Mooi resultaat voor Havenbedrijf Amsterdam in 2016

Havenbedrijf Amsterdam N.V. heeft in 2016 een omzet behaald van EUR 149,1 miljoen, tegen EUR 146,8 miljoen in 2015. Het netto resultaat steeg van EUR 52,5 miljoen in 2015 naar EUR 71,9 miljoen in 2016, voornamelijk als gevolg van een eenmalige bate. Deze en meer kerncijfers zijn te lezen in het jaarverslag dat vandaag is gepubliceerd.

De stijging van het netto resultaat komt voornamelijk door een toename van het zeehavengeld met EUR 1,8 miljoen, een stijging van de huur- en erfpachtinkomsten met EUR 3,6 miljoen en een daling van de post overige bedrijfskosten met bijna de helft. Die laatste wordt met name veroorzaakt door een vrijval van een voorziening  van ruim EUR 11 miljoen.

2016: volle kracht vooruit

Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam: ‘Ook zonder de eenmalige bate laat onze onderneming een mooi en degelijk resultaat zien. Enerzijds weerspiegelt die de economische bedrijvigheid en groei in de Amsterdamse haven, anderzijds laat die zien hoe wij in staat zijn kosten te beperken en waarde te creëren. In 2016 gingen wij met volle kracht vooruit door invulling te geven aan de keuzes die wij in 2015 maakten. Wij hebben onze strategie concreet gemaakt met tien strategische speerpunten die onze haven in vijf jaar tijd sneller, schoner en slimmer maakt’.

Havenbedrijf Amsterdam wil – zoals verwoord in Visie2030 – een metropool haven zijn die stad, regio en industrie met elkaar verbindt, die waarde creëert voor alle stakeholders en een belangrijke bijdrage levert aan de economie in de regio. In het jaarverslag is daarom specifiek een hoofdstuk gewijd aan de waarde die we in 2016 per stakeholder toevoegde’.

Dividend 2016

Havenbedrijf Amsterdam stelt voor aan de gemeente Amsterdam (als enig aandeelhouder) over 2016 EUR 50 miljoen dividend uit te keren. Dit is gelijk aan 2015.

Overslag

De overslag in het Noordzeekanaalgebied groeide in 2016 met 1% tot 97 miljoen ton. De overslag in de Amsterdamse haven steeg met 0,9% tot 79,2 miljoen ton (2015: 78,6 miljoen ton). De stijging in Amsterdam werd met name veroorzaakt door een 5% hogere overslag in droge bulk waaronder ertsen en meststoffen. De overslag in benzine en diesel steeg zelfs met 8,1% tot 42,6 miljoen ton. De kolenoverslag daalde over heel 2016 met 6,3% tot 16,3 miljoen ton.

Scheepvaart in 2016

Het aantal zeeschepen dat de havenregio (Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam) bezocht in 2016 bedroeg 6.982 tegen 7.162 in 2015. Het Noordzeekanaalgebied werd in 2016 bezocht door 157 zeecruiseschepen en 1.942 riviercruiseschepen. Dit zijn er respectievelijk 25 minder en 173 meer dan in 2015. 

Verwachting komende jaren

De verwachting is dat de op- en overslag van fossiele transportbrandstoffen als benzine, diesel en kerosine de komende jaren blijven stijgen. De bouw van de grote nieuwe zeesluis in IJmuiden is in volle gang. Deze sluis geeft een belangrijke impuls aan de bereikbaarheid van de havenregio en creëert mogelijkheden voor verdere groei van zowel lading als passagiers (zeecruise).

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op