North Sea Port beleeft een vliegende start

North Sea Port versterkt de belangen voor de bedrijven in de haven en de sociaaleconomische functie van de regio. De fusiehaven van Gent, Terneuzen en Vlissingen zorgt voor een nieuwe dynamiek in de Vlaams-Nederlandse Delta. North Sea Port boekte in het eerste kwartaal van 2018 een maritieme goederenoverslag van 18 miljoen ton. Dat is met voorsprong het beste kwartaal ooit. North Sea Port zet hiermee de groei verder die zich vorig jaar liet zien. In het eerst kwartaal was er 2,2 miljoen ton meer goederenoverslag via zeevaart in vergelijking met 2017. Een stijging van 14 procent. Zou de gefuseerde grensoverschrijdende haven al voor 1 januari 2018 hebben bestaan dan zou dit eerste kwartaal een absoluut record in maritieme goederenoverslag ooit zijn geweest. Met dit beste kwartaal van 18 miljoen ton overslag via zeevaart zet de groei van North Sea Port zich verder door. 

In 2017 had de fusiehaven een recordjaar van 66,6 miljoen ton overslag. De stijging in de goederenoverslag via zeevaart is met name te danken aan petroleum(producten). Maar ook ruwe mineralen, minerale brandstoffen en producten van de metaalindustrie zitten in de lift. De groei zit hem dus in de vloeibare en droge bulkgoederen en stukgoed, twee sectoren waar North Sea Port absoluut specialist in is. Daarnaast laat ook het volume van containers een stijgende lijn te zien, ook al blijft het aandeel beperkt, kent roll-on/roll-off een lichte stijging. De overslag via binnenvaart klokte af op bijna 15 miljoen ton, een toename van 1 miljoen ton. De totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart komt zo uit op 33 miljoen ton. Het totale overslagcijfer van zeevaart en binnenvaart van North Sea Port in 2017 was 123,1 miljoen ton. Als de trend van het eerste kwartaal zich door zet zal dit cijfer ruimschoots worden overtroffen. 

Huzarenstukje
Met North Sea Port wordt de toekomst voor het nageslacht veilig gesteld op het gebied van economie en werkgelegenheid. ,,De grensoverschrijdende fusie van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports is en blijft een huzarenstukje. Over 30/40 jaar is dit historische feit nog altijd een mijlpaal. Deze fusie is uniek in een tijd van polarisatie. Binden in plaats van scheiden. Bruggen bouwen in plaats van muren optrekken. North Sea Port is een krachtige combinatie. Samen, schouder aan schouder, staan we veel sterker dan ieder apart”, aldus havenschepen Mathias De Clercq. 

Targets
,,De fusie is geboren uit sterkte en kansen, niet uit crisis. We kennen een uitstekende start. Met de recordcijfers in overslag van zeevaart en binnenvaart zetten we grote stappen richting onze targets over vijf jaar. Wellicht dat we onze doelstellingen naar boven moeten bijstellen vanwege tijden van hoogconjunctuur. Aan de andere kant zijn er wel enkele onzekerheden zoals de olieprijs en de Brexit”, verklaarde CEO Jan Lagasse van North Sea Port. In Zeeland komt de totale overslag op het hoogste peil dat ooit werd bereikt: 67,6 miljoen ton. Zeeland kent daarnaast een sterk groei in niet-tonnage gerelateerde activiteiten zoals in de offshore. De totale overslag van zeevaart en binnenvaart in Gent is 55,5 miljoen ton, ofwel 4,5 miljoen ton meer dan in 2016.

Investeerders
,,We gaan er op alle parameters op vooruit: qua tonnage, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De industrie is een belangrijke barometer. De bestaande industrie doet het goed en nieuwe investeerders dienen zich aan”, aldus collega CEO Daan Schalck. North Sea Port heeft momenteel 1.000 hectare grond uit te geven. De fusiehaven staat voor een toegevoegde waarde van 13,3 miljard euro. In het grensoverschrijdende 60 kilometer lange havengebied werken er 98.680 mensen.

Bulkgoederen
De overslag van bulkgoederen is de absolute specialiteit van North Sea Port met onder meer ijzererts, kolen, voeding, granen en meststoffen. Maar ook met de overslag van stukgoed (staal, papier, hout, fruit en projectlading) positioneert North Sea Port zich aan in de top van de Europese havens. Droge bulk staat voor zowat de helft van de goederenoverslag via zeevaart (47 procent). Vloeibare bulk neemt bijna een derde in beslag (29 procent). Bijna een vijfde van het volume is conventioneel stukgoed (17 procent). De overslag van ro/ro (6 procent) en containers (2 procent) completeert het geheel.

Continenten
North Sea Port richt zich zowel op trans-Atlantisch goederenverkeer als op Europese kustvaart. Inzake de verdeling naar continenten neemt Europa 61 procent in. De vaargebieden Zuid- en Noord-Amerika staan voor respectievelijk 15 en 14 procent. Afrika neemt 5 procent in, Azië 3 procent en Oceanië 2 procent.

Europese top-10 speler
Met de grensoverschrijdende fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports is een nieuwe Europese top-10 speler ontstaan. Ze is de nummer drie in toegevoegde waarde en de nummer tien in goederenoverslag. De fusiehaven North Sea Port staat voor het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Borsele en Terneuzen in Nederland tot Gent in België. De fusieovereenkomst tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent is op vrijdag 8 december officieel getekend. 

Ambitieus
,,De fusie van het Havenbedrijf Gent met Zeeland Seaports tot North Sea Port is van historische betekenis. Hier hoeven we absoluut niet bescheiden over te zijn. Het is de kers op de taart. Door kennis, netwerken en middelen samen te leggen, versterken wij samen, vanuit het hart van Europa, onze economische positie binnen de Benelux, binnen West-Europa en het Noordzeegebied, binnen de Europese Unie én daarbuiten. Samen. Maar ook slimmer. De nieuwe haven is ambitieus en zet volop in op innovatie en vernieuwend ondernemen en kijkt hiermee vol vertrouwen de toekomst tegemoet. North Sea Port zal een enorme stimulans zijn voor de economie van Vlaanderen en Nederland”, aldus Geert Bourgeois, Vlaams minister-president.

Bundelen
,,Hier staat een trotse minister. Deze havenfusie laat zien dat je samen hele mooie resultaten behaalt als je grensoverschrijdend durft te denken. Het is een mooi voorbeeld van ‘grensontkennende samenwerking’. North Sea Port barst van de ambitie en kan door het bundelen van alle activiteiten komende jaren blijven doorgroeien. Door de grenzen op te zoeken en er overheen te gaan”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op de fusiebijeenkomst.

Vooraanstaand merk
Rond 2022 wil North Sea Port een vooraanstaand merk in de internationale havenwereld zijn. Met een groei van de toegevoegde waarde met 10 procent, een toename van de overslag via zeevaart tot 70 miljoen ton (nu 62 miljoen ton) en via binnenvaart tot 60 miljoen ton (nu 55 miljoen ton). De werkgelegenheid zal naar verwachting toenemen tot 100.000 arbeidsplaatsen (direct en indirect, nu afgerond 97.000). North Sea Port beschikt over bijna 1.000 hectare uitgeefbare gronden.

Synergie
North Sea Port biedt diverse synergie mogelijkheden. Via efficiëntie, schaalvoordelen en het vermijden van overlappende activiteiten worden de operationele kosten gedrukt. Deze besparingen kunnen ook voor de bedrijven voordelen opleveren zoals lagere tarieven of minder stijging van tarieven. Daarnaast ontstaat door de grotere schaal een betere kans op bundeling van ladingstromen.

Nieuwe Sluis
De daadwerkelijke fusie is een logisch gevolg van de reeds bestaande intense samenwerking, de ligging, de vergelijkbare omvang van de havengebieden en de strategische overlapping. De omvang en de strategie van beide havenbedrijven is op veel vlakken vergelijkbaar (inzetten op het clusteren van activiteiten, bulkhavens, grote industriële aanwezigheid, hoge toegevoegde waarde en hoge tewerkstellingsgraad). Met onder andere de Nieuwe Sluis, gezamenlijke scheepvaartbegeleiding, promotie van de regio op beurzen en management van de haveninfrastructuur wordt met de fusiehaven North Sea Port de al bestaande samenwerking gecontinueerd.

Cultuurverschillen
,,Jan Lagasse en Daan Schalck (CEO Zeeland Seaports en Haven Gent) hebben een prestatie van formaat geleverd. Cultuurverschillen kunnen pas worden overbrugd als je over je eigen schaduw durft heen te springen. De fusiehaven in de top van Europa zal ons zeker geen windeieren opleveren. North Sea Port zorgt voor extra werkgelegenheid en synergie. Die grensoverschrijdende samenwerking is er al een tijdje bij een bedrijf als bijvoorbeeld Ovet. Dat bedrijf levert de kolen voor ArcelorMittal in Gent waar er metalen van worden gemaakt. Bij Volvo Cars worden ze vervolgens toegepast in de automotive. De fusie kan een vliegwieleffect hebben op andere samenwerkingen. Niet alleen logistiek, maar ook als verzamelplaats van kennis”, vertelde Zeeuws gedeputeerde Carla Schönknecht bij de officiële presentatie van North Sea Port.

Offshore windenergiemarkt
De haven van Vlissingen heeft zich ontwikkeld tot Nederlandse hub voor vervoer, overslag en assemblage van de offshore windenergiemarkt. De ambitie is om ook uit te groeien tot centraal onderhoudscentrum voor windmolens op zee. De werkgelegenheid met betrekking tot beheer, onderhoud en toegevoegde waarde activiteiten zal waarschijnlijk meer bedragen dan op het gebied van de bouw van de windparken zelf. Geografisch gezien ligt Vlissingen heel gunstig met betrekking tot de diverse windparken op de Noordzee. De windparken die voor de kust van Borssele worden gerealiseerd, bieden enorme kansen voor Zeeuwse bedrijven die actief zijn in de offshore wind sector, inclusief een brede groep toeleveranciers en constructiebedrijven. Dat geldt zowel voor Borssele 1 en 2 die aan Örsted zijn gegund, als voor Borssele 3 en 4 waarvan de aanbesteding is gewonnen door het consortium van Eneco, Mitsubishi, Shell en Van Oord.

Energy Port Zeeland
Begin juni is er weer een bijeenkomst van het Platform Energy Port Zeeland. Het is een bundeling van krachten van professionals uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven in het kader van de groeiende Zeeuwse wind op zee-sector. Tijdens de laatste bijeenkomst van het platform, medio maart in hotel Westduin te Koudekerke, gaf Jan van der Tempel (CEO Ampelmann) zijn visie op de toekomst van de offshore wind industrie. Namens de Offshore Energy Divisie van Royal Boskalis gaf de Zeeuw Jack Wattel een presentatie over haar werkzaamheden.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op