Port of Antwerp blijft sterk inzetten op duurzaamheid

Het Port of Antwerp blijft sterk inzetten op een duurzame toekomst voor de haven. Naast duurzaamheid in het algemeen zijn mobiliteit, energietransitie, digitalisering en innovatie essentiële pijlers waarop de haven is gegrondvest. De totale overslag in de haven van Antwerpen was in 2018 ongeveer 235 miljoen ton, met een groei in alle ladingsoorten.
Met de mooie groeicijfers en de investeringsgolf bevestigt de haven haar rol als grootste economische motor van het land. Ondertussen wordt verder koers gezet naar een duurzame haven van de toekomst. Een haven die moet blijven waken voor een goede bereikbaarheid én voldoende capaciteit. 

Modal shift
Het Mobility Event van Port of Antwerp stond dit jaar in het teken van de modal shift. Port of Antwerp presenteerde daar een reeks nieuwe initiatieven, die spoorvervoer en binnenvaart nog aantrekkelijker maken. Tegen 2030 wil Port of Antwerp het wegvervoer met 4 procent doen dalen ten voordele van de binnenvaart. Het actieplan containerbinnenvaart – dat focust op planning, bundeling en digitalisering – optimaliseert de samenwerking tussen logistieke ketenpartners voor het sneller afhandelen van goederen.

Short sea
Tegelijk promoot Port of Antwerp short sea shipping voor goederen, die vanuit België of omliggende landen naar bijvoorbeeld Spanje of Turkije moeten. Door de nakende Brexit is short sea transport ook een veelbelovend alternatief voor vrachtwagens van en naar het Verenigd Koninkrijk. Het levert immers minder douaneformaliteiten op dan wegvervoer.

Spoor
Ook op het spoor is Port of Antwerp ambitieus: het aandeel per trein getransporteerde goederen moet tegen 2030 verdubbelen van 7 naar 15 procent. Samen met Railport en Infrabel zet Port of Antwerp in op een efficiënter en flexibeler gebruik van de bestaande spoorcapaciteit in de haven. Onder andere dankzij het digitaal proefproject ‘Rail Traffic System’ dat informatie uitwisselt tussen spoorwegactoren en terminals. Al deze initiatieven samen moeten het aandeel van wegvervoer, dat momenteel 55 procent bedraagt, fors temperen. 

Bereikbaarheid
,,Als community builder werken we samen met de havengemeenschap aan een bereikbare haven. Voor zowel het verkeer van mensen als goederen zetten we in op tal van interessante vervoersalternatieven om de bereikbaarheid van onze haven blijvend te garanderen” aldus havenschepen Annick De Ridder. De haven van Antwerpen is de grootste economische motor van het land, met een toegevoegde waarde van zo’n twintig miljard euro. Meer dan 140.000 mensen hebben hun job direct of indirect aan de haven te danken. ,,De stad Antwerpen probeert de haven zo goed mogelijk te faciliteren, maar het zijn de bedrijven en haar werknemers die het succes van de havengemeenschap maken, gaat de havenschepen verder. Er heerst in Antwerpen een gunstig innovatief ondernemersklimaat, waardoor er veel business wordt gecreëerd. Daarbij denken wij economische groei te kunnen verzoenen met duurzaamheid”, onderstreept de havenschepen.

INEOS
INEOS, een van de grootste chemieconcerns ter wereld, kiest voor de haven van Antwerpen als locatie voor een mega-investering van 3 miljard euro. De expansie van de fabrieken van het Britse chemieconcern is goed voor 400 nieuwe banen. De investering is de grootste in de Europese chemie-industrie in 20 jaar.

Kraker
INEOS gaat in Antwerpen een propaandehydrogenatiefabriek (PDH) en een ethaankraker bouwen. Deze moeten respectievelijk propaan omzetten in propyleen en ethaan in ethyleen. Beide zijn noodzakelijke grondstoffen voor andere chemieproducten, die hun weg vinden naar tal van sectoren zoals de automobiel-, bouw- en kledingsector, cosmetica, farmaceutica, elektronica en verpakkingsmaterialen. 

State of the art
De nieuwe state of the art investering die INEOS begin 2019 bekend maakte is een toonbeeld van innovatie binnen de chemische sector. ,,Voor iedere miljoen ton extra CO2 uitstoot is er elders een vermindering van twee miljoen ton door alle duurzame toepassingen in eindproducten. Het is mondiaal een goede zaak dat innovatieve fabrieken hier worden gebouwd.”

Cluster
Antwerpen is na Rotterdam de grootste haven van Europa en beschikt na Houston over het grootste petrochemische cluster ter wereld. ,,De hele combinatie van trafieken, overslagcijfers en investeringen maakt dat we gewoon wereldtop zijn. Het feit dat zoveel gezinnen hun brood verdienen in de haven is natuurlijk prachtig. Het investeringsproject van INEOS bevestigt de positie van Antwerpen als toonaangevende chemieregio. Tegelijkertijd verstevigt de Antwerpse haven haar rol als grootste chemiecluster in Europa.” 

Duurzame energie
Nergens anders op het vasteland van Europa wordt een dergelijke kraker gebouwd, benadrukt schepen De Ridder. Zowel belangrijk voor de economie en werkgelegenheid als in het kader van duurzame groei. ,,De hoogwaardige plastics dienen voor bouwstenen in tal van sectoren, waaronder ook de offshore wind. Ze zijn bijvoorbeeld nodig voor de wieken van de windturbines waarmee duurzame energie wordt opgewekt.”

Aantrekkingskracht
In 2018 zorgden toonaangevende internationale spelers in de (petro)chemische industrie zoals INEOS, Borealis, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT, voor een belangrijke investeringsgolf in de haven. Hiermee is ruim 2 miljard euro gemoeid. Hun keuze voor Antwerpen bevestigt de sterke aantrekkingskracht van de wereldhaven. De belangrijkste chemiebedrijven ter wereld hebben een productiesite in Antwerpen. Bedrijven die willen investeren worden van a tot z gefaciliteerd door Port of Antwerp.

Verankerd
De chemie is van oudsher verankerd in de haven van Antwerpen, met een sterke stijging van de natte bulk in de afgelopen jaren. De inbedding van de chemie in Antwerpen biedt diverse synergievoordelen. ,,Alle grote afnemers zijn hier aanwezig, waardoor de bouw- en grondstoffen in no time op de plaats van bestemming zijn. Dit komt uiteraard duurzaamheid, een van de speerpunten van de haven, ten goede.” 

Mobiliteit
Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen. Bovendien heeft de haven een motorfunctie voor tal van andere sectoren in België, zoals onder andere industrie, groothandel, transport en logistieke dienstverlening. Om een duurzame groei van de haven te kunnen blijven garanderen zet Port of Antwerp ook in op vermindering van de mobiliteitsdruk voor zowel vracht- als personenverkeer. 

DeWaterbus
Port of Antwerp werkt, over de grenzen van de haven heen, samen met alle partners aan oplossingen voor het mobiliteitsprobleem. De Schelde is een onderbenutte snelweg voor woon-werkverkeer die, gezien de prangende mobiliteitsproblematiek, optimaal gebruikt dient te worden. Met initiatieven als DeWaterbus en de Fietsbus worden mensen aangemoedigd om de auto thuis te laten en gebruik te maken van een duurzaam alternatief.

AntwerpXL
‘Breakbulk komt thuis in Antwerpen’. Met die woorden opende Port of Antwerp CEO Jacques Vandermeiren op 7 mei de internationale breakbulkbeurs AntwerpXL. Meer dan 3.000 deelnemers bogen zich drie dagen lang over de toekomst van de breakbulksector.

Brexit
AntwerpXL zoomde uitgebreid in op de toekomst van breakbulk en de uitdagingen die op de sector afkomen. Hoe zal de concurrentie met de containersector uitdraaien? Wat zal de impact van de ontluikende handelsconflicten zijn? Hoe beïnvloedt de Brexit het verschepen van breakbulk? Experts uit de industrie gaven hun kijk op de toekomst en bogen zich samen over oplossingen om het aandeel van breakbulk in de internationale logistiek verder te versterken.

Nieuwe technologieën
Met een speciale Innovation & Start-up Zone ging op AntwerpXL ook veel aandacht naar nieuwe technologieën. Digitale spelers demonstreerden er innovatieve toepassingen, die de breakbulksector in de toekomst kunnen transformeren. Dataplatform NxtPort lanceerde op de beurs zelfs een speciale breakbulk-applicatie: Bulkchain.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op