Kracht en pracht van de Zeeuwse havens

Het Portaal van Vlaanderen is al 25 jaar hét maritiem informatiecentrum van Terneuzen, met onder andere rondvaarten over het Kanaal Gent-Terneuzen, maritieme fiets- en wandelroutes en rondleidingen over het sluizencomplex. Van lieverlee is het aantal attracties en evenementen in Het Portaal uitgebreid. De bouw van de Nieuwe Sluis wordt daar als ‘superattractie’ aan toegevoegd. Het Portaal van Vlaanderen is onlangs officieel uitgeroepen tot hét informatiecentrum van de Nieuwe Sluis, het grootste bouwproject in Zeeuws-Vlaanderen sinds de Westerscheldetunnel.

Door de aanleg van de Nieuwe Sluis wordt de haven van Gent bereikbaar voor de grootste zeeschepen en wordt een belangrijk capaciteitsknelpunt voor de binnenvaart opgelost. De Nieuwe Sluis zorgt ook voor een stevige stimulans voor de regionale economie. Het Portaal van Vlaanderen is zo’n 25 jaar geleden opgericht met het doel om de werken van Rijkswaterstaat in Terneuzen aan de burger te laten zien.

Jubileum
Aan dit jubileum zal voor een breed publiek in oktober aandacht worden besteed en in november voor sponsoren en vrijwilligers. “Het Portaal is hartstikke leuk en interessant voor de regio, maar dit wordt nog niet volledig herkend. Daar willen we wat aan doen. Wij willen zoveel mogelijk mensen informeren over de kracht en pracht van de havens en de havenbedrijven. Terneuzen heeft water. Dat moet je benutten. Het Portaal wil de economische en toeristische verbinding vormen tussen de stad, de haven en de bedrijven. De schakel tussen werken, leven en recreëren. Op onze tijdelijke nieuwe locatie aan de Binnenvaartweg kunnen we ons als haveninformatiecentrum weer presenteren aan het publiek. Het oude Portaal aan de Zeevaartweg is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor de Nieuwe Sluis. In een nieuw jasje wordt het Portaal van Vlaanderen tevens informatiecentrum voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Het Portaal trekt jaarlijks ongeveer 7.000 bezoekers. Door de bouw van de Nieuwe Sluis mikken we op minimaal een verdubbeling, zeker naarmate het megaproject vordert”, aldus voorzitter Arie de Bode van het Portaal van Vlaanderen.

Integratie
De werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis beginnen eind dit jaar en moeten in 2022 afgerond zijn. Nu de naam bekend is van de aannemer van de Nieuwe Sluis, het grensoverschrijdende consortium Sassevaart, is het Portaal van Vlaanderen inmiddels druk doende met de inrichting van een enorme expositieruimte. Rond 1 oktober zal de expositie gereed zijn. “Het wordt in feite een integratie van twee exposities, van de haven en van de Nieuwe Sluis. Het is belangrijk om mee te gaan in de vaart der volkeren. De Nieuwe Sluis is hét item voor de komende vijf jaar”, vertelt manager Henk Siersema van het Portaal van Vlaanderen.

De Sluiswachter
Het Portaal verhuist over twee jaar opnieuw, dan naar de benedenverdieping van appartementencomplex De Sluiswachter aan de Beneluxweg bij het nieuwe winkelcentrum aan de Kennedylaan-West. Een aantrekkelijke locatie, rechtstreeks gelegen aan de haven. De voorkeur van de gemeente Terneuzen voor deze locatie is mede geënt op het afmeren van cruiseschepen en de opvang van de passagiers. Het Portaal van Vlaanderen is een initiatief van Rijkswaterstaat. Naast RWS zijn de stakeholders de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), Zeeland Seaports en de gemeente Terneuzen. Financiële middelen zijn mede afkomstig van sponsoring door het bedrijfsleven en arrangementen.

Doelgroepen
Hoe vaar je veilig vanaf de Westerschelde naar Gent? Hoe wordt een binnenvaartschip of een zeeschip door een sluis geloodst? Welke bedrijven zorgen voor bijna een kwart van de Zeeuwse werkgelegenheid? Hoe worden geïmporteerde producten vervoerd naar het achterland? Wat is de rol van een havenmeester of van een loods? Bij een bezoek aan het Portaal van Vlaanderen krijgt men antwoord op dergelijke vragen. Doelgroepen van het haveninformatiecentrum zijn toeristen, verenigingen, bedrijven én scholen. De (nieuwe) rondvaartboot VB 11 van de Verenigde Bootlieden is een voormalig patrouillevaartuig van de politie te water. Voor grotere groepen zijn de IJmond (50 personen) en Denick II (250) beschikbaar.

Scholen
“Tijdens de rondvaart wordt er met actuele informatie een toelichting gegeven over het havenbedrijfsleven en de schepen in alle soorten en maten. Het hele maritieme gebeuren passeert de revue. We willen graag de scholen betrekken bij onze activiteiten en laten zien wat de havens allemaal te bieden hebben. Met veel interessante banen in bijvoorbeeld de procesindustrie of de logistiek. Ook erg belangrijk met het oog op de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt”, verklaart De Bode, directeur bij Heros Sluiskil, specialist in herwinning van grondstoffen uit afval. Het Portaal heeft voor basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs lespakketten ontwikkeld. Dat is uiteraard ook in het belang van de bedrijven. Met bedrijfsfilmpjes, presentaties en bedrijfsbezoeken kunnen havengerelateerde ondernemingen hun voordeel doen met en in Het Portaal.

Toeristische trekpleister
“We proberen het Portaal van Vlaanderen te laten groeien en bloeien als toeristische trekpleister. In het kader van havenpromotie werken we samen met Zeeland Seaports, ZPPC, de gemeente Terneuzen, Portiz, Biobase Europe, de Haven van Gent, de VVV Zeeland en het Industrieel Museum Sas van Gent. We beschikken over een groot aantal vrijwilligers die rondleidingen verzorgen door het sluizencomplex. Door het leggen van verbindingen proberen we een compleet beeld van de haven te geven. Verbindingen tussen haven, bedrijven en stad beantwoorden aan de beleidsuitgangspunten van Citymarketing Terneuzen, zoals destijds door de gemeenteraad vastgesteld. Doelstelling is het behouden en aantrekken van inwoners, bezoekers en bedrijven. Speerpunten zijn haven, water en centrum”, aldus oud-gemeenteraadslid Siersema.

Op woensdag 20 september is er een havencruise van Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) met een rondvaart door de Kanaalzone. Tijdens deze bijeenkomst zal Arie de Bode, als voorzitter van het Portaal van Vlaanderen en directeur van havenbedrijf Heros Sluiskil, een presentatie geven.

 

www.portaalvanvlaanderen.nl

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op