Maintenance Value Park Terneuzen officieel geopend

Het Maintenance Value Park is vrijdag 21 juni officieel geopend, gevolgd door een drukbezochte Open Dag op het zonovergoten bedrijventerrein op zaterdag 22 juni. In de afgelopen twee jaar hebben ruim 20 onderhoudsbedrijven en het Kic MPI (Kennis en innovatie centrum Maintenance Proces Industrie) zich gevestigd op het Maintenance Value Park, gelegen naast de toegang tot de Westerscheldetunnel in Terneuzen. Vanuit het nieuwe terrein die grenst aan de site van Dow Benelux kunnen deze bedrijven niet alleen hun diensten aan Dow leveren maar ook aan diverse andere procesindustrieën in de regio, zoals Cargill en Yara. 

Naast kostenvoordelen werkt de clustering innovatie in de hand door de beoogde samenwerking, kennisoverdracht en synergie tussen de verschillende bedrijven. Het Maintenance Value Park grenst aan de enorme chemische faciliteiten van Dow Chemical en die van Trinseo, centraal gelegen in het grootste chemische cluster van West-Europa, de Nederlands-Vlaamse Delta. De ontwikkeling en realisatie van het Maintenance Value Park is tot stand gekomen dankzij een joint venture van vermogensbeheerder APF International en bouwonderneming Cordeel Nederland.

Forumdiscussie
Na een kort welkom door voorzitter Miechel Corstanje van de bewonerscommissie van het Maintenance Value Park was het woord op de feestelijke bijeenkomst aan advocaat/cabaretier Maikel Harte. Hij leidde in de grote feesttent een forumdiscussie met Neldes Hovestad (algemeen directeur Dow Terneuzen), Han Blokland (CEO Engie Nederland), gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland en burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen. ,,Blijkbaar had men een advocaat nodig om alles in goede banen te leiden”, opende Harte quasi serieus. 

Tolvrij
‘De Westerscheldetunnel tolvrij’ was de eerste stelling. ,,Een hypotheek van 400 miljoen euro moet wel betaald worden. Pas als die afgelost is zal de tunnel tolvrij zijn”, was het nuchtere commentaar van De Bat. ‘Sluiten de technische opleidingen wel aan bij de vacatures?’ was de volgende stelling. Niet alleen het invullen van vacatures in de techniek en de logistiek wordt steeds lastiger, ook in sectoren als de zorg en de horeca. Hoe kunnen jongeren behouden blijven voor de regio? Naast goede voorzieningen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat dient het Zeeuwse bedrijfsleven bijvoorbeeld te investeren in stages. Daar waren de forumleden het wel over eens. 

Techniek
,,Alles draait om techniek. Alle kennis in één bedrijf is niet mogelijk. Er zal moeten samengewerkt worden tussen technologiebedrijven en met overheden en kennisinstituten”, memoreerde Blokland. ‘Zijn er concrete plannen voor extra ontsluitingswegen?’, vroeg de discussieleider. ,,Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld een bedrijf als Dow maar op één manier te bereiken is. Er is nog wel een Calamiteitenweg, maar de naam zegt het zelf al. Die zou dus alleen gebruikt moeten worden in geval van nood”, onderstreepte Lonink. 

CO2 taks
,,Over dingen die geld kosten gesproken. Hoe denken jullie over de CO2 taks? ,,Iedereen heeft zijn verantwoording, maar belangrijk is wel dat er een bepaalde flow van investeringen blijft. Het mag niet zo zijn dat men vanwege de taks liever in omliggende landen gaat investeren dan in Nederland”, verklaarde Hovestad. ,,Iets van een heffing zal er wel komen, maar belangrijk is dat die wordt ingezet voor innovatie in het bedrijfsleven”, aldus de gedeputeerde.

Ambitie
Het Maintenance Value Park heeft de ambitie om uit te groeien tot dé Europese locatie voor onderhoud in de procesindustrie. Het belangrijkste middel om de doelstellingen te bereiken, is het realiseren van nieuwe netwerkverbanden tussen aannemers, engineering bedrijven, procesindustrie en kennisinstellingen. De samenwerking richt zich daarbij op innovatie, opleiding, kennisdeling en werkgelegenheid. Het MVP is een partner van het Dutch Institute World Class Maintenance programma in Nederland.

Cordeel/APF
,,Het Value Park Terneuzen is een initiatief van Dow Benelux en North Sea Port. De groei van Dow zorgde voor toenemend ruimtegebrek. Veiligheid en de mogelijkheid van toekomstige nieuwbouw op de site van Dow waren de drivers om de haalbaarheid te onderzoeken van een elders nieuw te bouwen park. Dat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van het Maintenance Value Park met ruim 10 hectare uitgeefbare grond, net buiten het Dow terrein. Na een marktconsultatie werd in 2015 de ontwikkeling van het project gegund aan de combinatie Cordeel/APF. Wij hebben alles gebouwd in nauwe dialoog met en op specifieke wensen van de klanten. Maatwerk dus”, aldus algemeen directeur Erik de Bruyn van Cordeel. 

Trinseo
In juni 2016 is de eerste paal geslagen van de nieuwe huisvesting van Trinseo. Vervolgens zijn er in amper drie jaar tijd meer dan 20 bedrijven gehuisvest, in 8 panden. ,,Dit is mede gelukt dankzij de constructieve medewerking van de betrokken overheden”, benadrukt de topman van Cordeel. 

Stimulans
Van het Maintenance Value Park gaat veel spin off uit. Het zal een verdere stimulans zijn voor de aantrekkelijkheid van de regio als uniek chemie- en onderhoudscluster in Europa. Tegelijkertijd zullen de deelnemers profiteren van lagere kosten voor de procesindustrie, verlenging van de levensduur van machines en installaties en een betere concurrentiepositie.

Ruime procesindustrie
,,Het Maintenance Value Park is eigenlijk een competence center voor de ruime procesindustrie in de regio. De kennis op het gebied van onderhoud en innovatie wordt geclusterd, hetgeen leidt tot synergievoordelen. Een voorbeeld van innovatie en kennisuitwisseling is de ontwikkeling van explosieveilige drones voor inspecties op hoogte in de chemische industrie”, licht Erik De Bruyn toe. 

Derde bedrijfsverzamelgebouw
Op één kavel na van 1 hectare is het MVP volledig vol. Cordeel is op dit laatste perceel inmiddels gestart met de voorbereidingen van een derde bedrijfsverzamelgebouw. De bouw start eind dit jaar en de oplevering staat gepland voor medio 2020. Voor potentiële huurders is nog ruimte beschikbaar van werkplaatsen en kantoorruimte.

Diamond Center
Op het Maintenance Value Park is op woensdag 24 april In aanwezigheid van premier Mark Rutte en bestuursvoorzitter Jim Fitterling van Dow Chemical al het nieuwe duurzame kantoorgebouw van Dow Benelux officieel geopend. Dit door Cordeel gebouwde Diamond Centre is het grootste kantoorgebouw in Zeeland.

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op