Open Manufactoring Campus in Middelburg

Vitrite, sinds 1893 geworteld in de provincie, stelt haar kennis, kunde en ruimte beschikbaar voor nieuwe maak industriële activiteiten in Zeeland, met haar ontwikkeling van een Open Manufacturing Campus (OMC) op haar locatie te Arnestein Middelburg.

 

Als ontwikkelaar en producent van high-tech precisie componenten voor de automotive, mechatronica-industrie en producent van composteerbare producten tot en met de leveringen van geavanceerde systemen, heeft Vitrite de afgelopen twee jaar gewerkt aan een plan voor de regio, waar overheid, onderwijs en ondernemingen baat bij hebben: een technologiecentrum voor de maakindustrie, genaamd Open Manufacturing Campus Zeeland. Naast Vitrite participeren in het technologiecentrum Impuls Zeeland, de Middelburgse Bedrijven Club (MBC), PM Elektro, HZ en Kic/ MPI.

 

Innovatie ecosysteem

De OMC wordt ingebed in het bestaande innovatie ecosysteem in de regio en draagt mede bij aan de verbetering van de aantrekkelijkheid van Zeeland als vestigingslocatie, van de  concurrentiepositie van Zeeuwse ondernemingen en het behoud en creëren van banen in de regio. Lampvoetenfabrikant Vitrite gaat het vrijstaande deel van het terrein en de fabriek in Middelburg inrichten als een Open Manufacturing Campus waar startups en andere innovatieve bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om ruimte te huren en producten te laten ontwerpen en maken met hulp van de ervaren medewerkers van Vitrite.

 

Complementaire bedrijven

Tevens kunnen complementaire bedrijven samen innovatieve ontwikkelingen starten en ruimte bieden aan onderwijs via afstudeerplaatsen en onderzoeken. Een meetlaboratorium en een werkplaats zijn er al. Er is inmiddels interesse van diverse bedrijven in de regio om samen te werken, alsmede van de Hogeschool Zeeland (HZ).

 

Expertise

Met de OMC zet Vitrite haar expertise in voor starters en bestaande ondernemers die behoefte hebben aan (extra) productie- en/of onderzoeksfaciliteiten. Al vanaf de ontwikkelingsfase kan een beroep worden gedaan op de aanwezige expertise bij Vitrite Middelburg. Dit technologiecentrum is opgestart met behulp van subsidie van de Provincie Zeeland, waarbij subsidiebegeleiding is verricht door Prior Subsidieadvies BV.

 

Hemcell

Hemcell uit Heinkenszand maakt al gebruik van de expertise en de ruimte bij Vitrite in Middelburg  en is daarmee een goed voorbeeld van hoe de OMC zal gaan werken. GreenTees BV uit Noordwijk heeft een golftee op de markt gebracht die volledig composteerbaar is. De golftees worden gemaakt bij Vitrite met bioplastic dat door Hemcell in Heinkenszand is ontwikkeld.

 

Composteerbaar

De golftee is een pin met een hoedje waarop bij de eerste afslag de golfbal wordt geplaatst. Deze   is verkrijgbaar in hout, bamboe en plastic. In tegenstelling tot de traditionele plastics blijven er bij de composteerbare golftees geen stukjes kunststof achter. De composteerbare golftee laat dus geen vervuilende microplastics in de natuur achter als deze kapot wordt geslagen.

 

Circulaire economie

Bestaande afbreekbare tees van plastic, hout en bamboe blijken in de praktijk niet of slechts gedeeltelijk te composteren. Door de volledige composteerbaarheid draagt de nieuwe golftee een steentje bij aan de overgang naar een circulaire economie, waarin producten en grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. De composteerbare tee is afgelopen zomer op de Domburgsche Golfclub gepresenteerd aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland.

 

Impuls Zeeland

De Zeeuwse innovatie betreft een biopolymeer dat bestaat uit van bomen gevallen palmbladeren en polymelkzuur (PLA). De twee grondstoffen worden samengevoegd bij Vitrite dat de tees ook spuitgiet. Impuls Zeeland (een van de partners in de OMC) heeft geïnvesteerd in HemCell voor de ontwikkeling van het materiaal en dankzij een voucherregeling van de provincie in de aanschaf van een matrijs.

 

Vestigingsklimaat

Impuls Zeeland omarmt het initiatief in Middelburg omdat het regionale vestigingsklimaat voor zowel bedrijven als medewerkers wordt versterkt. Andere organisaties en bedrijven zijn welkom om in het OMC te participeren. Inmiddels is er al interesse van diverse andere techbedrijven. Ondertussen is de laatste projectfase gestart: de pre-implementatiefase. Als deze fase volgens plan verloopt, zal in de eerste helft van 2022 de OMC officieel van start gaan. De Provincie Zeeland heeft subsidie verleend om deze fase goed af te kunnen ronden.

 

MBC

De Middelburgse Bedrijven Club (MBC) ondersteunt initiatieven zoals de Open Manufactoring Campus van harte. Vanwege de coronarestricties was er geen Contacta, dus ook geen dynamisch Walcherenplein, maar de MBC hoopt in het nieuwe jaar een herstart te kunnen maken met de ‘ondernemersborrels’. In 2019, nog net voor de pandemie, was bij Lumileds in Middelburg zo’n interessant bedrijfsbezoek.

 

Hoogwaardig

Vanuit de Zeeuwse hoofdstad worden wereldwijd alle automotive Lumileds fabrieken beleverd, die autolampen produceren voor onder andere Philips en Narva. Bij veertig procent van alle nieuwe auto’s die mondiaal rondrijden is er een link met de vestiging in Middelburg. Dat betekent dat de hoogwaardige kunststof- en metalen onderdelen voor de verlichting van twee op de vijf nieuwe auto’s in Middelburg zijn vervaardigd.

 

Verlichting van de toekomst

Kennis en kracht van ‘automotive en led’ worden samengebundeld om vorm te geven aan de verlichting van de toekomst. De productiefaciliteit in Middelburg is in feite ‘een vreemde eend in de bijt’ want het was de enige fabriek binnen Lumileds die geen lampen, maar componenten maakt. Inmiddels is de fabriek in Middelburg overgenomen door Business Creation. Met de overname is weer gekozen voor de oude naam Vitrite, die al bekend is sinds 1893.

 

Business Creation

Business Creation (aandeelhouder van Vitrite) brengt haar expertise in om OMC’s te ontwikkelen, waarbij er een fysieke campus zal ontstaan, waar bedrijven zich daadwerkelijk kunnen vestigen, waar studenten onderzoek- en ontwikkelingswerk kunnen doen op een locatie met industriële expertise en support en waar trainingen en opleidingen gegeven kunnen worden.

 

Medische sector

Naast de bestaande dienstverlening voor de automotive wordt de horizon middels Business Creation verruimd naar nieuwe marktgebieden zoals straatverlichting, verlichting voor tweewielers én de hightech medische sector.

 

Toeleveranciers

De MBC ondersteunt de hele schil van toeleveranciers in de regio, bijvoorbeeld in het Sloegebied  in het kader van de energietransitie. De Zeeuwse haven is strategisch gelegen tegenover de Britse kust. Voor bedrijven in de periferie van het havengebied Vlissingen Oost zijn er volop kansen om aanvullende producten en diensten te verlenen, bijvoorbeeld met het oog op de offshore wind energiemarkt en decommissioning.

 

Belangenbehartiger

De MBC is spreekbuis richting lokale en provinciale overheid, legt voorzitter Bram van Stel uit. De MBC is belangenbehartiger van gemeenschappelijke zaken zoals infrastructurele werken, bereikbaarheid en veiligheid. De bedrijvenkoepel komt op voor de belangen van de bestaande ondernemers en maakt zich tevens sterk voor nieuwe bedrijvigheid, projecten en activiteiten. Daar is de OMC een mooi voorbeeld van.

 

Upgrading

,,De MBC stimuleert nieuwe startups in verband met de werkgelegenheid en de economie. Met name gericht op de maakindustrie die na het wegvallen van bedrijven als Pechiney en Thermphos wel een upgrading kan gebruiken. Vandaar dat wij alle steun willen verlenen aan initiatieven zoals  de Open Manufactoring Campus ”, aldus preses van Stel, die aan het roer staat van de Prior Groep.

 

www.mbcmiddelburg.nl; www.vitrite.com

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op