KVNR jaarverslag 2014: Actieplan zeevaart met kracht uitvoeren

Een breed herstel van de vrachtenmarkten in de scheepvaart bleef ook in 2014 achterwege. Een eerste begin van economisch herstel leidde door de overcapaciteit aan schepen niet tot herstel van de vrachttarieven. Door de forse daling van de olieprijs in de tweede helft van het jaar kwam de olie- en gasindustrie onder zware druk en daarmee ook de schepen die diensten leveren aan de offshore olie- en gassector. Een aantal segmenten presteerde beter, waaronder de cruisevaart en de offshore windenergie.

In deze omstandigheden is een internationaal concurrerend vestigingsklimaat in Nederland cruciaal. In 2014 bracht de Nederlandse overheid de rijksbrede maritieme strategie uit, die in 2015 gevolgd is door het actieplan zeevaart.  De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) roept de overheid op de acties met kracht uit te voeren om het varen onder Nederlandse vlag te bevorderen. Dit stelt de redersvereniging in haar jaarverslag 2014 ‘Koers bepalen’.

De door de overheid toegezegde continuering van de fiscale maritieme regelingen in de rijksbrede maritieme strategie wordt zeer verwelkomd. De fiscale maatregelen vormen een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Er moet meer gebeuren, zoals het verbeteren van de kwaliteit van het Nederlandse register. Daarbij dienen de topregisters in de wereld de benchmark te zijn. Vooral de afgifte van bemanningsdocumenten was in 2014 niet op orde en zorgt nog steeds voor veel problemen.

De KVNR streeft naar een verdere vergroening van de zeescheepvaart maar wijst wel in haar jaarverslag op voldoende aandacht voor de economische haalbaarheid van nieuwe milieumaatregelen. De nog steeds slechte vrachtenmarkten en de grote terughoudendheid van banken om kapitaal te verstrekken voor noodzakelijke milieu-investeringen vereisen een zorgvuldige afweging en besluitvorming door de overheid. Gelukkig vindt de KVNR hiervoor gehoor bij de Nederlandse overheid.

Betere regelgeving wordt ook het aandachtspunt tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016. Een betere implementatie van milieumaatregelen is dan nodig zodat meer rekening gehouden kan worden met de concurrentiepositie van de reders, ook ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten zoals het wegvervoer.

Nog steeds staat het parlement niet toe dat er gewapende private beveiligers ingezet worden op de schepen onder Nederlandse vlag ter bescherming tegen piraterij, indien militaire bescherming niet kan. Nederland is daarmee het enige Europese land dat dit afwijst, met alle gevolgen voor de bemanningen, vlag en het vestigingsklimaat. De KVNR hoopt dat het kabinet voor het zomerreces zijn standpunt aan de Tweede Kamer stuurt.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op