MBC laat bedrijfsbezoeken herleven

Na een lange periode van Covid-stop organiseert de Middelburgse Bedrijven Club (MBC) weer bijeenkomsten. Op woensdag 11 januari 2023 is in samenwerking met de Vlissingse Bedrijven Club (VBC) de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, deze keer in Cine City te Vlissingen. Een week later (op 18 januari) is er op uitnodiging van de Westerschelde Ferry, samen met de Vlissingse Bedrijven Club (VBC) een unieke vaartocht op de Westerschelde. De vaartocht op het fietsvoetveer langs de boulevard van Vlissingen start met een welkomstwoord van Wiljan Vloet. Na de openingswoorden van de operationeel directeur van de Westerschelde Ferry geeft Natasja Jongenotter een presentatie. Zij is manager van het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam en tevens samenwerkingspartner van de Westerschelde Ferry.

 

De MBC en de VBC vormen als toonaangevende ondernemersverenigingen op Walcheren de verbinding tussen de bedrijven en de overheid. De ondernemerskoepel organiseert jaarlijks diverse bedrijfsbezoeken bij haar leden. Tijdens de sfeervolle ‘MBC borrels’ wordt er de nodige kennis gedeeld. ,,We zijn spreekbuis richting lokale en provinciale overheid. De MBC is belangenbehartiger van gemeenschappelijke zaken zoals infrastructurele werken, bereikbaarheid en veiligheid. We komen op voor de belangen van de bestaande ondernemers en maken ons tevens sterk voor nieuwe bedrijvigheid, projecten en activiteiten. Primair staan welvaart, economie, werkgelegenheid en gezondheid in de regio”, aldus voorzitter Bram van Stel van de Middelburgse Bedrijven Club.

 

Lampvoetenfabrikant Vitrite

Na de corona pandemie heeft de MBC de handschoen weer opgepakt met bedrijfsbezoeken. Zo werd eind november koers gezet naar lampvoetenfabrikant Vitrite op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Vanuit de Zeeuwse hoofdstad worden wereldwijd alle automotive Lumileds fabrieken beleverd, die autolampen produceren voor onder andere Philips en Narva. Bij veertig procent van alle nieuwe auto’s die mondiaal rondrijden is er een link met de vestiging in Middelburg. Dat betekent dat de hoogwaardige kunststof- en metalen onderdelen voor de verlichting van twee op de vijf nieuwe auto’s in Middelburg zijn vervaardigd.

 

Toespraak van MBC-voorzitter Bram van Stel bij Vitrite.

Verlichting van de toekomst

Kennis en kracht van ‘automotive en led’ worden samengebundeld om vorm te geven aan de verlichting van de toekomst. De productiefaciliteit in Middelburg is in feite ‘een vreemde eend in de bijt’ want het was de enige fabriek binnen Lumileds die geen lampen, maar componenten maakt. Bijna twee jaar geleden is de fabriek in Middelburg overgenomen door Business Creation Investments, onderdeel van de Business Creation Group; een Nederlands-Zwitsers concern dat bedrijven nieuwe impulsen geeft. Met de overname is de oude naam Vitrite in ere hersteld. De preses van de MBC, in het dagelijks leven CEO van de Prior Groep, startte ruim drie decennia geleden zijn werkzame leven bij Vitrite in Middelburg. Bram van Stel benadrukte in zijn openingswoorden van de MBC bijeenkomst bij Vitrite het belang van een goede afspiegeling van de leden over de bedrijventerreinen Arnestein 1 en 2, Ramsburg en Mortiere. ,,De vorige keer dat we hier op bezoek waren heette het bedrijf nog Lumileds. Inmiddels is de uit 1893 daterende naam Vitrite weer terug van weggeweest. Het is mooi dat we hier (na de coronaperiode) de MBC bedrijfsbezoeken weer hebben kunnen hervatten”, verklaart Van Stel.

 

Arnestein Energieneutraal

Namens de Gemeente Middelburg gaf Cor Helmendach een presentatie over ‘Smart Grid-Arnestein Energieneutraal’. De regering heeft het akkoord van Parijs geconcretiseerd in een nationaal klimaatakkoord. De provincies moeten hier nader invulling aangeven met een Regionale Energie Strategie (RES), gericht om een CO2-reductie van 95 procent te behalen voor 2050 (in 2030 halverwege). In de meest Zuidwestelijke provincie is deze Regionale Energie Strategie vertaald in het Zeeuws Energieakkoord, met als doel het versnellen van energiebesparende maatregelen bij MKB-bedrijven. Middelburg heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Middelburg de doelen uit de RES Zeeland onderschreven. Een belangrijk deel van de energie die in onze gebouwde omgeving wordt gebruikt, wordt verbruikt op bedrijventerreinen. In de RES staan ook doelstellingen voor duurzame opwekking van energie op Middelburgs grondgebied.

 

Hightech medische sector

Naast de bestaande dienstverlening voor de automotive wordt de horizon verruimd naar nieuwe marktgebieden zoals verlichting voor tweewielers, straatverlichting én de hightech medische sector. Na een presentatie van CEO Nico Bolleman van Vitrite was er voor de MBC-leden een rondleiding in de fabriek.

 

Open Manufacturing Campus

Vitrite heeft het vrijstaande deel in de fabriek in Middelburg ingericht als een Open Manufacturing Campus (OMC) waar start-ups en andere innovatieve bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om ruimte te huren en producten kunnen laten ontwerpen en maken met hulp van de ervaren medewerkers van Vitrite. Tevens kunnen complementaire bedrijven samen innovatieve ontwikkelingen starten en ruimte bieden aan onderwijs via afstudeerplaatsen en onderzoeken. Naast Vitrite en de MBC zijn Impuls Zeeland, de HZ en Kic/MPI partners van het technologiecentrum. Het is opgestart met behulp van subsidie van de Provincie Zeeland, met begeleiding door Prior Subsidieadvies BV.

 

Golftees

De Westerschelde Ferry.

Hemcell uit Heinkenszand maakt al gebruik van de expertise en de ruimte bij Vitrite in Middelburg. GreenTees BV uit Noordwijk heeft een golftee op de markt gebracht die volledig composteerbaar is. De golftees worden gemaakt bij Vitrite met bioplastic dat door Hemcell in Heinkenszand is ontwikkeld.

 

www.mbcmiddelburg.nl

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op