Offshore is een interessante groeimarkt

Niettegenstaande de grillige economische omstandigheden is de offshore een flinke groeimarkt met ongekende mogelijkheden. Maritieme dienstverlener Seacontractors en scheepswerf Damen hebben begin september een contract afgesloten voor de levering van twee nieuwe unieke 70 tons offshore anchor handlers en een 50 tons bollard pull Shoalbuster (type 3209). De drie unieke nieuwe schepen van Seacontractors vormen extra capaciteit in de groeimarkt van de offshore, zowel met betrekking tot traditionele olie- en gaswinning als offshore windenergie (renewables). “Maar ook de markt van de civiele constructies en de bagger trekt weer aan. Er zijn grote werken op komst in het Midden-Oosten, Oost-Afrika en Noord-West Europa. De drie nieuwe schepen in onze vloot beschikken over fire fighting capaciteit, hetgeen essentieel is bij calamiteiten in de offshore”,  aldus Xander Schanssema, Executive Director van Seacontractors, met hoofdkantoor in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg.
De vloot is ondertussen al daadwerkelijk uitgebreid met één van de drie unieke vaartuigen. De doop van de Sea India, de 50 tons bollard pull Shoalbuster (type 3209), vond plaats op dinsdag 25 november in de Dubai Festival City Marina (UAE). De opleve­ring van de Atlantis en de Dian Kingdom, de twee 70 tons bollard pull offshore anchor handlers (type Stan Tug 3011), is voorzien in juni 2015 in Vietnam. Kommer Damen (Chairman Damen Shipyards) en Xander Schanssema (Executive Director Seacontractors) ondertekenden onlangs het contract voor de drie unieke vaartuigen in Middelburg. Er is een investering van twintig miljoen euro mee gemoeid. De huidige vloot van Seacontractors bestaat uit acht Damen Shoalbusters. De uitbreiding is ‘slechts’ de eerste van drie fases van het investeringsprogramma voor de komende vijf jaar. De Zeeuwse onderneming is in tien jaar tijd uitgegroeid van een eenmansbedrijf tot een wereldwijde maritieme dienstverlener van allure.

Rederij Vroon

Vroon Offshore Services (VOS) beschikt over kantoren in Den Helder, Aberdeen, Genua and Singapore. De meer dan honderd offshore support ves­sels zijn wereldwijd actief. De schepen van de rederij varen over heel de wereld. Traditiegetrouw geladen met levend vee, olieproducten, chemicaliën, asfalt, containers, droge bulk en auto’s. En ook in toenemende mate met onderdelen van windturbines voor windmolenparken op zee. De offshore is tenslotte een enorme groeimarkt, zowel op het gebied van traditionele olie- en gaswinning als met betrekking tot windenergie. Hier heeft rederij Vroon uitstekend op ingespeeld.

China

Op de Cosco Nantong scheepswerf in China heeft de rederij twee enorme windturbine installatieschepen laten bouwen: de MPI Adventure en de MPI Discovery. Deze offshore support schepen zijn in 2011 aan de vloot toegevoegd. Die reusachtige vaartuigen zijn in feite stalen kolossen, stabiel genoeg om de zwaarste onderdelen van een windturbine te accommoderen. Het feit dat de rederij een succesvolle wereldspeler is komt ook treffend tot uiting met haar moderne vloot van offshore schepen op de Noordzee, Middellandse Zee en in het Verre Oosten. De MPI Adventure en the MPI Discovery volgden op de MPI Resolution. Door de overname van de Britse onderneming MPI Offshore is Vroon ongeveer acht jaar geleden eigenaar geworden van deze MPI Resolution, destijds het meest functionele windmolen installatieschip ter wereld. De MPI Resolution, de MPI Adventure en de MPI Discovery zijn speciaal gebouwd voor het installeren van windmolens offshore. De enorme schepen kunnen zich boven het wateroppervlakte opheffen.

Bakermat

De bakermat van het internationale scheep­vaartconcern is altijd Breskens geble­ven. Van hieruit wordt al sinds 1890 het familiebedrijf aangestuurd, met aan het roer Managing Director Coco Vroon, de vierde generatie van de familie. De vloot van de rederij omvat ondertussen ruim 160 schepen. Inclusief de zeevarenden zijn er wereldwijd 4.000 mensen werkzaam bij Vroon. In totaal zijn bijna 350 medewerkers actief op de verschillende kantoren. Naast het Business Support Center in Breskens heeft Vroon vestigingen in Terneuzen, Den Helder, Barendrecht, Aberdeen, Stokesley, Genua, Singapore en Manilla.

Dynamiek

“We zijn een ambitieus internationaal opererend bedrijf. Vroon staat voor dynamiek, afwisseling en ontplooiingsmogelijkheden. Door de continue groei van onze organisatie hebben we met een grote regelmaat vacatures in verschillende functiesegmenten. Deze zijn voor ambitieuze mensen, niet voor diegenen die even willen uitbollen. Er is bij ons veel jobrotation. Universitair en HBO afgestudeerden hebben bij ons de mogelijkheid om zich internationaal en op verschillende afdelingen te ontwikkelen. Wij kunnen ondernemende, ambitieuze mensen goed gebruiken. In verband met het opvullen van zeevarende functies heeft Vroon intensieve contacten met verschillende zeevaartscholen. Er wordt door ons veel geïnvesteerd in de leef- en werkomstandigheden aan boord van de schepen. Samen met de redersvereniging KVNR willen we jongeren interesseren om zeevarende te worden aan boord van een schip. Er is zowel behoefte aan bovendeks personeel (maritiem officieren) als onderdeks in de machinekamer (engineers)”, aldus Ronald Niemeijer, Head HRM.

Vlissingen-Oost

Het havengebied Vlissingen-Oost profileert zich vanwege de strategische ligging aan de Noordzee steeds meer in de offshore. Het Sloegebied ligt pal tegenover grootschalige windmolenparken en olie- en gasplatforms in de Noordzee. Niet toevallig stond medio dit jaar de Open Havendag van Zeeland Port Promotion Council, op het terrein van Damen Shiprepair in Ritthem, in het teken van de offshore.

Bedrijfsleven, havengemeenschap, overheid en politiek zijn het eens over het feit dat de offshore een belangrijke groeisector is voor Zeeland. Consensus op dit vlak was er ook tijdens het door de Middelburgse Bedrijven Club (MBC) en de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM) georganiseerde Politiek Café in Hotel De Nieuwe Doelen, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. De meeste partijen in de Middelburgse gemeenteraad stonden positief tegenover een groot bedrijventerrein aan de Trekdijk, ten zuidwesten van Nieuw- en Sint-Joosland, vlakbij Vlissingen Oost. Zo kan ook meegelift worden op de ontwikkelingen in de offshore. “Het eventuele nieuwe Middelburgse bedrijventerrein is gunstig gelegen, vlakbij Vlissingen-Oost. Zo wordt er Zeeland breed over de eigen gemeentegrenzen heengekeken. Offshore gerelateerde bedrijven in de haven van Vlissingen Oost creëren spin-off voor de toeleveringsbedrijven in de hele regio”, aldus voorzitter Bram van Stel van de MBC. De belangenbehartiger voor de Middelburgse ondernemers ondersteunt projecten die gunstig zijn voor de economische ontwikkeling van de hele regio.

BOW Terminal

Kloosterboer, één van de bepalende bedrijven in Europa betreffende opslag en logistieke dienstverlening van temperatuur geconditioneerde goederen, heeft het blikveld verruimd naar non-food projectlading, met name voor de offshore wind industrie. Hiervoor zag in 2011 de BOW Terminal in Vlissingen-Oost het levenslicht. Op de BOW terminal wordt vooral breakbulk en projectlading behandeld, variërend van windmolenfundaties tot brugdelen.

Windturbine

Op het terrein van Kloosterboer in Vlissingen-Oost is onlangs een windturbine in gebruik genomen voor het opwekken van groene stroom. De logistieke speler en energiebedrijf Delta participeren hierin ieder voor vijftig procent. Energiebedrijf Delta NV exploiteert momenteel 58 windmolens, inclusief 16 turbines die worden gebouwd in Windpark Kreekraksluis en de nieuwe windmolen in Vlissingen-Oost. De realisatie duurde ongeveer een jaar. De windturbine wekt 14 procent van het jaarlijkse verbruik van Kloosterboer Vlissingen op. Waar mogelijk bezuinigt Kloosterboer, met hoofdvestiging in Vlissingen-Oost, op energieverbruik, door het gebruik van zonnepanelen, windenergie en duurzaam te bouwen.

Duurzaamheid

“De rederijen doen graag zaken met bedrijven die hoge prioriteit geven aan duurzaamheid. Onze sector beoogt de CO2 uitstoot terug te dringen met 15 procent binnen vijf jaar. Wij hebben ons gecommitteerd aan het terugdringen van de CO2 uitstoot met 20 procent binnen deze termijn. De turbine levert flink wat energie op, jaarlijks ongeveer 4.000 megawattuur. Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer1.250 huishoudens per jaar. De opgewekte groene stroom gaan we via het netwerk gebruiken voor het voeden van de koelinstallaties ten behoeve van de koel- en vrieshuizen. Door de windturbine stoot ons bedrijf per jaar 2320 ton minder CO2 uit. De CO2-reductie gedurende de levensduur van de turbine is circa 34.800 ton CO2”, aldus Jack Kloosterboer, die samen met zijn broers Klaas, Johan en Alex eigenaar is van de Kloosterboer Groep.

Koel- en vrieshuizen

Het concern heeft koel- en vrieshuizen in Nederland (Rotterdam, Poeldijk, Elst, Velsen, Harlingen,Vlissingen en IJmuiden), Frankrijk, Polen, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. De totale opslagcapaciteit in Nederland is ruim een half miljoen ton, waarvan 215.000 ton in Vlissingen-Oost. “Wij zijn een logistieke dienstverlener in de brede  zin van het woord, gespecialiseerd in temperatuur gecontroleerde volumelading. Wij bewaren bijvoorbeeld groente, fruit, vis, zuivel en vruchtensappen bij een bepaalde gewenste conserveringstemperatuur in onze loodsen. We doen echter veel meer dan opslag. Sterker: we halen meer omzet uit logistiek dan uit opslag. Vis die bijvoorbeeld vanuit Scandinavië naar Japan moet worden verscheept, komt niet eens bij ons terecht maar wordt wel bij ons geboekt.”
Vlissingen-Oost heeft zich ook ontwikkkeld tot een gerenommeerde foodport, met op- en overslag van onder andere fruit, vruchtensappen en vruchtconcentraten. Dat is onderstreept met de vestiging van het Spaanse AMC, met een nieuwe fabriek voor het afvullen van vruchtensappen. De Spaanse fabriek Antonio Municz Company (AMC) is sinds begin 2014 operationeel. Kloosterboer verzorgt de op- en overslag en de logistiek, AMC het afvullen in flesjes.

Middelburg

De oude spoorwegovergang die toegang gaf tot het Middelburgse industrieterrein Arnestein vanaf de Kleverskerkseweg maakt plaats voor een geheel nieuwe bestemming. Op deze locatie op bedrijventerrein Ramsburg is onlangs gestart met het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw van Aannemingsbedrijf Baas. De kick-off vond plaats door de familie Baas in samenwerking met Johan Aalberts, wethouder van economische zaken in Middelburg. Het perceel zal op korte termijn een metamorfose ondergaan. Er wordt een bedrijfshal met kantoor en omliggende buitenruimte voor de opslag van diverse materialen gerealiseerd. Het totale bebouwingsoppervlak bedraagt ongeveer 6000 vierkante meter. Het is de bedoeling dat de nieuwe bedrijfsruimte rond de bouwvakvakantie in gebruik wordt genomen.

Nieuwe stadsentree

Het oude bedrijventerrein Ramsburg wordt getransformeerd tot de nieuwe stadsentree van Middelburg. Sterke troeven zijn de goede bereikbaarheid vanaf de N57, de korte afstand naar de binnenstad en representatieve bedrijven. De nieuwe Oostperkweg is afgelopen zomer officieel in gebruik genomen als nieuwe toegangsweg naar de binnenstad. Wethouder Aalberts reed er met een aantal gasten overheen in een oldtimer verhuiswagen en een paardentram. “We merken dat de interesse van bedrijven weer toeneemt. Er zit beweging in de bedrijventerreinen. Zo is bijvoorbeeld Van der Valk in gesprek met de gemeente in verband met uitbreiding van de bestaande huisvesting op bedrijventerrein Mortiere. De traditionele bedrijventerreinen op Arnestein 1 en 2 zijn echter vol, waardoor het perceel aan de Trekdijk weer in beeld komt. Het is belangrijk om Middelburgse bedrijven die willen uitbreiden, te kunnen bedienen, maar momenteel is er geen extra voorraad meer”, verklaart Aalberts.
De wethouder doelt op het enorme perceel, vlakbij de A58 en de Schroeweg. Middelburg heeft dit perceel nodig omdat de verhuizing van buizenhandel Herstaco van Arnestein naar de Vlissingse Buitenhaven definitief van de baan is. Daar komt immers de marinierskazerne. De gemeente had echter de tien hectare van Herstaco op het oog om er ruimte te bieden aan nieuwe bedrijven. Vandaar dat men nu de focus heeft op de ontwikkeling van een bedrijventerrein ten zuidwesten van Nieuw- en Sint Joosland.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op