Moerdijk zet sterk in op circulariteit

Uitgroeien tot hét knooppunt voor duurzame Europese toegevoegde waarde logistiek en circulaire chemie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Dat is de ambitie van Port of Moerdijk voor de komende jaren. Met name op het gebied van circulariteit is er letterlijk en figuurlijk nog veel braakliggend terrein. Op het Industrieel Park Moerdijk is dat maar liefst 300.000 vierkante meter. Alleen bedrijven die volledig circulair zijn en het industriële cluster van Moerdijk duurzaam versterken, komen in aanmerking voor vestiging.

 

Wat voor het ene bedrijf afval is, kan grondstof zijn voor het andere bedrijf. Die cradle to cradle gedachte wordt omarmd door Havenbedrijf Moerdijk. Bij acquisitie van nieuwe bedrijvigheid op het haven- en industrieterrein wordt in toenemende mate getoetst op circulariteit, legt Jayand Baladien uit, Manager Commercie bij Port of Moerdijk.

 

Hard lopen

,,De moeilijkste stap is nu het circulair maken van grondstoffen. Het is eigenlijk hardlopen en een open hartoperatie tegelijk. Voor huizen zijn er al de nodige investeringen vereist om te vergroenen, laat staan wat de energietransitie betekent voor de complexe processen van fabrieken”, onderstreept Baladien.

 

Jayand Baladien, Commercieel Manager bij Port of Moerdijk.

Selectief

Moerdijk heeft nog flink wat gronden beschikbaar, maar is heel selectief qua nieuwe bedrijvigheid benadrukt de commercieel manager. ,,Belangrijk bij de uitgifte van grond met een hoge milieucategorie is bedrijvigheid met circulaire grondstoffen en producten. Het allermooiste is cradle to cradle tussen bedrijven in Moerdijk en omgeving. Een mooi voorbeeld zijn afvalplastics uit het bedrijvencluster in Moerdijk. We zoeken actief naar bedrijven die deze plastics om kunnen zetten in circulaire nafta.”

 

Circulaire nafta

Die circulaire nafta kan bijvoorbeeld Shell Chemicals gebruiken, waardoor een deel van hun grondstoffen circulair wordt. ,,Shell houdt zich bezig met het produceren van allerlei basischemicaliën voor plastics. Die kunnen dan weer door andere chemische bedrijven op Moerdijk worden gebruikt voor hun eindproducten.”

 

BREEAM keurmerk

Een van de meest in het oog springende ontwikkelingen in Port of Moerdijk is de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM), een enorm bedrijventerrein van meer dan 200 hectare in de oksel van de A16/A17. Het terrein kreeg vorig jaar al het BREEAM duurzaamheidskeurmerk ‘Good’ voor duurzame gebiedsontwikkeling en ondertussen wordt er gewerkt aan het kwaliteitscertificaat ‘Very Good’.

 

Aantrekkelijk

Uitgangspunt bij het realiseren van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is om deze een goede landschappelijke inpassing te geven en ook zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. ,,Groei kan alleen verantwoord plaatsvinden als sprake is van verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein. Duurzaamheid versterkt niet alleen de concurrentiepositie, maar zorgt er ook voor dat de regio aantrekkelijker wordt om er te wonen, te recreëren en te werken”, aldus Baladien.

 

 

Ambities

In het programma van eisen op het gebied van duurzame ontwikkeling staan ambities met betrekking tot energiegebruik, de kwaliteit van het water, de waterbalans, hergebruik van materialen en behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Daarnaast is besloten geen gasaansluiting te realiseren waardoor er dus ‘gasloos’ gebouwd zal worden.

 

DSV

DSV zal naar verwachting op het logistiek park over enkele maanden kunnen starten met bouwactiviteiten voor een warehouse van ongekende omvang: 200.000 vierkante meter hoogwaardige opslag en distributie op een perceel van 34 hectare. Ook dit warehouse zal voldoen aan de hoge BREAAM-eisen.

 

Elektrificatie havengebied

Tijdens de industrietafels die het havenbedrijf regelmatig organiseert, wordt duidelijk dat bedrijven bezig zijn met verduurzaming en de gezamenlijke aanpak daarvan. ,,Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de elektrificatie van het havengebied,” zegt Baladien. ,,Gelukkig worden hier ook stappen gemaakt. TenneT heeft de bouw van een nieuw hoogspanningsstation in haar investeringsprogramma opgenomen. Met de geplande walstroomaansluiting voor zeevaart wordt ook hier gewerkt aan verdere elektrificatie.”

 

Modal shift

In het kader van de ‘modal shift’ heeft Port of Moerdijk een primaire focus op shortsea, binnenvaart én spoor om het wegvervoer te ontlasten. Met de mogelijkheid om de langere Europese treinen door verlengde opstelsporen ook bij Lage Zwaluwe te laten stoppen, kan het spoor van en naar Moerdijk beter worden benut en wordt een efficiëntere planning voor Moerdijk mogelijk.

 

 

Milieumonitor Moerdijk

De jaarlijkse Milieumonitor Moerdijk laat op de thema’s energie en luchtkwaliteit verbeteringen zien. De CO2 uitstoot is met 0,18 miljoen ton gedaald tot een totaal van 4,5 miljoen ton CO2 in 2021. Bedrijven stoten daarnaast minder stikstofoxiden, minder zwaveldioxiden, minder methaan en minder fijnstof uit. Naast de daling in verbruik van aardgas en een verbetering van de luchtkwaliteit is er een toename van de hoeveelheid geproduceerd afval.

 

Circulaire economie

Er is ook geïnventariseerd hoe bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk bezig zijn met het werken aan een circulaire economie. ,,Een afname van 0,18 miljoen ton CO2 is nog lang niet de daling die we zouden willen zien voor Moerdijk. Als je echter ziet dat de CO2 uitstoot in de rest van Nederland over het algemeen juist is toegenomen, maken wij stappen de goede kant op.”

 

Shell

In tegenstelling tot Rotterdam en Amsterdam heeft Moerdijk geen historische haven. De haven van Moerdijk is in de jaren 60 via greenfieldontwikkeling uit het niets ontstaan. De ontstaansreden was dat Shell zich elders in Nederland wilde vestigen omdat uitbreiding in Rotterdam niet meer mogelijk was. De bouw van een ethyleenfabriek van Shell in combinatie met een omvangrijke buisleidingstraat, die loopt van Rotterdam via Moerdijk naar Antwerpen en verder Europa in, was een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor Moerdijk.

 

Superjong

,,Als haven zijn we eigenlijk nog superjong in vergelijking met Rotterdam en Amsterdam. Shell heeft zich in 1972 als eerste bedrijf gevestigd. Het verleden is gebaseerd op fossiel, maar in de afgelopen jaren is er flink ingezet op verduurzaming van de activiteiten, met een hoge focus op vergroenen van de industrie door elektriciteit en biobrandstoffen”, aldus Jayand Baladien, Commercieel Manager bij Port of Moerdijk.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op