Nieuwe directeur KVNR

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) heeft per 1 maart 2018 een nieuwe directeur. Annet Koster zal dan in dienst treden van de redersvereniging en zich als hèt gezicht van de KVNR sterk maken voor de Nederlandse zeescheepvaart. Dit werd op 17 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging bekendgemaakt door de bestuursvoorzitters Sibrand Hassing en Karin Orsel. “Ik heb vooral heel veel zin om aan de slag te gaan om de Nederlandse zeevaart breed zichtbaar te maken en mensen kennis te laten maken met deze dynamische en oer-Hollandse sector,” aldus de kersverse directeur. Met deze ondernemende belangenbehartiger verwacht de KVNR een facilitator van vernieuwing binnen de sector te hebben aangesteld.

Loopbaan Annet Koster 

Annet Koster (39) heeft na universitaire opleidingen op het gebied van rechtsgeleerdheid en politieke wetenschappen een gevarieerde loopbaan opgebouwd in het verenigingswezen. Na gestart te zijn als lobbyist heeft zij in dienst van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland ruim tien jaar ervaring opgedaan in de belangenbehartiging waarvan de laatste jaren als directeur van de Stichting Projecten.

Aanvullende informatie

De vacature voor directeur van de KVNR is ontstaan door de uitdiensttreding van Martin Dorsman. Hij is per 1 november 2017 benoemd tot Secretaris Generaal van ECSA, de Europese koepelorganisatie van redersverenigingen. Tot 1 maart 2018 wordt de functie van KVNR-directeur waargenomen door Guido Hollaar.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op