Offshore wind is hot in Zeeland

De offshore wind is een nichemarkt met volop kansen voor Zeeland. De ontwikkeling van de windparken is een enorme stimulans voor de werkgelegenheid. Op Zeeland Airport werd het havenbedrijfsleven van Zeeland door Dong Energy (inmiddels Örsted) geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de realisering van Windpark Borssele 1 en 2. Met bijna 200 belangstellenden was de hangar op Vliegveld Midden-Zeeland massaal bezet.

In Zeeland is er een uitstekend vestigingsklimaat voor aanleg en onderhoud van offshore windparken. Dat was ook te merken aan de vervolgbijeenkomst ‘een stap dichterbij de uitvoering’ van het Platform Energy Port Zeeland. Windpark Borssele 1 t/m 5 gaat volgens verwachting veel spin-off opleveren voor het Zeeuwse bedrijfsleven. Veel bedrijven in en rond de Zeeuwse havens hebben al de nodige kennis en ervaring opgedaan bij de parken die de afgelopen jaren in de Noordzee zijn aangelegd.

Windpark Borssele
Het ligt voor de hand dat zij ook bij de realisering van Windpark Borssele, dat haast voor hun deur wordt aangelegd, de nodige expertise kunnen inbrengen. Voor het onderhoud van een windpark is het noodzakelijk om op korte afstand ook een onderhoudsbasis. Deze O & M basis wordt al aangelegd voor de bouw van Windpark Borssele zelf. De haven van Vlissingen heeft zich ontwikkeld tot Nederlandse hub voor vervoer, overslag en assemblage van de offshore windenergiemarkt. De ambitie is om ook uit te groeien tot centraal onderhoudscentrum voor windmolens op zee. De werkgelegenheid met betrekking tot beheer, onderhoud en toegevoegde waarde activiteiten zal waarschijnlijk meer bedragen dan op het gebied van de bouw van de windparken zelf.

Onderhoud
Met het onderhoud van Borssele 1 en 2 zijn voor een periode van minstens 25 jaar vele banen aan directe en indirecte werkgelegenheid gemoeid. “Geografisch gezien ligt Vlissingen heel gunstig met betrekking tot de diverse windparken op de Noordzee. De windparken die voor de kust van Borssele worden gerealiseerd, bieden enorme kansen voor Zeeuwse bedrijven die actief zijn in de offshore wind sector, inclusief een brede groep toeleveranciers en constructiebedrijven. Dat geldt zowel voor Borssele 1 en 2 die aan Örsted zijn gegund, als voor als voor Borssele 3 en 4, waarvan de aanbesteding is gewonnen door het consortium van Eneco, Mitsubishi, Shell en Van Oord”, aldus Peter Geertse, commercieel manager van Zeeland Seaports, die dagvoorzitter was op de enerverende bijeenkomst op Zeeland Airport.

Opportuniteiten
Doelstelling van het Platform Energy Port Zeeland is om optimaal business uit offshore wind te realiseren in de provincie Zeeland in het algemeen en in de Zeeuwse havens in het bijzonder. Na het openingswoord van Enno Belderok, directeur van Vliegveld Midden-Zeeland, ging gedeputeerde Jo-Annes de Bat nader in op de opportuniteiten van Windpark Borssele. “Met het platform Energy Port Zeeland worden de krachten gebundeld tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Deze samenwerking is vlot tot stand gekomen naar aanleiding van de ontwikkeling van Windpark Borssele.

Goede voedingsbodem
Er ligt in Zeeland een hele goede voedingsbodem voor de offshore wind. De nieuwe werkgelegenheidskansen zijn van groot belang om onze economie draaiende te houden. Door gezamenlijk aan de slag te gaan wordt de hele keten sterker. Het is mooi dat de projectdirecteur straks zal vertellen hoe de realisering van Windpark Borssele 1 en 2 in zijn werk zal gaan”, aldus de gedeputeerde van economische zaken. “Het is goed om te weten dat de Provincie Zeeland zo nauw betrokken is bij dit project”, voegde Peter Geertse toe.

Örsted
Jasper Vis, directeur Nederland van Örsted (de nieuwe naam voor Dong Energy), gaf een toelichting op de ontwikkeling van Windpark Borsele 1 en 2. “We zijn 25 jaar geleden in Denemarken begonnen en de afgelopen jaren hebben we vooral in Engeland en Duitsland gebouwd. Het eerste Windpark dat we in Nederland gaan bouwen is natuurlijk Borssele 1 en 2, waarvoor we vorig jaar de tender hebben gewonnen. Er zal vanuit het nieuwe windpark zoveel mogelijk duurzame energie worden geleverd. We hebben inmiddels gekozen voor Vlissingen als onderhoudsbasis. Onze intentie is zeker om daar waar mogelijk lokale partijen de kans te geven mee te dingen naar opdrachten. Met lokale partijen kan snel worden geschakeld en ook de aanwezige kennis en ervaring in Zeeland is zeker een voordeel”, vertelde Jasper Vos. Zijn collega Claus Bölje Møller, directeur van Windpark Borssele 1 en 2, zei dat in de loop van 2018 de inkooptender voor de bouw van het windpark start. De prognose is dat in 2020 de eerste funderingen voor de windmolens de grond ingaan. Eind 2020 moet het park volledig operationeel zijn, waarna in de loop van 2021 de eerste elektriciteit wordt geleverd. Beate Beck, als contract manager bij Örsted verantwoordelijk voor de inkoop van het park, adviseerde de aanwezigen de communicatie rond het verloop van het traject goed in de gaten te houden om zo op de hoogte te blijven van de diverse stappen.

EEW
EEW, de Duitse bouwer van offshore wind funderingen, heeft sinds 2016 een productielocatie op de Zeeland Terminal van Verbrugge International in Vlissingen. Hier worden onder andere de elementen van offshore wind funderingen aan elkaar gelast en gecoat. Directeur Aart van der Steen van EEW onderstreepte de gunstige ligging van de haven van Vlissingen ten opzichte van de Noordzee, waardoor de funderingen vlot naar de locaties op zee kunnen worden afgevoerd. Ook legde hij uit dat de goede achterlandverbindingen een groot voordeel zijn. De segmenten voor de funderingen worden namelijk per spoor aangevoerd en kunnen vanaf de trein meteen op de terminal gelost worden.

Onderhoudspersoneel
Met het bedrijf The Wind Technicians wordt ingespeeld op de vraag naar onderhoudspersoneel voor windparken op zee. Het is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, HZ, Scalda, Zeeland Seaports, Deinco Uitzendgroep, Havenwerk, Ocean Wide, Maintec, DesDetach en Werkgevers Servicepunt Zeeland. Vanwege de crisis in de traditionele offshore zijn bij bedrijven als Damen en Heerema noodgedwongen mensen ontslagen. Via The Wind Technicians kunnen ze een opleiding tot windmolenmonteur volgen. Daarbij komt veel diepgaande technische kennis om de hoek kijken op het gebied van hydrauliek, pneumatiek, elektronica en ict. The Windtechniciens richt zich op langdurige projecten en duurzaam onderhoud van 25 tot 30 jaar.

Zeeland Connect
Tijdens het jaarcongres van het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect op woensdag 22 november in Middelburg was er ook een themasessie van Energy Port Zeeland over ‘de logistieke uitdagingen achter Offshore Wind’. Onder leiding van
Jean-Pierre van Lieshout, projectleider van Bow Terminal Vlissingen, werd nader ingegaan op de belangrijkste logistieke uitdagingen van de alsmaar groter wordende turbines en constructies voor de offshore windenergiemarkt.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op