Lobbyen voor het railgoederenvervoer

Wie een actueel verhaal over het spoorgoederenvervoer wil schrijven komt automatisch bij Don van Riel uit. De managing director van spoorwegexpediteur Trimodal Europe B.V. uit Rotterdam Hoogvliet is een lobbyist in hart en nieren ten behoeve van de hele sector. Hij voelt zich soms een Don Quichot, maar het is wel een idealist met stevige stappen in de praktijk. Hij ziet het als zijn taak om de groeiende
congestie van het wegvervoer terug te dringen ten faveure van het milieuvriendelijke vervoer over het spoor en het water. De uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige en in Burgh-Haamstede woonachtige Van Riel is bestuurder in diverse nationale en Europese verenigingen, vooral spoorweg gerelateerd.

Als voorzitter van de NVPG voert hij het bestuur aan dat de belangen van de eigenaren van particuliere goederenwagens (P-wagons) behartigt. In deze vereniging zijn naast wagon eigenaren ook reparatiebedrijven, spoorbouwers, opslagbedrijven, reinigingsbedrijven en spoorexpediteurs vertegenwoordigd. De P-wagons zijn over het algemeen speciaal ontwikkeld voor het vervoer van een specifiek type goederen (bijvoorbeeld een tankwagon) in tegenstelling tot de wagons van de spoorwegondernemingen die meer gestandaardiseerd zijn ten behoeve van het vervoer van een breed scala van producten. Don van Riel is ook vicevoorzitter van de Belangenvereniging Zeehaven Expediteurs en internationale Logistieke Dienstverleners (BZE).
De brancheorganisatie stelt zich namens haar leden de belangenbehartiging ten doel van de zeehavens, de expeditie en de logistieke dienstverlening in Nederland. Daarnaast zit hij namens de Fenex (de
brancheorganisatie van expediteurs en logistieke dienstverleners) in de Clecat (the European association of freight forwarders, logistics service providers and customs). Ook is hij aangesloten bij de Ferrmed, met als doelstelling het verenigen van Europa van noord naar zuid met spoorwegen voor goederentreinen in de gebieden van verhoogde economische activiteit en logistiek.

Visie
Don van Riel werd in 2009 door Rail Cargo Nederland gekozen tot Spoorman van het jaar, vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het goederenvervoer per spoor. Hij is een man met visie met steeds oog voor nieuwe initiatieven. “Vanwege mijn brede kennis van het spoor probeer ik sectorbreed mee te denken. Dat wordt gewaardeerd. Misschien loop ik wel eens wat te ver voor de muziek uit, maar ik heb altijd het belang van het spoorgoederenvervoer voor ogen. Ik vecht voor de sector. Ik maak me zorgen om de bereikbaarheid per spoor vanwege de bouw van het derde spoor in Duitsland in aansluiting op de Betuweroute. Daarvan is niet alleen de haven van Rotterdam de dupe, maar ook de havens van Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk. Hetzelfde geldt voor de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Vooral in Rotterdam en Antwerpen krijgen we straks een capaciteitsprobleem om de treinen weg te rijden naar Duitsland. Dit wordt helaas onderschat door de overheid. Er is behoefte aan meer spoor, maar door het bezuinigen van de overheid kan er helaas minder per spoor vervoerd worden.”

IJzeren Rijn
Van Riel pleit voor het in ere herstellen van de IJzeren Rijn, de oude goederenspoorlijn tussen Antwerpen en Mönchengladbach via Neerpelt, Weert en Roermond. “Bij calamiteiten op de bestaande verbindingen van Rotterdam en Antwerpen naar het Duitse achterland, zijn de files en vertragingen niet te overzien. Laat Nederland samen met België lobbyen in Brussel om de IJzeren Rijn op een verantwoorde wijze te heropenen, waar mogelijk met Europees geld”, aldus Van Riel. Ook als managing director van Trimodal Europe staan de kernwaarden veiligheid en betrouwbaarheid bovenaan de prioriteitenlijst. “Wij beschikken al sinds 1999 over perfecte volgsystemen. Wij weten op tien meter nauwkeurig waar onze ketelwagons met verschillende stoffen zich bevinden. We zien het als een uitdaging om een wagon of container op tijd ergens te krijgen. Daar vechten we voor, telkens weer opnieuw. Het spoor heeft helaas het imago van traagheid. Wij weten wel beter. Je moet alleen de weg weten: zowel letterlijk als figuurlijk. Trimodal is een transportmakelaar met een zeer hoog serviceniveau, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Via ons GPS systeem jagen we ook alles na. Als er iets niet beweegt gaan we bellen, dat kun je niet afhandelen met een e-mail. Persoonlijk contact en pro-actief handelen staan voorop. Het spoorvervoer is complex, maar er is altijd een uitdaging. Geef ons die uitdaging en we lossen het op. Als er vertraging is, melden we dat meteen bij de klant zodat het productieproces daar eventueel op kan worden ingesteld. De communicatie is heel belangrijk.”

Ketelwagons
Trimodal Europe is specialist met betrekking tot het conventionele vervoer van gassen en vloeistoffen (gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen). De expediteur uit Hoogvliet verzorgt met ketelwagons het vervoer per spoor van olie, benzine, (bio)diesel en chemische producten zoals styreen. Daarnaast draagt Trimodal zorg voor het vervoer naar het achterland van containers die overzee binnenkomen. Deze bevatten met name droge bulkproducten en projectlading. De drie modaliteiten (water, spoor en weg) worden door Trimodal Europe BV optimaal gebruikt.
Binnenvaart
“Vaak is er de discussie ‘binnenvaart of trein?’, maar het moet zijn ‘binnenvaart en trein’. Beide hebben hun toegevoegde waarde. Conventionele ladingen worden deels per kustvaart en deels per spoor vervoerd voor klanten in Duitsland en Frankrijk.” Naast shortsea verbindingen houdt Trimodal zich sinds 2000 ook bezig met de deepsea verbindingen tussen Europa en Amerika, in samenwerking met een Amerikaanse partner. “Met ons compacte team van een tiental medewerkers, draaien we fantastisch; omgekeerd evenredig aan de economische crisis. 2013 was voor ons zelfs een absoluut recordjaar en de cijfers van de eerste zes maanden van 2014 zijn zelfs beter dan vorig jaar”, verklaart Don van Riel. De alsmaar stijgende lijn is het gevolg van goede service, betrouwbaarheid, maatwerk en innovatieve oplossingen.

Meedenken
“We zijn praktisch ingesteld en zoeken altijd naar een passende oplossing, zoals het aanpassen van een gaswagon ten behoeve van vloeistoffen. We maken ook zoveel mogelijk gebruik van mobiele werkplaatsen. Dat is een stukje meedenken met de klant om kosten te besparen in de ketenregie. Voordeel voor ons is natuurlijk wel het type producten dat we vervoeren, mede daardoor opereren wij anticyclisch. Als je het moet hebben van het vervoer van bouwmaterialen of halffabrikaten voor de automotive is het beeld veel minder rooskleurig. Bovendien hebben wij vaste inkomsten omdat we agent zijn voor Chemoil en TX Logistik”, aldus Don van Riel. Trimodal is Safety & Quality Assessment System (SQAS) gecertificeerd. Het is een systeem dat de kwaliteit, veiligheid, beveiliging en de milieu prestaties van een logistieke dienstverlener toetst, door een onafhankelijke beoordelaar en samen met de chemische distributeurs evalueert.

www.trimodal-europe.com

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op