Oproep aan Tweede Kamer om goederenvervoer per spoor te stimuleren

Ondernemersorganisatie RailGood overhandigt op 28 november de petitie ‘Groen licht voor goederenvervoer per spoor’ aan de Tweede Kamer. Daarbij vergezeld door een delegatie van Nederlands en Duits bedrijfsleven en regionale overheid. RailGood is het samenwerkingsverband van Rotterdam Rail Feeding, LTE Netherlands, TX Logistik, DistriRail, Lineas, Captrain Netherlands, Rail Force One, Rail Transport Services en Shunter. De petitie wordt gesteund door ruim 50 goederenvervoerders, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen1, expediteurs, logistiek dienstverleners, inland-terminals2, de haven van Duisburg, gemeenten en FNV Spoor. De Tweede Kamer wordt opgeroepen om goederenvervoer per spoor te stimuleren door een actief flankerend overheidsbeleid. Nederland moet niet meer uit de pas lopen met Duitsland door extreem hoge kosten. Verladers kiezen vaker voor vervoer per spoor zodra het weer aantrekkelijk is gemaakt. Stimuleren van spoorgoederenvervoer is goed voor de leefbaarheid en de economie van Nederland.

De concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer staat ernstig onder druk. De invoering van beveiligingssysteem ERTMS en de exponentiële stijging van de kosten voor het gebruik van het spoor leiden tot een verlieslatende exploitatie en daardoor een gebrek aan investeringen en innovatie in de sector. Door een afname van het spoorgoederenvervoer zal ook de bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de Nederlandse havens, terminals en industrie zwaar onder druk komen te staan. In Duitsland is ervoor gekozen om de kosten voor het gebruik van het spoor fors te verlagen. Vervoer per spoor draagt namelijk juist bij aan milieuvriendelijk, veilig en efficiënt goederentransport in Nederland en Europa.

 

RailGood roept in de petitie (zie www.spoorgoederenspoort.nl) de Tweede Kamer op om een op korte termijn een daadkrachtig flankerend overheidsbeleid te bewerkstelligen om een concurrerend spoorgoederenvervoer mogelijk te maken. Daartoe zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:

 

  • Een substantiële verlaging van de infraheffing voor het spoorgoederenvervoer zodat de gebruikskosten van het spoor in lijn komen met truck en binnenvaart (level playing field).

 

  • Stop de huidige uitrol van ERTMS en maak een nieuwe afweging. Sluit aan op het Duitse beleid voor beveiligingssystemen. Stuur op interoperabiliteit met de buurlanden, dus geen lokaal ERTMS-systeem! En gebruik alleen beproefde technologieën die decennia meegaan. In een open brief aan de Tweede Kamer zijn op 12 oktober de fundamentele en urgente zorgen over de voorgenomen uitrol van ERTMS nader kenbaar gemaakt (zie www.spoorgoederenspoort.nl).
  • Compenseer de vervoerders voor de kosten voor eisen die de Nederlandse overheid stelt voor de spoorinfrastructuur. Compenseer de vervoerders voor kosten die voortvloeien uit nationale wet- en regelgeving boven op de Europese wet- en regelgeving.

 

De voordelen voor Nederland zijn:

  • Een forse CO2-reductie, ontlasting van het wegennet en een forse groei van het spoorgoederenvervoer wanneer spoorvervoer weer aantrekkelijk is voor verladers.
  • Substantiële bijdrage aan de vergroening van goederenvervoer in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.
  • Verbetering van de bereikbaarheid van de Nederlandse zeehavens en industrie en van het vestigingsklimaat. Dit is goed voor de werkgelegenheid en leidt tot meer inkomsten.

 

RailGood verwacht van het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer dat dit flankerend beleid op korte termijn tot stand komt en wordt uitgevoerd. Het nieuwe kabinetsbeleid moet aansluiten bij het Duitse beleid dat is vastgelegd in het Masterplan ‘Schienengüterverkehr’ uit juni 2017, waarin onder meer staat dat de kosten van het gebruik van het spoor worden gehalveerd. De nieuwe Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat informeerde per brief van 21 november 2017 de Tweede Kamer dat zij kennis heeft genomen van het in juni uitgebrachte Duitse masterplan. Begin 2018 biedt zij een standpunt aan de Tweede Kamer aan. Inzet van RailGood is dat de punten uit de petitie integraal onderdeel uitmaken van dit Nederlandse masterplan spoorgoederenvervoer en de bijbehorende uitvoeringsagenda in de huidige Kabinetsperiode.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op