KWS: Duurzaamheid speerpunt van beleid

Voor KWS is duurzaamheid al jaren een belangrijk speerpunt. ,,We hebben fors geïnvesteerd in het kader van duurzaamheid. Materialen worden bij ons voor een groot deel hergebruikt. Daarnaast maken we ook in toenemende mate gebruik van elektrisch materieel, zoals elektrische laadschoppen en – rupskranen”, aldus Jan Pols, die sinds 1 januari 2022 directeur is van KWS Roosendaal-Sas van Gent en haar dochterondernemingen Aquavia en M.J. Oomen riool- en betontechniek BV.

 

Daarvoor was de Zuid-Hollander drie jaar directeur bij KWS @Vice. Jan Pols is in 1983 als assistent-uitvoerder gestart bij het concern. Vervolgens was hij 15 jaar projectdirecteur, bijvoorbeeld in het kader van grote projecten zoals de A4 Delft-Schiedam, de A2 rondweg Den Bosch, de Haringvlietdam en de Volkeraksluizen.

 

Verbinding

KWS Roosendaal-Sas van Gent werkt dagelijks aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van West-Brabant en Zeeland. Het bedrijf zorgt voor verbinding via infrastructuur over land en water, boven en onder de grond. Variërend van de aanleg van allerlei soorten wegen en havens tot rioleringen en betonwerken.

 

Maatwerk

Of het nu gaat om het asfalteren van een snelweg, de aanleg van een rotonde, het opnieuw inrichten van een bedrijfsterrein, de aanleg van een brug of de realisering van een strandbalkon. Voor elke klant uit overheid, bedrijfsleven of particuliere sector voorziet KWS in maatwerkoplossingen.

 

Brug Hulst.

 

Grondstoffen

KWS heeft in Roosendaal sinds enkele jaren de beschikking over een grote hal waar grondstoffen droog kunnen worden opgeslagen. In vergelijking met de vroegere buitenopslag moet er dus minder gestookt worden en is er minder CO2 uitstoot. Op de loods zijn zonnepanelen aangebracht om KWS te voorzien van duurzame energie.

 

Veiligheid

Bij KWS staat veiligheid altijd voorop. Net als duurzaamheid zit veiligheid in het DNA van het bedrijf. Alle medewerkers werken volgens het uniforme veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert Veiligheid Eerst. ,,Veiligheid moet voor iedereen op gelijke wijze voorop staan. Dat komt ook het imago van de bouw & infra ten goede. Veiligheid mag nooit een beperkende factor zijn bij een aanbesteding en moet uit de concurrentiesfeer”, benadrukt bedrijfsleider Rob van Koeveringe uit Goes.

 

Safety culture ladder

,,Veiligheid kent geen grenzen. Het staat dan ook op nummer 1 op onze agenda. Iedere dag bij de opstart wordt veiligheid als eerste genoemd. Onze safety culture ladder ziet op 17.000 veiligheidsleiders. Iedereen elke dag weer veilig thuis. Dat moeten we iedere dag opnieuw waarmaken. Of je nu in de bouwkeet zit of aan de directietafel. En of je nu bij KWS werkt, bij een onderaannemer of een andere rol hebt in een van de projecten. Al onze mensen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf en hun collega’s. Het is dus niet alleen een zaak van het management.”

 

Diversiteit

Rob van Koeveringe is in 1990 als trainee bij KWS begonnen. De variatie van kleine projecten om de hoek tot grote multidisciplinaire projecten spreekt hem aan. ,,Het voordeel van een groot bedrijf is dat je alle kanten op kan. De diversiteit van werkzaamheden is enorm.”

 

Jan Pols, directeur van KWS Roosendaal-Sas van Gent.

Innovatieve weg- en waterbouwer

KWS brengt jaarlijks meer dan twee miljoen ton asfalt aan. ,,We hebben landelijke dekking en zijn tegelijkertijd lokaal overal aanwezig. Daarbij opereren we vanuit regionale vestigingen. Wij geloven erin dat je dicht op de markt moet zitten. Dat heb je echt nodig bij grote werken. Een mooi actueel voorbeeld is het grote project dijkversterking Hansweert”, zegt bedrijfsleider Jan van de Bilt, die afkomstig is uit de Krimpenerwaard. Hij is in 1989 begonnen als assistent-uitvoerder, werkte onder andere bij KWS Zwijndrecht en is sinds de zomer van vorig jaar actief als bedrijfsleider bij KWS Roosendaal-Sas van Gent.

 

Dijkversterking Hansweert

Na drie jaar van voorbereiding is de combinatie KWS-Van Oord eind vorig jaar gestart met de uitvoering van Dijkversterking Hansweert. Met de versterking voldoet de dijk weer aan de jongste veiligheidsnormen. Het is dan ook één van de belangrijkste projecten om Zeeland in 2050 bestand te laten zijn tegen de zeespiegelstijging. Binnen de realisatiefase staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De aanpak is gericht op alle fasen in de productieketen, van grondstofwinning tot aan recycling.

 

Herbruikbare grondstoffen

Zo worden er zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen toegepast en worden de transportafstanden van en naar het werk zo kort mogelijk gehouden. Daarnaast is er maximaal hergebruik van materialen die bij de dijkversterking vrijkomen. De milieubelasting wordt hierdoor met ongeveer de helft verminderd.

 

Elektrisch materieel

Tijdens de realisatiefase wordt het vrijkomen van CO2 op de bouwplaats zoveel mogelijk beperkt. Om dit mogelijk te maken wordt tijdens de uitvoering elektrisch materieel ingezet. Het gaat hierbij om twee elektrische graafmachines en een elektrische wiellader inclusief oplaadstation.

 

West-Brabant

Een ander groot project vanuit Roosendaal is de dijkverbetering langs de Mark Dintel Vliet  in West-Brabant. Bovendien is KWS voor vier jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan Rijkswegennet Zuid-Nederland.

 

Albionkade Vlissingen.

 

Zeeland

Actuele projecten in Zeeland zijn onder andere regionale dijkverzwaring Vlissingen (i.s.m. Martens van Oord), herinrichting De Bloesem Kapelle, nieuwe duurzame rotonde Ritthem, waterbouwwerken Albionkade Vlissingen, Westhavendam Breskens, herinrichting Halsterseweg en diverse kleinere projecten in Zeeuws-Vlaanderen.

 

Vacatures

Momenteel zijn er vacatures voor onder andere allround waterbouwers. Over het algemeen zijn vacatures nog vrij goed in te vullen bij KWS. ,,Binden en boeien behoudt mensen voor het bedrijf. Bovendien hebben we een redelijk goede aansluiting vanuit de scholen”, verklaart Jan Pols.

 

Opschalen

,,Onze mensen wonen in de regio en hebben veel lokale betrokkenheid. We verrichten veel kleinere projecten, maar kunnen ook eenvoudig opschalen naar grote landelijke werken. Het gros betreft projecten ‘van stoep tot snelweg’.”

 

Bedrijfsleider Jan van de Bilt.

Randvoorwaarde

Of het nu om groot of klein gaat, duurzaamheid is altijd een belangrijke pijler vervolgt de KWS-directeur. ,,Duurzaamheid mag geen luchtfietserij zijn. Wij zoeken altijd naar een goede balans tussen mens, milieu en economie. Duurzaamheid is een randvoorwaarde die je eigenlijk moet afpellen. Emissies omlaag, circulariteit omhoog (ofwel hergebruik van materialen), aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptieve oplossingen.”

 

Ambassadeurs

KWS heeft de ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken. ,,We beschouwen het als onze opdracht en verantwoordelijkheid om zowel ons bedrijf als de leefomgeving waaraan wij werken mooier, sterker en toekomstbestendiger over te dragen aan de volgende generaties. En om deze ambitie te behalen werken we bij KWS door het hele land met eigen duurzaamheidsambassadeurs. Zij komen met duurzame initiatieven, pakken deze op en dragen zowel in- als extern ons duurzaamheidsbeleid uit.”

 

Elektrische asfaltspreidmachine

KWS heeft op de Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot asfalt aangelegd met behulp van haar elektrische asfaltspreidmachine, een primeur. Rijkswaterstaat stimuleert de markt om onderscheidend te zijn. KWS en dochteronderneming Gebr. van Kessel hebben samen deze bijzondere opdracht uitgevoerd. De ontwikkeling en inzet van de innovatieve asfaltspreider, die geen CO2 of fijnstof uitstoot, sluit aan bij de ambitie van KWS om duurzaam te ondernemen en is de volgende stap richting volledig emissievrij werken in 2030. De elektrische asfaltspreider leidt tot een besparing van 46 ton CO2 per jaar.

 

Bedrijfsleider Rob van Koeveringe.

Aquavia

Aquavia uit Sas van Gent voert, met gebruikmaking van eigen werkschepen, onderhoud aan grootschalige en kleinschalige waterwerken uit. Het bedrijf is gespecialiseerd in natte infrastructuur zoals de aanleg van kademuren, steigers en remmingswerken.

 

M.J. Oomen

M.J. Oomen Riool- en Betontechniek BV, net als Aquavia dochteronderneming van KWS Roosendaal-Sas van Gent, is specialist in de aanleg en het onderhouden van rioleringen, gemalen en zuiveringen. M.J. Oomen heeft in Berkel-Enschot de eerste Biomakerij van Nederland gebouwd. Deze zuivert het afvalwater van de trappistenabdij (bekend van het La Trappe-bier) biologisch met micro-organismen en siergewassen. Daarna wordt dit water weer in het productieproces van de abdij gebruikt. Ook een mooi staaltje van duurzaamheid!

 

 

VolkerWessels

KWS is onderdeel van het internationaal opererende concern VolkerWessels waarvoor 17.000 mensen werkzaam zijn. Bij KWS Roosendaal-Sas van Gent en haar dochterondernemingen Aquavia en M.J. Oomen riool- en betontechniek werken 130 mensen in vaste dienst. Daarnaast doet men vaak een extern beroep op onder andere stratenmakers en kraanmachinisten.

 

Maximaal hergebruik

Oud  asfalt, licht verontreinigde grond en andere materialen worden maximaal hergebruikt. Inmiddels bestaat nieuw asfalt tot wel 75 procent uit gerecycled materiaal. Van stoep tot snelweg. Over land en op het water, zowel boven als onder de grond. KWS ontwerpt, bouwt, onderhoudt, beheert en exploiteert infra. Met eigen materieel, dochterondernemingen en deelnemingen in het hele land biedt KWS een waaier aan disciplines. Van advies tot asfaltproductie. Van specialismen en kleinschalig werk voor gemeenten en particulieren tot omvangrijke multidisciplinaire projecten waar KWS de complete infrastructuur realiseert.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op