Portaal van Vlaanderen

Het Portaal van Vlaanderen is hét maritiem informatiecentrum in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Het Portaal heeft alles in huis over de troeven van Terneuzen, de drie sluizen, de bouw van de Nieuwe Sluis en de bedrijvigheid rond het Kanaal Gent-Terneuzen. Het Portaal vertelt al 30 jaar over het reilen en zeilen van de havens en de scheepvaart. In Het Portaal wordt de speciale expositie over de Nieuwe Sluis continu ge-update. Het nieuwe toeristisch informatiepunt van de gemeente Terneuzen wordt binnenkort gehuisvest in Het Portaal van Vlaanderen. Het toeristisch informatiepunt en het Portaal zullen elkaar versterken. 

Het Portaal is gevestigd op de benedenverdieping van appartementencomplex De Sluiswachter in Terneuzen. Bij een rondleiding door het ruime onderkomen is te zien dat Het Portaal door Havenbedrijf North Sea Port wordt benut als een van haar informatiepunten. Zo worden op een maquette van North Sea Port alle havenbedrijven in het grensoverschrijdende gebied in kaart gebracht. 

Gent
,,Het informatiecentrum zet in toenemende mate ook in op de regio Gent. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen. Ook neemt de capaciteit voor de binnenvaart toe, waardoor de wachttijd voor de schepen zal afnemen”, aldus Gijs van den Berg, die vorig jaar Arie de Bode is opgevolgd als voorzitter van Het Portaal.

Alternatieve locatie
Door de komst van de Nieuwe Sluis moest gezocht worden naar een alternatieve locatie voor het Portaal van Vlaanderen. Het informatiecentrum was eerst aan de Zeevaartweg gevestigd, waar de schepen bijna aan te raken waren. Daarna aan de tijdelijke locatie aan de Binnenvaartweg en sinds 2019 in De Sluiswachter. De focus van Het Portaal ligt van origine op de schepen en de haveninfrastructuur. Later is daar ook de stad bij gekomen.

Sluiswachter
,,Vanuit onze mooie locatie op de benedenverdieping van appartementencomplex De Sluiswachter verrichten we werkzaamheden voor stad en haven. Er is aardig wat water door het Kanaal gestroomd voordat wij deze locatie als eigen plekje konden zien. We zijn blij met onze stakeholders, die ook in coronatijd Het Portaal gewoon blijven steunen”, aldus manager Liselotte Spuesens.

Gemeente Terneuzen
Het Portaal heeft zich ontwikkeld tot verbinder van haven, stad, ondernemers, burgers en toeristen. De gemeente Terneuzen, North Sea Port, Nieuwe Sluis Terneuzen en Multraship zijn de dragers van Het Portaal. Daarnaast is er ook een grote groep van kleinere sponsoren die Het Portaal een warm hart toedraagt. De toekomst van Het Portaal ziet er goed uit.

Verbinding
,,We gaan nieuwe arrangementen organiseren en de verbinding met de stad Terneuzen optimaliseren. Zo zetten we ook in op een betere samenwerking met City Marketing Terneuzen. We willen via Het Portaal ook de vele mooie banen in de maritieme sector beter zichtbaar maken voor jongeren. Welke baan past bij mij? Dat kan bijvoorbeeld via een interactieve beroepskeuze”, licht Van den Berg toe.

Rondleidingen
Het Portaal organiseert al geruime tijd maritieme fiets- en wandelroutes, rondleidingen over het sluizencomplex, rondritten met de bezoekerstrein en rondvaarten over het Kanaal Gent-Terneuzen. Het Portaal is een van de grootste toeristische trekpleisters in de regio waarvoor iedere dag 50 vrijwilligers actief zijn. Er zijn diverse arrangementen op maat voor zowel burgers als bedrijven. Het Portaal voorziet ook in een uitgebreide keuken en een mooie vergaderruimte bij het water. Speciaal voor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten beschikt het Portaal over een film/vergaderzaal met een groot presentatiescherm en een gloednieuwe geluidsinstallatie. 

Bedrijven
,,Bedrijven kunnen bijvoorbeeld eerst een brainstormsessie in Het Portaal houden om vervolgens met een boot naar de sluizen te varen om lekker uit te waaien. Bij terugkomst in Het Portaal wacht een heerlijke maaltijd. Goed voor de teambuilding”, gaat Liselotte verder.

Maritieme stad
,,Het leuke is dat Het Portaal een locatie is die net even anders is dan gebruikelijk. Ondernemers, horeca, we willen iedereen betrekken bij de mooie havenroutes in maritieme stad Terneuzen”, zegt voorzitter Van den Berg. 

Sluizencomplex
De expositie in Het Portaal, met daarin alles over het sluizencomplex en de komst van de Nieuwe Sluis, is met de verhuizing naar de Sluiswachter compleet vernieuwd. De expositie geeft informatie over onder meer het dynamische sluizencomplex, de scheepvaart en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Daarnaast is er volop aandacht voor de ontwikkelingen van de bouw van de Nieuwe Sluis. 

Veiligheid
Waarom zijn de sluizen zo belangrijk? Hoe zit het met de veiligheid in de haven? Wat is de rol van een havenmeester of van een loods? Hoe werkt een sluis? Bij een bezoek aan het Portaal van Vlaanderen krijgt men antwoord op dergelijke vragen. 

Virtuele tour
Inmiddels is ook het maken van een virtuele tour mogelijk bij het Portaal van Vlaanderen. Zo kun je ook vanaf thuis vanuit je luie stoel het Portaal van Vlaanderen beleven. Werp een blik op het sluizencomplex, geniet van de dronebeelden, ontdek hoe een sluis werkt en laat je bijpraten over de Nieuwe Sluis. Met een paar muisklikken loods je jezelf door een bijzondere maritieme wereld.

Mammoetbotten
Bij het uitgraven van het buitenhoofd (het deel van de sluis waar de deuren en brug komen aan de kant van de Westerschelde) is rond -18 meter NAP een grote hoeveelheid botdelen gevonden van onder andere een wolharige mammoet, een wolharige neushoorn, een paard en een bizon. Ook zijn er botten van verschillende zeezoogdieren boven de grond gekomen, waaronder van een walvis en een dolfijn. De historische vondsten zullen bij het Portaal worden geëxposeerd.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op