Lezing op de Bataviawerf: Stranding en wrakvorming van VOC-schip Batavia

Op 1 en 4 maart 2016 geeft maritiem historicus en scheepsarcheoloog Arent Vos van RCE Maritiem Depot een lezing op de Bataviawerf over de stranding en wrakvorming van VOC-schip de Batavia aan de hand van het originele ooggetuigenverslag uit 1629.

 

Het tragische verhaal van de ondergang van VOC-schip de Batavia die tijdens haar eerste reis schipbreuk leed bij Australie, is mede door de muiterij aan boord en de moordpartijen onder de eigen bemanning op de eilanden waar een deel van de opvarenden zich in veiligheid waande, berucht en beroemd.

De meeste informatie die er is over de stranding van de Batavia en de gruwelijke gebeurtenissen die daarop volgden, is afkomstig uit het officiële verslag van commandeur Francisco Pelsaert. Dit handgeschreven verslag is in december 1629 verscheept naar Patria en tot op de dag van vandaag bewaard gebleven in het Nationaal Archief te Den Haag.

Veel ruimte in het document is besteed aan de onderzoeksverhoren rondom de beruchte muiterij en de moordpartijen onder de bemanning, inclusief de straffen die daarna werden opgelegd. Echter is in datzelfde verslag ook het interessante verhaal te vinden over de eigenlijke stranding, met details over hoe het schip door de heftige branding uit elkaar werd geslagen en de snelheid waarmee dat ging, alsmede de pogingen die men deed om het schip, de opvarenden en “het gelt ende de kostelijcxte waeren” nog te redden.

 

Op de Bataviawerf in Lelystad, waar de authentieke reconstructie van de Batavia is te bezichtigen, neemt maritiem historicus en scheepsarcheoloog Arent Vos de bezoeker aan de hand van originele tekstfragmenten mee langs deze verhalen.

De lezingen vinden plaats op dinsdag 1 maart 2016 om 11:30 uur en vrijdag 4 maart 2016 om 14:00 uur. De lezing is kosteloos bij te wonen voor bezoekers van de Bataviawerf en Nieuw Land op vertoon van het geldige toegangsbewijs. In verband met de capaciteit wordt aanmelden op prijs gesteld. Dit kan door een e-mail te sturen naar aanmelding@bataviawerf.nl.

 

Aan de Lelystadse kust werken Bataviawerf, Nieuw Land en RCE Maritiem Depot samen aan een nieuw cultuurbelevingspark.

 

 

De Bataviawerf is een stichting zonder winstoogmerk; officieel aangemerkt door de ANBI als ‘Goede Doelen Organisatie’.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op