn absoluut noodzakelijke voorwaarden om de energietransitie binnen het havengebied te faciliteren.”

 

Economische ruggengraat

Het havenbedrijfsleven in Zeeland is de economische ruggengraat van de regio. De strategische ligging in de dynamische delta bepaalt mede de concurrentiepositie van de Zeeuwse bedrijven. PORTIZ werkt als belangenbehartiger van de Zeeuwse industriële en havenlogistieke bedrijven aan een gunstig en duurzaam vestigingsklimaat in Zeeland, waarin haar leden zich kunnen ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan de regionale en nationale economie, en aan de verduurzaming van de regio. De lidbedrijven hebben de afgelopen jaren al grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid.

 

V.l.n.r. Arie de Bode, Vincent Courtois en Erik van Oosten namens het dagelijks bestuur van PORTIZ.
Robert Quak en Leendert Muller ontbreken op de foto.

 

North Sea Port

Het grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port is daarbij een belangrijke gesprekspartner. Ook zit PORTIZ aan tafel bij zowel plaatselijke als regionale overheden inclusief omgevingsdiensten en milieuorganisaties. Waar nodig neemt PORTIZ ook deel aan landelijk overleg en besprekingen over de grens, met name in België.

 

Knellende regelgeving

,,Wij nemen bijvoorbeeld casussen van onze leden over knellende regelgeving mee naar het bevoegd gezag. We zijn de natuurlijke gesprekspartner voor provincie, gemeenten en RUD Zeeland. Op hoofdlijnen gaan we het gesprek aan met de overheidsdiensten. Op heel wat gebieden zijn er ontwikkelingen die van grote invloed zijn op individuele bedrijven. Ook behartigen we belangen van onze leden richting North Sea Port, waarvoor PORTIZ ook een sparringpartner is. En waar nodig komen we tot aan Den Haag in actie, samen met onze zusterorganisatie VNO-NCW”, verklaart secretaris Erik van Oosten van PORTIZ.

 

Netwerken over de grens

,,Naast belangenbehartiger voor haar leden richting diverse overheidsinstanties is PORTIZ ook een netwerkorganisatie die de verbinding tussen bedrijven in het havengebied stimuleert en faciliteert”, zegt vicevoorzitter Arie de Bode van PORTIZ. Hij is in het dagelijks leven directeur van Heros Sluiskil, marktleider in de Benelux in de opwerking van AEC-bodemas naar secundaire bouwstoffen.

 

 

Samenwerking

Voor PORTIZ is samenwerking binnen het grensoverschrijdende North Sea Port-district een belangrijk uitgangspunt. PORTIZ coördineert het grensoverschrijdend overleg – de Business Advisory Board – met North Sea Port en de Vlaamse ondernemersvereniging VOKA-VeGHO. Ook faciliteert PORTIZ een actieve HRM-groep waar HR-managers van grote werkgevers in Zeeland bij zijn aangesloten.

 

Strategische regio

De lidbedrijven van PORTIZ zijn gevestigd in de provincie Zeeland, centraal gelegen delta in Noordwest-Europa en de draaischijf tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen.

Door de centrale ligging van deze regio en de aanwezigheid van diep vaarwater is de logistieke dienstverlening sterk ontwikkeld. Maar ook de procesindustrie: (petro)chemie, voedingsmiddelenindustrie, energiesector zijn goed vertegenwoordigd.

 

Grensoverschrijdend cluster

North Sea Port, gefuseerd in 2018, is een uniek grensoverschrijdend havenbedrijf in het gebied van Vlissingen, Borsele, Terneuzen tot Gent. Het havengebied van North Sea Port is zowel voor de Zeeuwse als landelijke economie van belang. Samen met de haven van Gent zijn de Zeeuwse havens goed voor zo’n 130 miljoen ton goederenoverslag via zee- en binnenvaart, 100.000 banen, verbindingen met landen over de gehele wereld en een toegevoegde waarde van zo’n €12,5 miljard. PORTIZ werkt nauw samen met VOKA-VeGHO (Vereniging voor Gentse Havengebonden Ondernemingen) bij de belangenbehartiging van het grensoverschrijdende economisch cluster.

 

 

Werken in de haven

De PORTIZ-leden zijn actief in uiteenlopende sectoren en hebben een veelvoud aan interessante banen. Onder andere: scheepsagent, operator, havenwerker, chauffeur, operations manager, planner, projectmanager, business controller, drone pilot, werkvoorbereider, monteur.

 

Doelstellingen PORTIZ

  • Het proactief behartigen van de gezamenlijke belangen van de aangesloten bedrijven.
  • Verbeteren van het vestigingsklimaat voor de Zeeuwse havens en de havengebonden industrie.
  • Het bevorderen van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de industriële activiteiten in de Zeeuwse havengebieden.
  • Duurzame ontwikkeling van de aan de Zeeuwse havens gebonden bedrijven.
  • Versterken van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen.

 

PORTIZ komt voort uit de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen (opgericht in 1946) en de Industriegroep Midden-Zeeland en werkt nauw samen met VNO-NCW Brabant Zeeland.

www.portiz.nl

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op