Ovet blijft vleugels uitspreiden

Stuwadoor Ovet bereikte in 2019 een record overslag van 12 miljoen ton, waarvan op de multi purpose terminals in Vlissingen en Terneuzen ongeveer 3 miljoen ton een toegevoegde waarde proces onderging. Ondanks de sluiting van de kolencentrale van EPZ en ondanks de sluiting van een aantal staalfabrieken in het achterland is de overslag van Ovet gestaag door blijven groeien. Met dank aan toegevoegde waarde activiteiten zoals blenden en zeven en marktverbreding door uitbreiding van de productportfolio. Vandaar dat de terminal aan de Kaloothaven in Vlissingen eind vorig jaar met 3 hectare is uitgebreid tot een totaal van 34 hectare. Deze terminal is toegankelijk voor schepen met een diepgang tot bijna
17 meter, het diepste vaarwater in het havengebied North Sea Port. 

Daardoor kunnen de schepen meer lading meenemen. In de haven van Vlissingen kunnen schepen tot 180.000 ton DWT aanleggen, in Terneuzen (waar beperkingen zijn vanwege de sluizen) tot 80.000 ton DWT. De open tij haven van Vlissingen staat in directe verbinding met de Noordzee. Deze verbinding geeft een directe toegang tot de terminal van Ovet voor schepen met een lengte tot 310 meter en een diepgang tot 16,7 meter. Er zijn bij Ovet weinig wachttijden voor lichters en er is een goede treinverbinding met een filevrij achterland. 

Kaloothaven
Ovet vestigde zich dertig jaar geleden in de Vlissingse Kaloothaven om de kolencentrale te beleveren. Van lieverlee is men ook andere trafieken gaan bedienen. ,,Ovet is door het aanbieden van toegevoegde waarde activiteiten zoals zeven en blenden er in geslaagd om de aan de procesindustrie gerelateerde volumes de afgelopen jaren stabiel te houden. De diversificatie strategie werpt echter ook zijn vruchten af. Door het succesvol aantrekken van nieuwe ladingstromen was er in 2019 aanhoudend behoefte aan beschikbaar terrein op onze terminal in Vlissingen. Het was het dan ook een logische stap om de terminal verder uit te breiden. Inmiddels is bij ons ongeveer 20 procent van de volumes niet langer kolen of ertsen gerelateerd. Daarmee zijn we goed gepositioneerd om ons aan te passen aan de ontwikkelingen die de energietransitie met zich meebrengt,” aldus Vincent Courtois, managing director van Ovet BV. 

Doelstelling
Aan de doelstelling uit het strategisch plan om vanaf 2018 te komen tot een overslag van 10 miljoen ton is ruimschoots tegemoet gekomen. ,,In 2019 hebben we zelfs 12 miljoen ton overgeslagen, maar dat was een exceptioneel goed jaar voor ons. De verwachting is dat we in 2020 en ook de jaren daarna een overslag van tussen de 10 en 11 miljoen ton zullen realiseren. Gezien de economische omstandigheden als gevolg van de Corona crisis is dit jaar eerder 10 dan 11 miljoen ton te verwachten.”

Meer opslag
In bepaalde trafieken, met name staal gerelateerd, ziet ook Ovet een vermindering. Dat brengt evenwel ook een positief effect teweeg omdat er meer vraag is naar opslag vanwege het feit dat er minder wordt afgenomen. ,,De auto-industrie is bijvoorbeeld ingestort, waardoor er veel minder vraag is naar staal. De huidige crisis is voor ons echter niet een enorme schok. Pieken en dalen zijn inherent aan het stuwadoorsbestaan. Wij zijn ingericht op onverwachte zaken. Als stuwadoor van met name kolen en ijzererts hebben we al de nodige tegenslagen overwonnen door het aanboren van nieuwe markten”, vervolgt Vincent Courtois.

Gent
Ovet is van oudsher sterk in de op- en overslag van fossiele brandstoffen zoals kolen, cokes en ijzererts. Deze goederen zijn hoofdzakelijk bestemd voor de staalindustrie in Noordwest Europa, zoals voor de fabriek van ArcelorMittal in Gent. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten, Colombia, Zuid-Afrika, Australië en Rusland.

Terminals
,,We lossen de schepen, slaan de materialen op en een groot deel wordt bij ons op de terminals behandeld. Vervolgens wordt alles herladen in lichters, treinen en vrachtwagens. Vanuit onze terminals worden de ladingen vervoerd naar bestemmingen in met name Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Scandinavië”, aldus de uit de regio Gent afkomstige Vlaming.

Staalindustrie
Bij het op- en overslagbedrijf werken een honderdtal mensen, waarvan driekwart operationeel. Door internationale klimaatafspraken zal het gebruik van steenkool om elektriciteit op te wekken, steeds minder worden. Inmiddels is de overslag van steamcoal bij Ovet zelfs gedaald naar nul. Proceskolen daarentegen blijven nodig voor onder meer de staalindustrie. Alleen met behulp van steenkool kunnen bepaalde temperaturen worden bereikt voor het productieproces en bovendien is het ook grondstof voor koolstofstaal. 

Diversificatie
Onze speerpunten in het strategisch plan zijn consolidatie én diversificatie, waardoor we tegenwoordig geen klanten meer in de steamcoal hebben. Wat dat betreft zijn we volledig omgeturnd en kunnen we de energietransitie beter verteren. De overslag van proceskolen zal eveneens verder afnemen, ook los van de huidige crisis in de staal consumptiemarkt. Diversificatie is dus heel belangrijk. We moeten ons constant heruitvinden, maar onze corebusiness blijft veilig en kwalitatief laden en lossen van schepen, opslaan en behandelen van goederen. Wat onder de haak van de kraan hangt is vandaag de dag flexibel. Als je bekend staat als steenkoolstuwadoor is het evenwel niet makkelijk om klanten te overtuigen om andere goederen te gaan overslaan. Toch zijn we daarin geslaagd.”

Flexibel
Wat kan er worden vastgehouden en hoe kan het verlies aan tonnen in het steamcoal segment (kolen om elektriciteit op te wekken) worden opvangen? ,,Terwijl we voorheen puur actief waren in de zwarte sector, kunnen we onze klassieke kolenterminals vandaag de dag flexibel inzetten voor een heel arsenaal aan goederen. We zijn ruim vijf jaar geleden begonnen met de overslag van rollen staal en inmiddels is onze op- en overslag van breakbulk, agribulk, mineralen, meststoffen en bouwmaterialen toegenomen tot 20 procent van het totaal. Daarnaast blijven ook onze toegevoegde waarde activiteiten stijgen”, licht Vincent Courtois toe.

Skyline van Zeeland
Ovet heeft zowel in bakermat Terneuzen als Vlissingen de beschikking over een volledig verharde bulkterminal, met in totaal drie 25 tons kranen en een 36 tons kraan. De Ovet kranen maken deel uit van de skyline van Zeeland. Het voordeel van de drijvende kranen is dat ze overal inzetbaar zijn. Ovet voert daardoor niet alleen werkzaamheden uit op haar eigen terminals, maar ook bij naburige bedrijven binnen North Sea Port, inclusief Gent. 

Lichten
Tevens behandelt Ovet jaarlijks zo’n 100 schepen die te diep liggen voor het kanaal van Terneuzen naar Gent. Door deze schepen op de Westerschelde te lichten op duwbakken, worden ze op de juiste diepgang gebracht voor hun bestemming. 

Consolidatie ‘zwarte producten’
Voor de staalindustrie blijven (proces)kolen ook in de komende decennia hard nodig. ,,Dus niet zozeer als brandstof, maar als ingrediënt voor het staal. Koolstofstaal wordt gemaakt van ijzererts en proceskolen. Staal is ijzer en koolstof, waar veel chemie aan te pas komt. Een proces dat onvermijdelijk dient te geschieden met steenkool. Een andere vorm van consolidatie van ‘zwarte producten’ is toepassing in de siliciumindustrie; voor siliconen, zonnepanelen en computerchips is een heel hoogwaardige kool voor nodig is. De vraag naar steenkool voor de siliciumindustrie zal mede vanwege het belang van hernieuwbare energie verder toenemen”, verklaart Vincent Courtois. Met het oog op de uitbreiding van de product portfolio is Marco Vermet onlangs aangetreden als commercieel manager bij Ovet. De Middelburger beschikt over meer dan 30 jaar ervaring in de logistiek, waarvan de laatste 28 jaar bij Kloosterboer.

Ovet Screening
Naast de op- en overslag activiteiten voor bulkgoederen door Ovet Stevedoring, bestaat de Ovet Holding uit Ovet Screening en Ovet Shipping. Ovet Screening is verantwoordelijk voor de toegevoegde waarde activiteiten. ,,Op onze terminals zeven, wassen, breken en blenden we de producten. Zodanig dat er hoogwaardige grondstoffen geleverd worden aan de verschillende industrieën, die ze gebruiken in hun productieproces. Deze activiteiten blijven heel belangrijk. We zijn er van overtuigd dat het zeven tot in lengte van jaren verder gaat in Terneuzen. Vandaar dat we twee miljoen euro hebben geïnvesteerd in een nieuwe zeefinstallatie, die binnenkort operationeel is”, legt managing director Courtois uit.

Ovet Shipping
Ovet Shipping, onder leiding van directeur Martin Dekker, is het scheeps- en expeditie agentschap van Ovet met kantoren in Vlissingen en Terneuzen. Via haar netwerk is Ovet Shipping ook actief in de havens van Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Gent. Door haar nauwe relatie met Ovet Stevedoring heeft Ovet Shipping veel ervaring met bulkladingen. Daarnaast heeft Ovet Shipping jarenlange knowhow in het behandelen van tankschepen.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op