MariFlex: duurzaamheid in het DNA

Bij MariFlex uit Vlaardingen zitten veiligheid, duurzaamheid en circulariteit in het DNA. Het bedrijf van Ruud Cogels is specialist op het gebied van overslaan van vloeibare ladingen in de scheepvaart. Met veelal eigen fabricaat pompen en aggregaten assisteert het Zuid-Hollandse bedrijf tankschepen met het lossen van hun lading. De Zevenmanshaven (bij MariFlex aan de Maassluissedijk) is inmiddels een officiële testlocatie voor het ontgassen van binnenvaarttankers. Met de Mobile Vapour Recovery Unit (MVRU-1100) speelt het bedrijf in op het landelijke verbod op varend ontgassen. 

De MVRU-1100 biedt een prima oplossing voor het terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen en dampen uit tanklichters. Het is een goed alternatief voor het milieuonvriendelijke varend ontgassen in de open lucht.

Reststoffen
MariFlex heeft haar mobiele ontgassingsinstallatie in de afgelopen jaren verder doorontwikkeld. De duurzame machine kan de damp van de restlading uit tanklichters weer condenseren voor hergebruik. ,,We spreken bij het ontgassen niet van afval maar van reststoffen”, benadrukt ondernemer Cogels. 

Testregime
Het Vlaardingse bedrijf heeft jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een verantwoorde techniek om tankschepen te ontgassen. Voor de overheid is essentieel dat de ontgassingsinstallaties eerst aan een testregime worden onderworpen. Onder supervisie van een landelijke taskforce zijn er ondertussen een aantal proefnemingen uitgevoerd, zoals in de Zevenmanshaven in Vlaardingen. Daar is bij MariFlex bijvoorbeeld de tanker ‘Guadeloupe’ ontgast. 

Pionieren
MariFlex is al een decennium aan het pionieren met de mobiele cryogene ontgassingsinstallatie. De oorspronkelijke VRU die wordt gebruikt om de dampen om te zetten in vloeibare vorm is afkomstig uit Texas. Maar eenmaal in Nederland is de installatie compleet omgebouwd om aan de geldende emissie-eisen te voldoen. In 2012 en 2013 werd er voor het eerst mee getest, maar uit die proeven kwam naar voren dat de machine verder geoptimaliseerd moest worden. In 2018 is MariFlex vervolgens gestart met nieuwe proefnemingen met verbeterde versie.

Snel en eenvoudig
Met de MVRU-1100 kan MariFlex tanks en schepen snel en eenvoudig ontgassen, inert maken en alle resterende dampen van de lading opvangen. Het maakt een eind aan de stank en de ongewenste emissies die vrijkomen bij het ontgassen van schepen.

Duurzame kringloop
De MVRU zuigt alle dampen uit het schip en stuurt die naar een koeling waar ze met behulp van stikstof weer vloeibaar worden gemaakt en opgevangen. Vervolgens kunnen ze als reststoffen weer ingezet worden in de duurzame kringloop. Bijvoorbeeld als duurzame brandstof voor auto’s of als verwarming voor woningen en bedrijven. 

Overal mobiel inzetbaar
De MVRU heeft een footprint kleiner dan een 20 voet container en weegt amper 4 ton. Daardoor is de installatie overal mobiel inzetbaar. De machine kan toegepast worden bij het overpompen van lading tussen zeeschepen en binnenvaartschepen, voor het leegpompen van schepen en tanks bij reparatie en onderhoud op een scheepswerf, bij inspecties van schepen en bij het leegmaken van opslagtanks en terminals in havens. 

Inert
Vanwege explosiegevaar zijn zeeschepen met gevaarlijke en brandbare stoffen inert. Voor binnenvaartschepen geldt die verplichting niet. Bij het overpompen van inerte zeeschepen naar niet-inerte binnenvaartschepen zouden zuurstof en restdampen van het ontvangende schip weer teruggepompt kunnen worden in het zeeschip. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. De meeste zeeschepen accepteren niet-inerte binnenvaartschepen dan ook niet meer, omdat anders de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden.

Open lucht
Omdat het inertiseren van een schip 6 tot 8 uur duurt, kiezen veel schippers voor een makkelijker oplossing: ontgassen in de open lucht. Dat zorgt echter voor veel ongewenste emissies van gevaarlijke gassen en stankoverlast. 

Ontgassingsinstallaties
,,Er zijn allerlei verboden van de overheid voor het ontgassen van tankschepen, maar er waren geen installaties die het mogelijk maakten om legaal af te gassen. Gezien het feit dat de overheid geen mankracht had om te handhaven ging het ontgassen in de open lucht gewoon door. Dat is echter nu verleden tijd. Behalve de bekende locatie van ATM in Moerdijk zijn er zeker 10 bedrijven met mobiele ontgassingsinstallaties”, legt Ruud Cogels uit, die tevens voorzitter is van de European Vapour Recovery Association (EVRA). 

Prima alternatief
MariFlex is een van de bedrijven in Nederland waar officiële testen mogen worden gedaan voor de taskforce varend ontgassen. ,,De mobiele ontgassingsinstallaties zijn een prima alternatief voor varend ontgassen”, vervolgt Cogels.

ILT
De proefnemingen hebben plaats gevonden onder supervisie van de landelijke taskforce varend ontgassen en de diverse overheidsdiensten zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de DCMR Milieudienst Rijnmond en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. ,,Na goedkeuring van alle proeven kunnen we verder met onze dienstverlening op het gebied van ontgassen. Daarbij werken we nauw samen met de binnenvaart. We hebben flink geïnvesteerd en langzaam maar zeker stappen gemaakt.”

Benzeen
Varend ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met deze stoffen werken.
Sinds 2015 hebben de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland al een verbod op het ontgassen van benzeen en benzeen houdende stoffen ingevoerd. 

Landelijk verbod
De industrie heeft de afgelopen jaren al een flinke terugdringing van de emissie bewerkstelligd door ‘dedicated en compatibel varen’. Het totaal vermijden van ontgassen is echter niet mogelijk. Het tegengaan van ontgassen in de open lucht wordt gefaseerd uitgebreid tot een landelijk verbod, met als doel om nul procent uitstoot van schadelijke gassen te bewerkstelligen.

Testen
In Vlissingen is medio 2020 gestart met het testen van een dampverwerkingsinstallatie. Doel is om binnenvaarttankers met een nieuw ontwikkelde installatie veilig en gecontroleerd restdampen te laten verwerken. Tijdens het testen wordt steeds gemeten hoe de apparatuur functioneert.

Evaluatie
Er is inmiddels getest met verschillende typen installaties in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen. De metingen van de resultaten van de ontgassing worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau zodat vastgesteld kan worden welke installaties kunnen voldoen aan de strengste eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn.

Taskforce varend ontgassen
De locatie Kaloothaven in Vlissingen is beschikbaar gesteld door North Sea Port, als onderdeel van het streven naar een meer duurzame haven. De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de taskforce varend ontgassen. De werkgroep zal in samenwerking met de EVRA vervolgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat adviseren over de verdere opbouw van de infrastructuur. 

Europees verbod
De landelijke taskforce, onder voorzitterschap van Zeeuws gedeputeerde Dick van der Velde, is in 2018 opgericht om de invoering van het Europees verbod op varend ontgassen soepel te laten verlopen. De verwachting is dat dit verbod binnen afzienbare tijd wordt ingevoerd.

Innovatieve installaties
Aan de taskforce wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de rijksoverheid, provincies, havens, verladers, vervoerders, opslagbedrijven en dampverwerkers. Voor de invoering van het landelijk verbod is het van belang dat een infrastructuur wordt opgebouwd met innovatieve installaties die in staat zijn de dampvormige ladingresten te verwerken of te hergebruiken.

MariFlex
MariFlex biedt een totaalpakket aan diensten aan. Daarbij heeft veiligheid de hoogste prioriteit. ,,We kunnen de totale coördinatie op ons nemen bij ship to ship transfers. Van het inert maken en ontgassen van schepen tot het laden en lossen van het zeeschip zelf en het aanbieden van apparatuur. Zo boeken we grote tijdwinst voor onze klanten”, aldus Ruud Cogels.

Afmeren
Het is een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van diensten en producten voor het laden en lossen van vloeistoffen. MariFlex is medio 2013 verhuisd van de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen naar een nieuwe locatie enkele kilometers verder aan de Maassluissedijk. Daar heeft het bedrijf de beschikking over een bedrijfsterrein met eigen kade en een 70 meter lange steiger, waar binnenvaartschepen tot 135 meter lengte kunnen aanmeren. 

Pompen
In de hal van 1250 vierkante meter is ruimte voor de opslag van onderdelen en producten zoals pompen, powerpacks, slangen en andere materiaal. Tevens is er een productiewerkplaats waar MariFlex equipment zoals powerpacks, brandblus-units en hydraulische pompen produceert.

Engeland
Het Vlaardingse bedrijf is gespecialiseerd in het overslaan van ladingen van schip naar schip. Vloeibare lading van een zeeschip moet bijvoorbeeld worden overgeslagen naar een binnenvaartschip, voor de verdere distributie naar het achterland; of van een groot zeeschip naar een kleinere coaster voor vervoer naar bijvoorbeeld Engeland of Schotland.

Fenders
MariFlex is regisseur tussen partijen. ,,Wij leveren de Premium Quality fenders zodat er genoeg afstand blijft tussen de boten en er geen schade kan optreden. We zorgen voor alle benodigde materialen en begeleiden de operaties. We leveren ook de ladingslangen zodat (onder supervisie van MariFlex) het ene schip aan het andere wordt gekoppeld en de lading wordt overgepompt”, gaat ondernemer Cogels verder.

Calamiteitenbestrijding
Naast de reguliere activiteiten is MariFlex een betrouwbare partner bij calamiteitenbestrijding. In opdracht van bergingsbedrijven worden de specialismen van MariFlex tijdens het bergen van schepen ingezet. Zo worden uitpompen van vloeibare lading en gassen tot een goed einde gebracht. ,,Vanuit de Zevenmanshaven zit je zo tussen ‘de Paddenstoelen’ (Hoek van Holland) en dus ben je dan snel op de Noordzee.” 

Vestigingen
Alle activiteiten van MariFlex hebben hun oorsprong in de haven van Rotterdam, maar worden sinds jaar en dag overal ter wereld uitgevoerd. Naast bakermat Vlaardingen, waar hoofdkantoor en werkplaats zijn gevestigd, beschikt MariFlex ook over vestigingen in Houston en Kaapstad. Er werken een veertigtal mensen in vaste dienst, waarvan de meeste aan de slag zijn bij operationele werkzaamheden.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op