Metropoolregio Amsterdam zet in op duurzaamheid

De haven van Amsterdam is een belangrijke toegangspoort tot Europa voor grondstoffen en goederen. Ze vormt samen met luchthaven Schiphol een logistieke hub van formaat. De havens in het hele Noordzeekanaalgebied zetten in op duurzaamheid in de ruime zin van het woord, op basis van People, Planet, Profit. Een duurzame kringloop en een op groene grondstoffen gebaseerde economie (biobased) zijn leidraad voor de havens in deze regio. “Wij richten ons op een toekomst die er fundamenteel anders uitziet dan de werkelijkheid van vandaag. Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang die een haven moet bieden (tot de stad, de mensen en de wereld) altijd beter kan: sneller, slimmer en ook schoner. Door al onze afwegingen, keuzes en projecten hieraan te toetsen, bouwen we aan de metropoolhaven die in 2030 de haven, stad en regio aan elkaar verbindt. Zo blijven wij een belangrijke motor van de economie in de metropoolregio Amsterdam”, aldus Dertje Meijer, President-directeur Havenbedrijf Amsterdam. De omzetstijging in 2015 is grotendeels het gevolg van de licht stijgende overslag van olieproducten en de florerende cruisevaart. Het Amsterdamse havengebied ontwikkelt zich verder op bestaande en nieuwe markten. Zo heeft het havenbedrijf een terminal aangekocht en direct verhuurd als nieuwe locatie van ruim 37.000 m2 voor op- en overslag van agri-producten als soja en mais. Een fashion-gerelateerd bedrijf vestigde zich met haar hoofdkantoor in de Minervahaven en de eigenaar van een 1.400 ton sterk kraanschip koos Amsterdam uit tot nieuwe thuishaven voor onderhoudswerkzaamheden.

Drive Green Highway
Het autoschip Drive Green Highway bezocht onlangs, bij VCK Terminal/Waterland, de Amsterdamse haven. Het is het vlaggenschip van de Japanse rederij Kawasaki Kisen Kaisha  (‘K’-Line) die een serie van duurzame en innovatieve schepen heeft ontwikkeld. Het schip is onder meer uitgerust met 900 zonnepanelen op het dek. “Dit schip is een voorbeeld van het werk en de energie die door de branche wordt gestopt in het verduurzamen van de scheepvaart”, aldus Koen Overtoom, Operationeel Directeur Havenbedrijf Amsterdam. Drive Green Highway heeft een lengte van 200 meter en een breedte van 37,5 meter. Haar bruto tonnage bedraagt 76500 ton. Er passen circa 7500 personenauto’s in, maar het schip vervoert ook andere lading. De zonnepanelen op het dek wekken voldoende stroom op voor alle ledverlichting aan boord.

Höegh Tracer
Vervolgens meerde ook de Höegh Tracer aan in de Amsterdamse haven, een van ’s werelds grootste autoschepen. Historisch gezien is Amsterdam een belangrijke locatie voor Höegh Autoliners. De roro schepen van het toonaangevende bedrijf vervoeren voornamelijk nieuwe auto’s, trucks en grote en zware machines. Op de route van Amsterdam worden hoofdzakelijk nieuwe auto’s en zware machines van Japanse fabrikanten vervoerd. De vracht wordt op de Waterland terminal geladen en gelost met als eindbestemming de Koopman Car Terminal. De Höegh Tracer doet enkele keren per jaar de Amsterdamse haven aan als onderdeel van de East Asia to Europe service van Höegh. Net als de Drive Green Highway deed ook de Horizon-class PCTC (Pure Car and Truck Carrier) voor het eerst de haven van Amsterdam aan. Het schip is de derde in een reeks die rederij Höegh Autoliners onder haar ‘New Horizon’-design dit jaar zal opleveren.

Impact milieu
Het ontwerp van de Höegh Tracer en haar zusterschepen is erop gericht om schadelijke effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Tijdens het hele ontwerpproces van het schip is gebruik gemaakt van energie-efficiënte oplossingen en zijn de nieuwste technologieën toegepast. De vorm van de romp is door het ontwerpteam geoptimaliseerd om het grote laadvermogen te combineren met een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

Vlaggenschip
Met een dekoppervlak van 71.400 m2 en een draagcapaciteit van 8.500 (vracht)auto’s is de Höegh Tracer één van de grootste roro schepen voor auto’s ter wereld. “We zijn als haven trots op de komst van dit nieuwe vlaggenschip van Höegh. Het is niet alleen een van de grootste in zijn soort, maar kent door het bijzondere ontwerp ook een brandstofgebruik dat lager ligt dan bij vergelijkbare schepen. Bovendien is de CO2 uitstoot van deze serie New Horizon schepen de helft minder dan de standaard roro schepen. Daarmee past de komst van dit schip ook goed in onze ambitie van een schonere haven”, vertelde Anthony van der Hoest, Clustermanager Logistics van Havenbedrijf Amsterdam.

Scheepskenmerken
De uitstoot van CO2 van dit schip is een kwart minder dan bij een conventioneel schip van dit type. Andere duurzame technologieën aan boord dragen bij aan de reductie van brandstofverbruik en speciale verf doet de weerstand van het schip met 20 procent verminderen. Bovendien is er een SOx scrubber geïnstalleerd die de uitlaatgassen van het schip wast. Dankzij bepaalde technieken in de motor wordt ook de uitstoot van stikstof fors gereduceerd.

Overslag
De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied is in 2015 licht gedaald. Dat komt volledig op conto van de haven van Amsterdam. De vierde haven van West-Europa is onder andere groot in de overslag en verwerking van energieproducten. De havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad zagen de overslag vorig jaar met ruim een procent teruglopen tot 96,5 miljoen ton, tegen 97,8 miljoen ton in 2014.

Amsterdam
De Amsterdamse haven, verreweg de grootste in de regio, vertoont een daling van 1,8 procent tot 78,4 miljoen ton tegenover 79,8 miljoen ton in 2014. De overslag in Beverwijk en Zaanstad, de twee kleinere havens van het Noordzeekanaalgebied, verdubbelde zelfs bijna tot 340.000 respectievelijk 343.000 ton. Gronduitgifte. Vorig jaar werd ongeveer 18,5 hectare grond uitgegeven aan bedrijven. Deze stijgende acquisitie lijkt zich voort te zetten. De import in de Amsterdamse haven daalde met 4 procent tot 50,8 miljoen ton. Daar staat een stijging van de export tegenover van 3 procent tot 27,6 miljoen ton.

Ambitie
In de Noordzeekanaalregio zijn ongeveer 68.000 mensen direct of indirect in de haven werkzaam, waarvan de helft in de hoofdstad. Havenbedrijf Amsterdam NV heeft de ambitie om op een duurzame en innovatieve manier waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. Het schept een gunstig klimaat voor zowel bestaande als nieuwe bedrijvigheid, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan.

Droge bulk
De daling in Amsterdam is met name veroorzaakt door een lagere overslag in droge bulk. De overslag van kolen liep terug met 11 procent tot 17,3 miljoen ton. De overslag van agribulk daalde eveneens, met 6 procent tot 7,4 miljoen ton. De categorie overige droge bulk, met name ertsen en meststoffen, vertoonde een stijging van 9 procent tot 8 miljoen ton. In de overige ladingstromen droge bulk is het resultaat stabiel.

Olieproducten
De overslag van olieproducten steeg vorig jaar met een procent van 38,9 miljoen tot 39,4 miljoen ton. De categorie overige natte bulk steeg met 11 procent tot 3,4 miljoen ton. De overslag van containers daalde licht van 633 duizend ton in 2014 naar 615 duizend ton (51.634 TEU) in 2015. Een dalende lijn van 8 procent tot 2,3 miljoen ton is te zien de sector Ro/Ro, auto’s en overige stukgoed.

Cruisevaart
In totaal 182 zeecruiseschepen meerden vorig jaar in de Amsterdamse haven aan en maar liefst 1769 riviercruiseschepen. Een toename van 13 respectievelijk 84 cruiseschepen. Het aantal zeecruisecalls in IJmuiden daalde van 56 in 2014 tot 44 in 2014.

Kolen
“In het eerste halfjaar van 2015 was er sprake van een recordoverslag, maar het tweede semester is achtergebleven bij de verwachtingen. Het is echter geen structurele daling want door het zeer milde winterweer werden er minder kolen gestookt. Dit jaar komen we naar verwachting weer uit op groei, maar we zijn als internationale haven wel afhankelijk van volatiele energiemarkten en geopolitieke ontwikkelingen”, aldus Dertje Meijer, President-directeur Havenbedrijf Amsterdam NV.

Prodock
Prodock is een nieuw initiatief van Havenbedrijf Amsterdam. Veel starters hebben de laboratoriumfase achter de rug en zijn op zoek naar de fysieke ruimte om een proefopstelling te bouwen op ware grootte, in een industriële omgeving. Prodock biedt ze die  ruimte, met een fysieke locatie én een platform in de Amsterdamse haven, waarbij alles om innovatie draait. In een professionele omgeving aan de Moezelhavenweg kunnen innovatieve en snelgroeiende bedrijven hun nieuwe producten en diensten testen. Via een Plug & Play Plus concept met flexibele voorwaarden en laagdrempelig gebruik ontstaan ‘pioneering partnerships’; tussen bedrijven onderling en met Havenbedrijf Amsterdam.

Netwerk
Het concept is geënt op het flexibel en laagdrempelig aanbieden van contracten, zodat bedrijven snel aan de slag kunnen in een gebouw met kantoorruimte, werkplaats en buitenruimte (Plug & Play). Door een partnership met het havenbedrijf, hebben bedrijven toegang tot een groot en divers netwerk in en om de Amsterdamse haven (Plus).

Startups
Door jonge bedrijven met innovatieve producten, diensten en ideeën te vestigen in Prodock neemt het havenbedrijf een rol in het aansluiten van de haven bij het snelgroeiende ‘ecosysteem’ voor startups in de Metropoolregio Amsterdam. Door kansrijke initiatieven in een vroeg stadium naar de haven te halen en ze in verbinding te brengen met het bestaand industriële en logistieke netwerk, wordt innovatie aangejaagd op terreinen als energietransitie, logistiek en biobased & circulaire economie.

Transitie
Op middellange termijn ondergaat de Amsterdamse havenregio een transitie van overslagpunt tot dynamische metropoolhaven, conform de Visie 2030 die vorig jaar door de hoofdstedelijke gemeenteraad is aangenomen. In die visie staat waardecreatie voor klanten en omgeving voorop. Essentieel is de connectie van de drie sterke kernen van Amsterdam: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector. Er wordt ingezet op versterking van de activiteiten op het gebied van energie, logistiek, voedsel, agribulk, minerals en recycling, maritieme dienstverlening en cruisevaart.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op