Port of Zwolle van start

Port of Zwolle, het gezamenlijke havenbedrijf van Zwolle, Kampen en Meppel is eind 2015 officieel in bedrijf. Door de bundeling van de havenactiviteiten van de drie gemeenten wordt de concurrentiepositie ten opzichte van andere binnenhavens versterkt. Een gezamenlijk havenbedrijf zorgt op termijn voor een toename van de aanvoer, doorvoer en overslag van goederen via de havens van Zwolle, Kampen en Meppel. Uiteindelijk moet Port of Zwolle het logistieke knooppunt van Noordoost Nederland worden. Dat is ook te herleiden uit het logo van Port of Zwolle. De drie punten symboliseren de drie gemeenten Meppel, Kampen en Zwolle. De punt wijst daarbij naar Duitsland en verder richting het noordoosten.

Port of Zwolle is het resultaat van een bijzondere grensoverschrijdende samenwerking tussen twee provincies, drie gemeenten en het regionale bedrijfsleven. Door de krachten op het gebied van havenontwikkeling en logistiek te bundelen, wordt de economisch groei, werkgelegenheid, gezamenlijke profilering en lobby van de regio Zwolle gestimuleerd.

Strategisch partner
Port of Zwolle is het logistieke knooppunt van het Noordoosten. Als strategisch partner ligt het bijzonder gunstig op de lijn tussen de grote zeehavens Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen richting het noorden. Door de gunstige ligging in het noorden en de goede ontsluiting via weg- en water is het havengebied erg in trek bij (watergebonden) bedrijven. Het havengebied kent veel mogelijkheden voor het afhandelen van verschillende soorten ladingen. Ongeveer 200 bedrijven doen dagelijks zaken vanuit dit havengebied. Met vier vervoersmodaliteiten tot hun beschikking bereiken zij de hele wereld.

Mede door de groeiende overslagcapaciteiten van containers en de investeringen in de havens en ontsluitende infrastructuur heeft Port of Zwolle mogelijkheden om te groeien. De havens vullen elkaar goed aan. De haven in Meppel is de grootste containerbinnenhaven van Noord-Nederland. In de havens van Kampen en Zwolle staat de overslag van bulkgoederen centraal. De haven van Kampen is voor shortsea-schepen bereikbaar en in de toekomst kunnen kustvaarschepen tot 4000 ton in deze haven komen. Het bedrijfsleven in de regio Zwolle heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Port of Zwolle. De gemeenten hebben dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de bedrijven in de regio om op een effectieve wijze te kunnen samenwerken. Het havenbedrijf gaat verder als zelfstandige organisatie met een eigen directie. Managing director Jeroen van den Ende en general manager Marco Swenne vormen gezamenlijk de directie van Port of Zwolle. In deze beginperiode  is de branding, marketing en acquisitie van Port of Zwolle het belangrijkste aandachtspunt. Port of Zwolle probeert aansluiting te zoeken met de netwerken van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Daarnaast richten zij zich ook op Duitsland en verder richting het noordoosten. Uiteindelijk moet Port of Zwolle het logistieke knooppunt van Noordoost Nederland worden.

Toekomst
Optimale bereikbaarheid van de regio en goede bediening van de klanten zijn belangrijke punten. Daarmee wordt de economische kracht van de regio behouden en versterkt. Als een bedrijf zich wil vestigen in het havengebied van Port of Zwolle, moet dat kunnen op de, voor hem, meest geschikte locatie. De directie van Port of Zwolle is ook druk bezig om Europese bekendheid te werven. Er zijn al goede handelsrelaties ontstaan door samenwerking met Europese havens. Port of Zwolle is een havengebied met ambitie, potentie en groeimogelijkheden en is klaar voor de toekomst.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op